Spikeproteiner invaderer alle større organer og starter en akselerert aldring

0
Oppslag fra France Soir

Spikeproteiner assosiert med covid-viruset og mRNA-vaksiner kan forårsake akselerert nedbrytning av celler i menneskekroppen, og forårsaker at organer biologisk eldes raskere og fører til tidlig død.

Av Adan Salazar.

Denne skremmende hypotesen ble fremsatt av franske forskere, som konkluderte med at piggproteiner indusert av Covid-infeksjoner og mRNA-injeksjoner forkorter DNA-sekvenser kjent som telomerer, som beskytter endene av kromosomene, og dermed reduserer forventet levealder. I en artikkel fra august 2021 publisert i den franske avisen France Soir, fremhevet forskerne en kinesisk studie som viste at piggproteiner svekket endotel-funksjonen hos marsvin, som deretter ble replikert med menneskeceller.

«Forskerne reproduserte in vitro-eksperimentet på friske menneskelige endotelceller: piggproteinet ble dermed bundet til ACE2-reseptorer, skadet cellenes mitokondrier, forårsaket mikrotrombose og endotelitt» – heter det i en engelsk oversettelse av den franske avisen. De franske forskerne fortsatte logisk med å stille spørsmål om piggproteiner indusert av mRNA-injeksjoner, kunne ha lignende effekter.

«Hvis det er bevist at SARS-CoV2 induserer akselerert cellulær aldring, og at ansvarlig for dette er piggproteinet, hvordan kan vi være helt sikre på at vaksinene som alle er basert på piggproteinet, ikke også fører til akselerert nedbrytning av cellene til vaksinerte personer?» spurte forskerne.

Artikkelen, som har medforfatter nobelprisvinneren og virologen Luc Montagnier, fordypet seg i studier som viser effekten av covid på telomerer, og hvordan kortere telomerer er knyttet til akselerasjonen av cellulær biologisk aldring. Artikkelen forklarer også hvordan oksidativt stress – som forekommer i kroppen på betennelsessteder – spiller en rolle i telomerforkorting, og hvordan covid-vaksiner kan indusere oksidativt stress, som igjen negativt påvirker DNA- og RNA-byggesteinene kjent som guaniner.

For å avslutte den lange studien oppsummerte forskerne hypotesen deres ved å advare mot mRNA-vaksiner, og skrev: «Med aldring forringes telomerer og påvirker cellereproduksjonen. SARS-CoV2 antas å forårsake biologisk aldring eller akselerert biologisk alder gjennom økt telomerforkorting.

«Spørsmålet som legitimt kan stilles er følgende: er ikke piggproteinet aktivt i vaksiner (Pfizer, Moderna, etc.) ved å blokkere ACE2-reseptoren, og dermed hemme den fordelaktige funksjonen som beskytter telomerer, og dermed også aktiverer aldring?”. «Dette viruset forårsaker en økning i den biologiske alderen hos mennesker som pådrar seg sykdommen, hvis virkning sannsynligvis forsterkes av vaksineinjeksjonen».

En forsker som ble publisert i 2021-studien, Walter M. Chesnut, har fortsatt sin forskning på det han har kalt «SPED» (Spike Protein Endothelial Disease), og publiserer funnene sine på Substack.
I en fersk rapport publisert nylig, rapporterte Chesnut sin siste hypotese: at «Spikeproteinet til SARS-CoV-2 er ‘levert’ til alle organer via endotelet, og induserer systemiske mRNA-oversettelser som resulterer i hyperakselerert aldring». Chesnut fortsatte med å påpeke hvordan en studie viste at mus med feil proteinsyntese, feiloversatte RNA, og viste kjennetegn for tidlig aldring.

«Vi så en 26-åring dø. 26-åringen hadde organene til en 96-åring. Jeg tror at piggproteinet fungerer som Progeria (sykdom som akselererer aldring) – levert via endotelet til alle organer» sa Chesnut. Denne alarmerende informasjonen kan være en av de manglende faktorene, som forklarer det mystiske fenomenet med mennesker som dør plutselig og uventet.

«Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre ennå. Jeg er dypt trist, og følelsesløs. Uansett hvilke bevis eller hypoteser som presenteres – bandet spiller videre…»

«Og det spiller en begravelsesmarsj» – konkluderte han.


Fra NewsWars, publisert 24 januar 2023.
Oversatt fra engelsk og forkortet av Northern Light for Derimot.no. Linker i originalartikkelen.
Originalartikkel: Bombshell report: Spike proteins invade all major organs, induce hyperaccelerated cellular aging prompting shorter lifespan

Forrige artikkelSpania avkrefter New York Times’ historie om brevbomber
Neste artikkelFra Afghanistan til Ukraina
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.