Valg av Kinas regjeringsledere

0
Fra eliteuniversitetet Tsinghua i Beijing / Tsinghua University

Vi har invitert til debatt om Kina, og pensjonert advokat Terje Sørensen har tatt i mot invitasjonen og oversatt deler av en artikkel av Larry Romanoff. Artikkelen tar for seg utdanningssystemet i Kina og rekrutteringa til ledende posisjoner i staten.

Red.

Det vedlagte innlegget (ca 2700 ord) er en del av en engelskspråklig artikkel fra nettportalen «The Unz Review • An Alternative Media Selection» med overskrift «Democracy, the Most Dangerous Religion: Part 3 – Choosing Government Leaders», skrevet av Larry. Romanoff. Han har blitt oversatt til 32 språk, og hans artikler er lagt ut på mer enn 150 fremmedspråklige nyhets- og politikknettsteder i mer enn 30 land samt mer enn 100 engelskspråklige plattformer. Larry Romanoff er pensjonert ledelseskonsulent og forretningsmann. Han har hatt ledende stillinger i internasjonale konsulentfirmaer, og eide en internasjonal import-eksportvirksomhet. Han har vært gjesteprofessor ved Shanghais Fudan University, og presenterer casestudier i internasjonale saker til senior EMBA-klasser. Romanoff bor i Shanghai og skriver for tiden en serie på ti bøker generelt relatert til Kina og Vesten. Han er en av bidragsyterne til Cynthia McKinneys nye antologi ‘When China Sneezes’. (Chapt. 2 – Håndtering av demoner).

Hele Romanoffs artikkel finnes på https://www.unz. com/lromanoff/democracy-the-most-dangerous-religion-part-3-choosing-government-leaders/ (Fjern mellomrommet foran com for å kunne bruke lenken). Nedenstående utdrag utgjør ca. halvparten av totalen. Det er oversatt og språklig justert noe av meg.

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.


Valg av Kinas regjeringsledere

Av Larry Romanoff.

Litt bakgrunn

Mange vestlige har minst en svak bevissthet om Kinas Gaokao, systemet med årlige universitetsopptaksprøver, gjennomført av rundt 10 millioner studenter hvert år. Dette settet med undersøkelser som er ganske stivt og kanskje til og med hardt, dekker mange emner og tar tre dager. Testene krever bred forståelse, dyp kunnskap og høy intelligens hvis man skal gjøre det bra. Disse undersøkelsene er helt fortjenestebaserte og favorisering er umulig. Studenter som får de høyeste karakterene i disse eksamenene, er i topp 1 % av en befolkning på 1,5 milliarder mennesker. Å skaffe seg høy karakter kvalifiserer en student til å komme inn på et av de to eller tre beste universitetene, noe som nesten vil garantere en god jobb med oppgradering, høy lønn og et godt liv. Når man beveger seg nedover resultatskalaen, blir utsiktene stadig mer magre.

Få vestlige er klar over at Kina også har et system av skrankeeksamener som hver utdannet advokat må passere for å praktisere loven i Kina. For disse kan vi omgå ‘stiv’ og ‘hard’ og gå direkte til ‘alvorlig’. Disse undersøkelsene krever ikke bare høy intelligens, men dyp kunnskap om lovene og en bred forståelse av alle juridiske forhold og er så vanskelige at mange ønsker ikke å prøve seg på dem. Av rundt 250.000 utdannede advokater som deltar i eksamen, vil bare om lag 20.000 bestå og få kvalifikasjoner til å faktisk praktisere loven i Kina. Hvis du møter en kinesisk advokat, kan du være trygg på at du har å gjøre med noen fra topp 0,1 % av den befolkningen på 1,5 milliarder mennesker.

Jeg nevner disse to punktene bare for å innføre et tredje – embetseksamenene.

