«3. verdenskrig har allerede startet» mellom USA og Russland/Kina, hevder fransk forsker

0

Den fremtredende franske intellektuelle Emmanuel Todd hevder at stedfortrederkrigen i Ukraina er starten på tredje verdenskrig, og er «eksistensiell» for både Russland og det amerikanske «imperiesystemet», som har begrenset Europas suverenitet, og gjort Brüssel til Washingtons «protektorat».

Av Ben Norton, GeopoliticalEconomy.com, 14. januar, 2023

Ben Norton.

En fremtredende fransk intellektuell har skrevet en bok som argumenterer for at USA allerede fører tredje verdenskrig mot Russland og Kina.

Han advarte også om at Europa har blitt et slags imperialistisk «protektorat», som har liten suverenitet og i hovedsak er kontrollert av USA.

YouTube player

Emmanuel Todd er en respektert antropolog og historiker i Frankrike.

I 2022 ga Todd ut en bok med tittelen «Den tredje verdenskrigen har startet» («La Troisième Guerre mondiale a commencé» på fransk). For øyeblikket er den bare tilgjengelig i Japan.

Men Todd skisserte hovedargumentene han kom med i boken i et franskspråklig intervju med storavisen Le Figaro, utført av journalisten Alexandre Devecchio.

Ifølge Todd er stedfortrederkrigen i Ukraina «eksistensiell» ikke bare for Russland, men også for USA.

Det amerikanske «imperiesystemet» svekkes i store deler av verden, observerte han, men dette fører til at Washington «styrker sitt grep om sine opprinnelige protektorater»: Europa og Japan.

Dette betyr at «Tyskland og Frankrike har blitt juniorpartnere i NATO», sa Todd, og NATO er reelt en «Washington-London-Warszawa-Kiev»-blokk.

USAs og EUs sanksjoner har ikke klart å knuse Russland, slik vestlige hovedsteder hadde håpet, bemerket han. Dette betyr at «motstanden fra den russiske økonomien presser det amerikanske imperiesystemet mot stupet», og «den amerikanske monetære og finansielle kontrollen i verden vil kollapse».

Den franske intellektuelle pekte på FNs stemmegivning angående Russland og advarte om at Vesten er ute av kontakt med resten av verden.

Emmanuel Todd.

«Vestlige aviser er tragisk morsomme. De slutter ikke å si: «Russland er isolert, Russland er isolert». Men når vi ser på stemmene til FN, ser vi at 75% av verden ikke følger Vesten, noe som da virker veldig lite», observerte Todd.

Han kritiserte også BNP-beregningene som brukes av vestlige nyklassiske økonomer, for å bagatellisere den russiske økonomiens produktive kapasitet samtidig som de overdriver den til finansialiserte nyliberale økonomier som i USA.

I Le Figaro-intervjuet argumenterte Todd (alle uthevelser tilføyd):

Dette er virkeligheten, tredje verdenskrig har begynt. Det er sant at den startet «liten» og med to overraskelser. Vi gikk inn i denne krigen med ideen om at den russiske hæren var veldig mektig og at økonomien var veldig svak.

Det ble antatt at Ukraina skulle bli knust militært og at Russland ville bli knust økonomisk av Vesten. Men det motsatte skjedde. Ukraina ble ikke knust militært selv om det mistet 16% av sitt territorium, til dags dato. Russland ble ikke knust økonomisk. Når jeg snakker til deg, har rubelen styrket seg 8% mot dollar og 18% mot euro siden dagen før krigens begynnelse.

Så det var en slags misforståelse. Men det er åpenbart at konflikten, som går fra en begrenset territoriell krig til en global økonomisk konfrontasjon mellom hele Vesten på den ene siden og Russland støttet av Kina på den andre siden, har blitt en verdenskrig. Selv om den militære volden er lav sammenlignet med tidligere verdenskriger.

Avisen spurte Todd om han overdrev. Han svarte:

«Vi leverer fortsatt våpen. Vi dreper russere, selv om vi ikke blottlegger oss selv. Men det er fortsatt sant at vi europeere fremfor alt er økonomisk engasjert. Vi føler også vår sanne inntreden i krigen gjennom inflasjon og knapphet».

Her underdriver Todd sin argumentasjon. Han nevnte ikke det faktum at etter at USA sponset kuppet som styrtet Ukrainas demokratisk valgte regjering i 2014, og utløste en borgerkrig, begynte CIA og Pentagon umiddelbart å trene ukrainske styrker for å bekjempe Russland.

New York Times har erkjent at CIA og spesialstyrker fra en rekke europeiske land er på bakken i Ukraina. CIA og en europeisk NATO-alliert utfører til og med sabotasjeangrep inne på russisk territorium.

