Ny nedstengning og nye tiltak?

0
Koronagalskap: Dobbel maske utendørs. Null virkning mot virus, kjempefint for sosial kontroll og undertrykking.

Det kan være grunn til å spørre seg om en ny nedstengning er på vei. Frykten for koronaviruset lever videre, og myndighetene viser tegn til å ta i bruk de samme tiltakene som var belastende for så mange mennesker, og som ikke hadde noen dokumenterbar effekt. 

Av Eirik Værnes.

Eirik Værnes.

Da myndighetene stengte ned landet den 12. mars 2020 gjorde de det av frykt for at tusener kunne bli smittet, syke og dø. Tallene som lå til grunn for tiltakene som ble iverksatt av myndighetene verden over var utarbeidet av professor Neil Ferguson ved Imperial College i London. Ferguson anslo at millioner ville bli syke og dø av korona.

Vi ble skremt av videoer fra italienske sykehus, hvor leger snakket om kaos og advarte oss om krisen. Bilder fra Kina viste mennesker som falt om på gaten av korona.

Nedstengingen ble opprettholdt på grunn av professor Neil Fergusons estimater. Hvis vi ikke gjorde noen tiltak ville 40 millioner mennesker dø, anslo han. Men hvis vi innførte tiltak ville 10 millioner dø.

Var viruset virkelig så farlig som han spådde og som bildene fra andre land ga inntrykk av? 80 prosent av de smittede skal ha fått milde eller ingen symptomer. Den gjennomsnittlige alderen på dem som døde av korona var over gjennomsnittlig levealder i Norge.

Det argumenteres for at det var nedstengingene og tiltakene i Norge som førte til at så få døde her. Men hvorfor døde da flere i land med strengere tiltak enn oss?

Beregninger

Professor Neil Ferguson gjorde også beregninger rundt hvor mange som kom til å dø av svineinfluensaen i 2009. Også her tok han grovt feil, uten at det fikk noen konsekvenser for ham selv.

I 2009 hevdet han at 65.000 kom til å dø av svineinfluensaen i Storbritannia. 457 døde.

En tredjedel av verdens befolkning ville bli smittet med svineinfluensaviruset, ifølge ham og teamet hans.

Dr. John P. A. Ioannidis, en anerkjent epidemiolog, som også er en av verdens mest siterte, publiserte 14. oktober 2020 en fagfellevurdert artikkel kalt «Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data». Der konkluderer han med at antall dødsfall som følge av Covid-19 var mye lavere enn estimatene som ble laget tidligere i pandemien.

Les: Fagfellevurdert studie: faren for å dø av covid-19 har vært forsvinnende liten

Bristiske myndigheter har brukt Ferguson til å anslo dødeligheten ved fugleinfluensa, svineinfluensa og Covid-19. Gang på gang har han tatt feil.

Mange ble syke i mars 2020, men etter det døde pandemien ut. Det som derimot holdt seg på et høyt nivå var antall positive testresultater. Smittetallene, de positive testresultatene som media formidlet daglig, skapte frykt i befolkningen. Men smittetall og testresultater er ikke sykdomstilfeller. Et positivt testresultat skal sees i sammenheng med pasientens allmenntilstand for å bedømme om denne er syk eller ikke. Dette ble ikke gjort.

Hvis smittetallene hadde vært faktiske sykdomstilfeller, og koronaen hadde vært så ille som vi ble fortalt, ville tilstanden i Norge vært ganske kaotisk.

Følg vitenskapen

Myndighetene ba oss om å følge vitenskapen. Samtidig skrek vitenskapen om å bli hørt, mens myndighetene kneblet kritiske forskere så godt de kunne. Myndighetene har en plikt til å finne ut om tiltakene fungerer, eller om de forårsaker mer skade enn nytte.

Mette Kalager gjennomførte en studie for å avdekke hvor høy risikoen for smitte var på treningssentre. Der kom det frem at det ikke var de som trente inne som ble smittet, derimot hadde dobbelt så mange av deltakerne i kontrollgruppen dannet antistoffer mot korona i løpet av studien. De hadde altså gjennomgått korona. Her forklarer hun hvordan studien foregikk: 

Professor Mette Kalager ville forske på smitte – Oslo kommune sa nei

Kalager kjenner bare til to studier som er gjort på folkehelsetiltak under pandemien.