De keiserlige embetseksamenene ble utformet for mange århundrer siden for å velge de beste administrative tjenestemennene for statens byråkrati. De varte så lenge som 72 timer og krevde stor dybde og bredde av kunnskap for å passere. Som en forfatter bemerket: «Det var et særdeles rettferdig system ved at selve eksamenen ikke hadde noen kvalifikasjoner.» Nesten hvem som helst, selv fra den minst utdannede familien i den fattigste byen, kunne ta eksamen, og hvis den personen gjorde det bra nok, kunne han eller hun bli med i embetsverket og potensielt stige til en ledende stilling. Det moderne embetseksamenssystemet utviklet seg fra den keiserlige, og i dag skriver millioner av kandidater disse hvert år. De er ekstremt vanskelige. Av kanskje to millioner kandidater vil bare rundt 10.000 få et godkjenningspass. Og det passet gir deg ikke en jobb; alt det du får, er et intervju. Når du møter noen som har gått inn i embetsverket i Kinas sentralregjering, kan du være trygg på at du snakker med en person som ikke bare er usedvanlig intelligent, men eksepsjonelt velutdannet og kunnskapsrik om et bredt spekter av nasjonale spørsmål og som også er i topp 0,01 % av en befolkning på 1,5 milliarder mennesker.

Les: Best Global Universities in China

Og undersøkelsen er bare begynnelsen på 30 til 40 år med en akkumulering av kunnskap og erfaring som er nødvendig for å bli medlem av Kinas sentralregjering. De øverste 1 % av denne lille gruppen vil da danne politbyrået, med en av disse få som blir Kinas president. Disse menneskene som har bestått embetseksamenene og vil bli ledende tjenestemenn og embetsmenn i Kinas nasjonale regjering, har gått inn i en livslang karriere i et formidabelt meritokrati der forfremmelse og ansvar kun kan oppnås ved demonstrert evne.

Vi bør her vurdere at kineserne generelt scorer omtrent 10 % høyere på standard IQ-tester enn kaukasiske vestlige. Når vi kobler dette med den kinesiske prosessen med å luke ut de nederste 99,99 % fra vurdering og legger til ytterligere utsiktene til å gjøre luking fra en befolkning på 1,5 milliarder mennesker, kan du forvente at individene i Kinas sentralregjering skal være ganske bedre kvalifisert enn de fleste andre land. Og det er de. Poenget med dette er å gjøre oppmerksom på misforholdet mellom kvaliteten på «politikere» i vestlige land og Kinas myndighetspersoner. Avviket er så stort at sammenligningene stort sett er meningsløse. Kinas myndighetspersoner er alle høyt utdannede og utdannede ingeniører, økonomer, sosiologer, forskere, ofte på doktorgradsnivå. Et besøk på et hvilket som helst topp universitetsområde i Kina vil gjøre det åpenbart for alle at kommunistpartiet fortsetter å tiltrekke seg de beste og smarteste av landets ungdom.

Det er noen som vil fortelle deg at familieforbindelser i Kina kan produsere en statlig jobb for en favorisert sønn, en påstand som kan være sant for mindre stillinger på lokalt nivå, men ekstremt vanskelig utover det og umulig på nasjonalt nivå. Ingen antall forbindelser vil flytte noen inn i ledende stillinger eller til toppen av beslutningsmakt, de stedene som er reservert for personer med dyp erfaring og bevist evne. Også bemerkelsesverdig er at familiens rikdom og innflytelse ikke spiller noen rolle i disse avtalene. Av Kinas høyeste styrende organ, politbyrået med 25 medlemmer, kom bare sju fra noen bakgrunn av rikdom eller makt. Resten, inkludert Kinas president og statsminister, kom fra bakgrunner som ikke ga noen spesielle fordeler og steg til toppen basert på fortjeneste alene. I den større sentralkomiteen er de med privilegert bakgrunn enda knappere. Referanser i vestlige medier til Kinas «småprinser» er bare et støtende og uvitende rasistisk skjellsord.

