Sigurd Allern tar oppgjør med våpenentusiastene i Rødt

0
Faksimile fra Klassekampen og innfelt portrett av Sigurd Allern

Etter at tre veteraner i Rødt, Boye Ullmann, Terje Kolbotn og Lars Borgersrud, gikk ut med en oppsiktsvekkende artikkel som krevde at Rødt må endre linje og støtte våpenhjelp til Ukraina, har det rast en debatt i partiet. Rødt-topp i Oslo Siavash Mobasheri nekter å skifte syn på norsk våpenstøtte til Ukraina.

Han «står fast på våpen-nei,» som det heter i Klassekampen.

Det blir også utvilsomt lagt merke til at tidligere redaktør i Klassekampen og veteran fra den revolusjonære bevegelsen siden 1967, Sigurd Allern, tar de tre i skole. I artikkelen Tre dårlige våpenargumenter raserer Allern det byggverket Ullmann, Kolbotn og Borgersrud forsøker å reise, så det knapt er tomta tilbake.

Artikkelen er bak betalingsmur, men vi har vedlagt en faksimile nedenfor.

Allern skriver blant annet:

«Det første argumentet handler om at Russlands krigføring har økt i brutalitet, blant annet gjennom luftangrep mot infrastruktur. Dette har, skriver de tre, «endret krigens karakter». At droneangrepene terroriserer sivilbefolkningen er det ingen tvil om, men verken politisk eller millitært har det tryllet bort at krigen og konflikten har flere politiske dimensjoner. Ja, striden handler om forsvar av Ukrainas nasjonale suverenitet, men konflikten bærer samtidig og i tillegg i sterk grad preg av å være en stedfortrederkrig der USA og landets Nato-allierte er en militær part.»

«Det andre argumentet de tre legger fram for våpeneksport er at Rødt (og tidligere RV)  historisk har støttet en rekke land og frigjøringsbevegelser mot imperialistisk aggresjon, både Vietnam og Afghanistan nevnes. … Det er imidlertid ikke et argument for et direkte militært engasjement og har heller ikke vært det i de krigene som navnes. For Norges vedkommende, så lenge landet er Nato-medlem, vil våpeneksport i praksis begrenses til internasjonale konflikter der USA direkte er part…»

«Det tredje argumentet Borgersrud, Kolbotn og Ullmann legger fram for norsk våpeneksport til Ukraina, er at Rødt (og tidligere RV) har støttet frigjøringskamper overalt i solidaritet, helt uavhengig av at land som USA, Frankrike eller England «også har støtta dem». Fra mitt politiske ståsted syns jeg det er rimelig å ta et annet utgangspunkt: For USA-imperialismen som for tidligere kolonimakter som Storbritannia eller Frankrike vil alltid utgangspunktet være egne geopolitiske interesser. Frankrike var for eksemple en drivkraft i Libya-krigen i 2011, der også Norge som Nato-medlem tragisk nok ble militært involvert.»

«Å støtte norsk våpeneksport til Ukraina under Nato-paraplyen vil være et feilsteg og undergrave Rødts rolle som antiimperialistisk parti.»

Vel talt, gamle ørn!

Forrige artikkelSverige inngår en militærpakt med USA i rekordfart
Neste artikkelDebatt: Kinas kommunistiske utviklingsvei (veien til felleskapssamfunnet)