USA: 7 millioner menn har «forsvunnet» fra den aktive arbeidsstyrken i landet

0
New York, USA - MAY 2, 2020: A homeless man sitting on the street asking for help

Ryan McMaken (seniorredaktør på Mises Institute) har skrevet en interessant artikkel den 21.12 2022 på Mises Institutes sine nettsider i etterkant av en reportasje på CNN.

Av Romy Rohmann.

Reportasjen på CNN viste til at 7 millioner menn i arbeidsfør alder i USA var ute av den aktive arbeidsstyrken, men hadde svært lite å komme med av årsaker.

CNN-innlegget handlet mest hvordan flere kvinner har blitt med i den aktive arbeidsstyrken, og hvor flott det er at flere kvinner jobber i «mannsdominerte» felt. Det faktum at flere kvinner kommer inn i arbeidsstyrken, sier imidlertid ingenting om hvorfor menn slutter. Faktisk ga CNN-innslaget bare én grunn til å svare på hvorfor menn forlater arbeidsstyrken; de blir hjemmeværende pappaer.

Denne kategorien er imidlertid ganske liten. Det får oss til å lure på hvorfor millioner av menn har forlatt arbeidsstyrken av andre grunner enn å oppdra barn. Hvis vi ser dypere inn i den tilgjengelige informasjonen om spørsmålet, ser virkeligheten ut til å være mye mindre rosenrød enn CNNs foreslåtte årsak om at «disse mennene bestemte seg for å bli hjemme og oppdra barna.»

https://edition.cnn.com/videos/business/2022/12/15/labor-force-men-women-yurkevich-dnt-contd-cnntm-vpx.cnnbusiness

Ryan McMaken forsøkte å lete litt bak tallene for å se hvor mange dette gjaldt, og som vi kan se av statistikken er det svært få som har blitt hjemme for å ta seg av barn, sjøl om det er en liten økning.

Det er altså rundt sju millioner arbeidsføre menn i alder 25-54 som er ute av arbeidsstyrken av ulike årsaker. Det er viktig å understreke at vi snakker om menn i sin beste alder her, og vi ekskluderer de eldre og yngre i befolkningen, hvor der pensjonering og skolegang sjølsagt fjerner et stort antall mulige arbeidere fra arbeidsstyrken.

Hvorfor så mange menn «forsvinner» ut av den aktive arbeidsstyrken i et land uten et sosialt sikkerhetsnett kan man spørre seg.

Ryan McMaken viser til ulike forskning i sin artikkel og nevner at årsakene som driver brorparten av disse til å forlate arbeidsstyrken er sykdom, narkotikaavhengighet og nedgangen i ekteskap.

Han viser til at yrkesdeltakelsen generelt er lavere for menn som har mindre skolegang. Yrkesdeltakelsen for menn i beste alder har falt noe for menn på alle utdanningsnivåer, men størst blant de med mindre utdanning.

Det har også vært et økende inntektsgap mellom menn med ulikt utdanningsnivå og dette fører til statusfall hos den tradisjonelle arbeiderklassen.

Fallende sosial status har vært knyttet til lav jobbtilfredshet, økt funksjonshemming og høyere dødelighet. Alt dette har en tendens til å føre til lavere arbeidsdeltakelse. Dessuten har menn med lavere utdanning og lavere lønnsnivå en tendens til å være mer utsatt for arbeidsskader, gitt arbeidets art.

Det vises også i artikkelen til en annen viktig faktor i fallende mannlig yrkesdeltakelse; endringer i ekteskapsmønstre. Menn med lavere sosial status klarer seg dårligere på ekteskapsmarkedet.

Familiestrukturen i USA har endret seg mye de seinere åra, det er nedgang i andelen lavt utdannede menn som inngår og opprettholder stabile ekteskap. Vi kan også se en økning i andelen lavt utdannede menn som bor sammen med foreldrene sine eller sammen med andre slektninger.

Å forsørge en familie gir trolig en mann insentiver til å ønske å være i jobb og forsørge seg og familien, omvendt fjerner en reduksjon i utsiktene til å danne og opprettholde en stabil familie et viktig insentiv for å skaffe seg arbeid.

Det er ikke bare menn med lavt utdanningsnivå som gifter seg sjeldnere. Inngåelse av ekteskap har faktisk gått mer ned for menn med lavere inntekt enn menn med høyere inntekt.

Det vil si at endring av familiestruktur endrer menns tilknytting til arbeidsmarkedet, noe som igjen artikkelforfatter Ryan McMaken mener påvirker motivasjonen menn har for å jobbe.

https://mises.org/wire/why-are-so-many-men-leaving-workforce

Forrige artikkelEn analyse av krigen på østfronten
Neste artikkelStoltenberg: «Å sende flere våpen til Ukraina er den raskeste veien til fred»