Da hun ville gjennomføre studien igjen i november, for å vurdere om det var noen forskjell da det var høyere smittetall, sa den etiske komiteen ja, mens Oslo kommune sa nei. Hun kunne heller ikke gjennomføre studier på skoler for å finne ut om tiltakene var effektive der.

«Når myndighetene bestemmer at vi skal ha tiltak, og påberoper seg føre-var-prinsippet – dette må vi gjøre, for vi har ikke nok kunnskap – og samtidig ikke legger til rette for å få mer kunnskap, så gjør det oss vondt på mange måter.»

Hun mener føre-var-prinsippet er viktig, men det krever at man legger til rette for at man skaffe mer kunnskap. Bare på den måten kan man vite at man gjør det beste for befolkningen, og ikke gjør vondt verre.

En upålitelig test

PCR-testene ga en stor grad av falske positive resultater, meldte en forskergruppe allerede i november 2020. Smittetallene la grunnlaget for nedstengingen, som fikk store negative konsekvenser både for enkeltindivider og samfunnet som helhet. 

En forskergruppe ledet av Pieter Borger, ekspert i molekylærbiologi, utførte en uavhengig fagfellevurdering av PCR-testen og fant ti alvorlige problemer med å benytte testen for å finne SARS-CoV-2.

https://lovoghelse.no/2022/08/31/pcr-testingen-oversettelse-av-corman-drosten-review/

Grunnlaget for å stenge ned var bruk av PCR-testen til å finne smittetilfeller. PCR-testen er ikke et diagnostisk verktøy. Det sier selv oppfinneren av testen Kary Mullis. Tidligere visepresident i Pfizer, Michael Yeadon, var en av dem som informerte om hvordan testen har blitt brukt for å skape en illusjon av høye smittetall og rettferdiggjøre nedstengingen.

Pandemi av psykiske lidelser

Vi vet ikke om nedstengingen hadde noen positiv effekt på reduksjon av smitte eller sykdom. Men vi vet at nedstengingen førte til en økning i mentale lidelser og depresjon, vansker for små bedrifter som måtte holde stengt og ikke fikk støtte, nedsatt intelligens for småbarn som vokste opp under nedstengingen. Tiltak på skoler preget de unge. Selv om selvmordstallene kan ha gått ned under pandemien var det mange som tok livet sitt som følge av utfordringene knyttet til nedstenging, restriksjoner og tiltak. Hjelpetelefonen Mental Helse opplevde en enorm økning i antall henvendelser om selvmord fra barn og unge. Og ikke siden 1990-tallet har flere menn tatt selvmord enn i 2021.

– Læringstapet etter lockdownperioden er en global katastrofe

En studie fra The Lancet viste at depresjon og angst økte under pandemien, og at det rammet unge mennesker mer enn gamle

I februar 2022 åpnet Norge opp igjen, og livet gikk sakte, men sikkert tilbake til det normale for de fleste.

I løpet av året som gikk kom det stadig meldinger om nye varianter. Og i desember 2022 meldte WHO om en ny virusvariant som kunne gi «betydelig dødelighet».

Nå frykter WHO at det kan utvikles en ny virusvariant som kan gi «betydelig dødelighet».  4. desember 2022.

Samme organisasjon prøvde i løpet av fjoråret å få gjennom en pandemi-traktat som ville gi dem utvidede fullmakter i tilfelle enn ny helsekrise skulle inntreffe. Forslaget gikk ikke gjennom på grunn av motstand fra flere medlemsland. Men planene er ikke avsluttet, bare satt på vent.

Helseminister Kjerkol er uansett med på tanken:

«Crises test our commitment to our values, our principles, and our unity. The people we represent have good reason to demand that we pick up the pace. But I am encouraged that we have agreed that we will negotiate a pandemic treaty, strengthen the International Health Regulations, and bring WHO’s financing on a path towards sustainability. I am also encouraged by WHO’s capacity for handling humanitarian health crises. Norway will continue our support for these crucial aspects of the WHO mandate.»