I intervjuet fortsatte Todd:

Putin gjorde tidlig en stor feil, noe som er av enorm sosiohistorisk interesse. De som jobbet med Ukraina-spørsmålet like før krigen, betraktet ikke landet som et nytt demokrati, men som et samfunn i forfall og at en «mislykket stat» lå i støpeskjeen.

Jeg tror Kremls kalkyle var at dette forfalne samfunnet ville smuldre opp ved første sjokk, eller til og med si, «velkommen Mor», til det hellige Russland. Men det vi tvert imot har oppdaget, er at et samfunn i forråtnelse, hvis det blir matet av eksterne finansielle og militære ressurser, kan i krig finne en ny type balanse, og til og med en horisont, et håp. Russerne kunne ikke ha forutsett det. Det kunne ingen.

Todd sa at han deler synet på Ukraina med den amerikanske statsviteren John Mearsheimer, en realist som har kritisert Washingtons rovfuglaktige utenrikspolitikk.

Mearsheimer «fortalte oss at Ukraina, hvis hær hadde blitt overtatt av NATO-soldater (amerikansk, britisk og polsk), i hvert fall siden 2014, derfor var et de facto medlem av NATO, og at russerne hadde kunngjort at de aldri ville tolerere et Ukraina som NATO-medlem,» sa Todd.

For Russland er dette en krig som «fra deres synspunkt er defensiv og forebyggende», innrømmet han.

«Mearsheimer la til at vi ikke vil ha noen grunn til å glede oss over russernes eventuelle vanskeligheter, fordi, siden dette er et eksistensielt spørsmål for dem, jo vanskeligere det ble, jo hardere ville de angripe. Analysen ser ut til å stemme.»

Todd hevdet imidlertid at Mearsheimer «ikke går langt nok» i sin analyse. Den amerikanske statsviteren har oversett hvordan Washington har begrenset suvereniteten til Berlin og Paris, og Todd sa:

Tyskland og Frankrike hadde blitt juniorpartnere i NATO og var ikke klar over hva som foregikk i Ukraina på militært nivå. Fransk og tysk naivitet har blitt kritisert fordi våre regjeringer ikke trodde på muligheten for en russisk invasjon. Sant, men fordi de ikke visste at amerikanere, briter og polakker kunne gjøre Ukraina i stand til å føre en større krig. NATOs grunnleggende akse er nå Washington-London-Warszawa-Kiev.

Mearsheimer, som en god amerikaner, overvurderer landet sitt. Han mener at hvis krigen i Ukraina er eksistensiell for russerne, er den for amerikanerne ikke annet enn et maktspill blant flere andre. Etter Vietnam, Irak og Afghanistan, en fiasko mer eller mindre … Hva betyr det?

Det grunnleggende aksiomet for amerikansk geopolitikk er: «Vi kan gjøre hva vi vil fordi vi er skjermet, langt borte, mellom to hav, ingenting vil noen gang skje med oss.» Ingenting ville være eksistensielt for Amerika. En mangel på analyse som i dag fører Biden til en rekke hensynsløse handlinger.

Amerika er skjørt. Motstanden fra den russiske økonomien presser det amerikanske imperiesystemet mot stupet. Ingen hadde forventet at den russiske økonomien ville holde stand mot NATOs «økonomiske makt». Jeg tror at russerne selv ikke forutså det.

Den fremstående franske intellektuelle fortsatte i intervjuet med å argumentere for at ved å motstå den fulle kraften av vestlige sanksjoner, utgjør Russland og Kina en trussel mot «den amerikanske monetære og finansielle kontrollen av verden».

Dette utfordrer i sin tur USAs status som utsteder av den globale reservevalutaen, noe som gir den muligheten til å opprettholde et «stort handelsunderskudd»:

Hvis den russiske økonomien motsto sanksjonene på ubestemt tid og klarte å uttmatte den europeiske økonomien, mens den selv forble støttet av Kina, ville den amerikanske monetære og finansielle kontrollen av verden kollapse, og med dem muligheten for USA til å finansiere sitt enorme handelsunderskudd for ingenting.

Denne krigen har derfor blitt eksistensiell for USA. Som Russland, kan de ikke trekke seg fra konflikten, de kan ikke gi slipp. Dette er grunnen til at vi nå er i en endeløs krig, i en konfrontasjon hvis utfall må være sammenbruddet av det ene eller den andre.

Todd advarte om at mens USA svekkes i store deler av verden, «styrker det imperialistiske systemet» sitt grep om sine opprinnelige protektorater»: Europa og Japan.

