«Våpen er veien til fred» og andre løgner fra Stoltenbergs NHO-tale

0

Av Terje Alnes.

NATOs generalsekretær får rungende applaus og panegyrisk omtale for en tale full av tvilsomme påstander og løfter om å eskalere krigen.

(du kan lese talen her)

Jens Stoltenbergs opptreden på NHOs Årskonferanse 5. januar fikk bred mediedekning. Dessverre bekrefter den det vi allerede har slått fast; at det ikke finnes noe kritisk journalistikk om NATO, eller det offisielle narrativet rundt Ukraina-krigen, i norske hovedstrømsmedier. Norske journalister gjør ikke annet enn å referere det som NATOs generalsekretær sier, som om det er udiskutable, objektive sannheter. Deretter griper kommentariatet til tastaturet for å applaudere og mane politikerne til en enda mer aktiv krigsinnsats.

Slik er norsk presse i 2023: Maktservile propagandister for verdens mektigste krigsallianse, en blokk som disponerer 50 % av all militærmakt på kloden, og som er et aktivt redskap i USAs geopolitiske maktutøvelse. All NATO-aggresjon og alle NATO-kriger omfavnes av norske redaksjoner. Den norske NATO-pressens funksjon er å produsere NATO-enighet, slik at krigspropagandaen virkelig kan trenge inn i og gjennomsyre den norske befolkningen.

Derfor blir et utsagn som «våpen er veien til fred» ikke ansett som en gal manns tale, men som et gullkorn fra oven. Det er altså mangel på våpen som har vært problemet. I 2023 er budskapet i norske medier at «krig er fred». Sannhetsministeriet fra Orwells «1984» ville vært stolte.

Les også: Det store NATO-bedraget (del 1 og del 2)

«En lenge varslet krig»

Litt morsomt er det jo at NHO omtaler Jens Stoltenberg som «NATOs mektige generalsekretær». Slik avslører de at de ikke vet noe om hvordan NATO fungerer. Stoltenberg er ikke annet enn en dugende tjener for det amerikanske imperiet. Hans oppgave er å få medlemslandene til å lystre ordrene som kommer fra Washington. Akkurat der har han lykkes, og det er den eneste grunnen til at han er inne i sin andre periode som generalsekretær.

Stoltenberg er i besittelse av frekkhetens nådegave. Derfor blir hans beskrivelser av opptakten til krigen snudd 180 grader rundt, og budskapet er at NATO har gjort alt for å unngå krigen – «vi gjorde et kraftfullt politisk og diplomatisk arbeid for å forhindre krigen», sa han.

Bare en forsamling og et pressekorps som er indoktrinert i NATOs verdensbilde kan akseptere en slik fremstilling. For øvrig er det bare i NATO-sfæren, dvs. i de 30+ landene som er underlagt USAs hegemoni, at et slikt utsagn går hjem. Resten av verden vet bedre.

Sannheten er jo at NATO ikke har gjort noe som helst for å hindre krigen, tvert imot har de trosset alle advarsler fra både Russland og fremtredende kritikere i Vesten om at NATO-ekspansjonen østover må stoppe ved den ukrainske grensen. NATO (les; USA) ville rett og slett ikke akseptere et nøytralt Ukraina. Systematisk har NATO brutt alle løfter som er gitt til de tidligere lederne av Sovjetunionen og dagens ledere i Russland. Steg for steg har NATO plassert seg ved Russlands grenser.

NATO (les; USA) har med fullt overlegg krysset den røde linjen, og det er ukrainerne som lider for det i dag. Ja, det var Russland som angrep 24. februar 2022, men bare den som suverent velger å se bort fra all historie siden murens fall kan legge all skyld på russerne.

Selvfølgelig er det akkurat det NATO-pressen gjør.