Det var WHO som sto for retningslinjene for våre tiltak og restriksjoner. De som førte til store lidelser og belastninger, og som hadde liten dokumenterbar effekt.

Masker på moten, igjen

Nok en gang blir munnbind anbefalt. 1.400 vil dø hvis vi ikke bruker munnbind, forteller Nettavisen. Hva baserer de antakelsene på? En datamodell, ser det ut som.

I USA har flere skoler gjeninnført bruk av munnbind. Det er maskepåbud på skoler i Philadelphia, Pennsylvania og i New Jersey, og studenter i Santa Monica-Malibu, California blir bedt om å bruke munnbind i 10 dager etter ferien. 

Storbritannia er testing ved grensen på vei tilbake, på grunn av frykt for smitte fra Kina.

«Britain (is) announcing new travel restrictions for passengers from the country, with pre-departure tests set to be made mandatory from tomorrow. 

Optional PCR tests on arrival to track for new variants will be rolled out from January 8, but if travellers choose to take one and test positive, they won’t have to isolate in Britain.

Officials are concerned China is not sharing all its Covid data, meaning the chances of a more contagious variant slipping by unnoticed are greater.»

En mørk vinter

For mange har det vært en hard vinter å komme seg gjennom. Strømprisene og matprisene er høyere enn på lang tid. Antall sykehusinnleggelser og dødsfall øker også. Norske myndigheter snakker om hvordan de skal forholde seg til koronaviruset, og svarene virker som de er de samme som før. De anbefaler tiltak, restriksjoner og vaksinering. Uten at de spør hva som har forårsaket den høye dødeligheten som skjer, ikke bare i Norge, men i hele Europa, og om det kan ha noen sammenheng med måten vi taklet forrige helsekrise. 

En ny nedstengning er mulig, og spørsmålet er hvordan vi som befolkning skal forholde oss til det, om våre myndigheter velger å innføre strenge og unødvendige restriksjoner enda en gang.

1. https://news.sky.com/story/coronavirus-they-call-it-the-apocalypse-inside-italys-hardest-hit-hospital-11960597?

2. https://www.theguardian.com/world/2020/jan/31/a-man-lies-dead-in-the-street-the-image-that-captures-the-wuhan-coronavirus-crisis 

3. https://www.theguardian.com/world/2009/may/12/swine-flu-report-pandemic-predicted 

4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33716331/

5. https://www.youtube.com/watch?v=CCZp1aOybiw 

6. https://lovoghelse.no/2022/08/31/pcr-testingen-oversettelse-av-corman-drosten-review/ 

7. https://nhi.no/forskning-og-intervju/barn-fodt-under-pandemien-skarer-lavere-pa-kognitive-tester/

8. https://www.nrk.no/osloogviken/professor-frykter-pandemi-av-psykiske-helseproblemer-blant-barn-og-unge-1.15824917

9. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)02143-7/fulltext

10. https://www.nrk.no/urix/who-frykter-farligere-koronamutant-1.16206016

11. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/minister-of-health-and-care-services-opening-speech/id2914056/

12. https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/tusen-flere-vil-do-av-korona-i-norge-lopet-av-de-neste-vintermanedene/o/5-95-839417

13. https://www.msn.com/en-us/news/us/mask-up-philly-schools-bring-back-mask-mandate-in-classrooms-to-start-2023/ar-AA15k29e

14. https://www.nbcphiladelphia.com/news/coronavirus/schooling-in-a-pandemic/camden-schools-covid-face-masks/3457321/

15. https://www.dailymail.co.uk/health/article-11598149/Will-Covid-restrictions-introduced-UK-new-XBB-variant.html

Camden Schools Bringing Back Face Masks in Classrooms to Start 2023. Here’s Why

Mask Up! Philly Schools Bring Back Mask Mandate in Classrooms to Start 2023

Tusen flere vil dø av korona i Norge løpet av de neste vintermånedene

Minister of Health and Care services opening speech

WHO frykter farligere koronamutant

Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic

Barn født under pandemien skårer lavere på kognitive tester

Forrige artikkelEt leksikon for katastrofe
Neste artikkelOm nynazismens innflytelse i Ukraina
Eirik Værnes
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.