Han forklarte:

Overalt ser vi svekkelsen av USA, men ikke i Europa og Japan fordi en av effektene av tilbaketrekningen av det imperialistiske systemet, er at USA styrker sitt grep om sine opprinnelige protektorater.

Hvis vi leser [Zbigniew] Brzezinski (Det store sjakkbrettet), ser vi at det amerikanske imperiet ble dannet på slutten av andre verdenskrig, med erobringen av Tyskland og Japan, som fortsatt er protektorater i dag. Etter hvert som det amerikanske systemet krymper, lener det seg mer og mer tungt på de lokale elitene i protektoratene (og jeg inkluderer hele Europa her).

Den første som mister all nasjonal autonomi vil være (eller allerede er) engelskmennene og australierne. Internett har produsert menneskelig interaksjon med USA i anglosfæren av en slik intensitet, at dets eliter i akademia, mediene og kunstområdet så å si er annektert. På det europeiske kontinentet er vi noe beskyttet av våre nasjonale språk, men fallet i vår autonomi er betydelig og raskt.

Som et eksempel på et øyeblikk i nyere historie, da Europa var mer uavhengig, påpekte Todd: «La oss huske krigen i Irak, da Chirac, Schröder og Putin holdt felles pressekonferanser mot krigen», med henvisning til de tidligere lederne i Frankrike (Jacques Chirac) og Tyskland (Gerhard Schröder).

Alexandre Devecchio, intervjueren i avisa Le Figaro, kontret Todd og spurte: «Mange observatører påpeker at Russland har Spanias BNP. Overvurderer du ikke dens økonomiske makt og motstandskraft?»

Todd kritiserte den overdrevne avhengigheten av BNP som beregningmodell, og kalte det et «fiktivt mål på produksjon» som tilslører de virkelige produktivkreftene i en økonomi:

Krig blir en test på politisk økonomi, det er den store avsløreren. BNP i Russland og Hviterussland representerer 3, 3% av vestlig BNP (USA, Anglo-sfæren, Europa, Japan, Sør-Korea), praktisk talt ingenting. Man kan spørre seg hvordan dette ubetydelige BNP kan takle og fortsette å produsere missiler.

Årsaken er at BNP er et fiktivt mål på produksjonen. Hvis vi tar bort fra det amerikanske BNP, halvparten av de overfakturerte helseutgiftene, da er «rikdommen produsert» av advokatenes aktivitet, av de mest fylte fengslene i verden, deretter av en hel økonomi av dårlig definerte tjenester, inkludert «produksjonen» av sine 15 til 20 tusen økonomer, med en gjennomsnittslønn på 120.000 dollar, da innser vi at en viktig del av USAs BNP er vanndamp.

Krig bringer oss tilbake til realøkonomien, den lar oss forstå hva nasjonenes virkelige rikdom er, kapasiteten til produksjon og dermed kapasiteten til krig.

Todd bemerket at Russland har vist «en reell evne til å tilpasse seg». Han tilskrev dette den «veldig store rollen til staten» i den russiske økonomien, i motsetning til den amerikanske nyliberale økonomiske modellen:

Hvis vi kommer tilbake til materielle variabler, ser vi den russiske økonomien. I 2014 innførte vi de første viktige sanksjonene mot Russland, men så økte de hveteproduksjonen, som gikk fra 40 til 90 millioner tonn i 2020. I mellomtiden, takket være nyliberalismen, gikk amerikansk hveteproduksjon, mellom 1980 og 2020, fra 80 til 40 millioner tonn.

Russland har derfor en reell evne til å omstille seg. Når vi ønsker å gjøre narr av sentraliserte økonomier, legger vi vekt på deres stivhet, og når vi forherliger kapitalismen, roser vi dens fleksibilitet.

Den russiske økonomien har på sin side akseptert markedets regler for drift (det er til og med en besettelse for Putin å bevare dem), men med en veldig stor rolle for staten og den får også sin fleksibilitet fra å utdanne ingeniører, som tillater industrielle og militære tilpasninger.

Dette poenget ligner på hva økonomen Michael Hudson har hevdet, at selv om Moskvas økonomi ikke lenger er sosialistisk, som Sovjetunionen var, kolliderer Russlands statsledede industrikapitalisme med den finansialiserte modellen for nyliberal kapitalisme som USA har forsøkt å pålegge verden.


Originalens tittel:

World War 3 has already started’ between US and Russia/China, argues French scholar

Oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell.

Forrige artikkelVideo viser at norsk fly var over området like før eksplosjonene
Neste artikkelEr sunn skepsis vaksinemotstand?
Ben Norton er journalist, forfatter, analytiker og filmskaper. Han er grunnlegger og redaktør av Geopolitical Economy Report, og er basert i Latin-Amerika.