Se også: Ola Tunander om Ukraina-krigen

Krigen startet i 2014

Overraskende nok sa Stoltenberg til forsamlingen at «krigen i Ukraina startet ikke i februar i fjor. Den startet våren 2014.» Overraskende, for Kiev-regimets bombing av sin egen befolkning i Donbass er det få som har brydd seg om, til tross for at 14.000 mennesker ble drept før den russiske invasjonen. Stoltenberg forklarer ikke årsaken til dette. Grunnen er jo at den lovlig valgte regjeringen i Kiev ble styrtet i et USA-støttet, voldelig kupp, noe den russiske befolkningen i øst-Ukraina aldri godtok.

Krigen hadde dessuten vært over i 2015 hvis den FN-støttede Minsk-2 avtalen hadde blitt respektert. Da hadde dagens Ukraina også inkludert «utbryterrepublikkene» i øst. Men i dag vet vi at kuppregimet i Kiev og deres vestlige støttespillere aldri hadde intensjoner om å etterleve avtalen. De undertegnet kun for å vinne tid, slik at de kunne styrke seg militært.

Dette bekreftet Stotenberg foran NHO-forsamlingen. «Helt siden 2014 har vi gjennomført den største omstillingen av vår forsvarsallianse siden den kalde krigens slutt. Med nye styrker i øst, med høyere beredskap, med nye forsvarsdomener som cyber, med økte forsvarsinvesteringer.» Det amerikanske forsvarsdepartementet har lenge vært åpen om det samme.

Takket være en enorm, vestlig støttet opprustning av det ukrainske forsvaret etter inngåelsen av Minsk-2 avtalen, inkludert støtte og trening av nazistiske og høyreekstreme styrker, hadde Ukraina i februar 2022 en hær som bare Tyrkia kan matche i NATO-sammenheng. Og det uten at Ukraina er et formelt NATO-medlem.

Tydeligere kan det knapt sies uten faktisk å si det rett ut; at ukrainerne er satt til å føre NATOs krig mot Russland.

Flere soldater, mer utstyr, mer ammunisjon

Stoltenbergs hovedoppgave er å selge krigsindustriens løsninger til pressen og politikerne. «Vi trenger flere soldater, bedre trente soldater, mer utstyr, mer ammunisjon. Alt det koster penger», sa han. Alle andre prioriteringer må vike, «det handler om vår sikkerhet», kunne han fortelle. At NATO allerede disponerer halvparten av alle militære ressurser i verden er altså ikke nok.

I realiteten lover ikke Stoltenberg annet enn mer krig. Her bygger han muligens videre på de gode erfaringene han gjorde i Libya i 2011.

NHO-forsamlingen (og det norske pressekorpset) var tydeligvis lutter øre. Litt underlig kanskje å skremme oss med en russisk invasjon, all den tid Russlands angrepskrig mot Ukraina angivelig går veldig dårlig. Er det troverdig å skremme med at Russland i neste omgang skal angripe et NATO-land? Men slike oppfølgingsspørsmål ble ikke stilt.

Ellers var Stoltenbergs tale klart propagandistisk i stilen, spekket med forenklet svart/hvitt retorikk beregnet på barn. Det «undertrykkelse og tyranni» mot «frihet og demokrati». Konklusjonen var at «hvis vi passer på NATO, så kommer NATO til å passe på oss alle sammen.» NATO må heretter ha en naturlig plass i aftenbønnen til alle gode nordmenn.

Han avsluttet med å advare oss mot autoritære regimer, som Kina. «De deler ikke våre verdier. De ønsker annen verdensorden. Og de er på frammarsj.» Hvilke verdier snakker han om?

Mens Kina ønsker fredelig sameksistens og kan vise til enestående resultater for menneskelig utvikling, representerer NATO aggresjon og krig til forsvar for et økonomisk system som har spilt fallitt. Verden trenger faktisk mer av Kinas verdier og minst mulig av NATOs.

Forrige artikkelHvorfor BRI er tilbake med et smell i 2023
Neste artikkelDen vanligste løgnen i 2022