Det er et annet skille her av enorm betydning som aldri diskuteres i Vesten. I våre vestlige demokratier har vi ‘politikere’ og vi har ‘tjenestemenn’, som er to helt forskjellige arter, tjenestemennene er de hvis jobber krever seriøs legitimasjon fordi vi ikke kan ha valgt enfoldige og dumme personer som driver vår National Revenue Service (USA-amerikanske skatteembetsverk – TS sin merknad) eller vårt transportnettverk. Disse menneskene fungerer på tross av politikerne. Men fordi Kina bare har ett ‘parti’, har landet ingenting som vi kan referere til som ‘politikere’; faktisk og i virkeligheten, er alle kinesiske myndighetspersoner det vi kan kalle ‘tjenestemenn’. De er alle rett og slett ledere på ulike nivåer. I Vesten, og ved å bruke Canada som eksempel, er det en oppfatning at senior embetsmenn i finans- eller utenriksdepartementet generelt forakter de valgte politikerne som vanligvis vet lite om noe i det hele tatt om den faktiske driften av sine avdelinger og må henvise til tjenestemennene for kunnskap. I Kina er det motsatt, der utenriksministeren eller finansministeren er det ultimate reservoaret av kunnskap. Dette er i hovedsak det samme som vi ville finne i ethvert selskap, hvor Finansvisepresidenten (V-P of Finance) er den endelige myndigheten i stedet for å være en ‘valgt’ leder gitt finansdepartementet som et sted å ‘tjene mens du lærer’, som er det vi finner i et valgdemokrati.

Verdens nummer ett universitet

Det er ikke allment kjent i Kina, og ikke i det hele tatt i Vesten, at skjult i Beijing er en institusjon som nesten helt sikkert er det beste universitetet i verden, et i motsetning til alle andre, og hvis kvaliteter i unnfangelse og utførelse gjør alle vestlige universiteter til skamme. Dette universitetet, noen ganger kalt ‘den mest mystiske skolen i Kina’, er Central Party University, med et lag av både studenter og faglærere som er en størrelsesorden over høyskoler som Harvard, Cambridge eller Sorbonne. Å si at inngangskvalifikasjonene er ekstreme, ville være en underdrivelse av en viss størrelse. Dette er ikke et sted som Harvard hvor en donasjon på 5 millioner dollar til et legatfond vil få opptak for ditt dumme avkom som primært vil bli undervist av deltids såkalte adjunct ‘professors’.

Opprinnelig grunnlagt i 1933, er universitetets formål å utdanne og modne de individer som har bestått embetseksamen og å forberede dem både i deres karriereutvikling og i ansvaret for å styre verdens mest folkerike nasjon. Det er treningsområdet for fremtidige ledere i landet, og hvis rektor vanligvis er Kinas president. Til dags dato har dette universitetet trent kanskje 100.000 regjeringsledere og høystående tjenestemenn. Skolen er normalt ikke åpen for allmennheten, men i de siste tiårene har dette universitetet tilbudt noen et svært høyt nivå universitetsvideregående‑ og doktorgradsprogrammer for rundt 500 ikke-offisielle studenter, med fokus på filosofi, økonomi, jus, politikk og historie.

Den 100 hektar store grønne campusen er ekstremt stille, og her, i motsetning til alle andre universiteter i Kina, ser man ingen sykler, men i stedet er veiene utenfor skolebygningene fylt med svarte Audier. Portene er under væpnet bevoktning 24 timer i døgnet, sju dager i uken, den sikkerheten som er nødvendig for dem som studerer der – provinsguvernører og ministre, unge og middelaldrende embetsmenn, deres gjestetalere og noen ganger landets øverste ledere.

Ikke bare er studentene der de beste og smateste av de 0,01 % beste som besto siviltjenesteeksamenene, men professorene ved dette sentrale partiuniversitetet er unike i verden, langt fra adjungerende forelesere ved de fleste amerikanske universiteter. Professorene her er utelukkende de mest kompetente i nasjonen. Gjesteforelesere inkluderer kinesiske tjenestemenn på høyt nivå, og i viktige debattemner nøler skolen ikke med å bringe inn verdens mest anerkjente eksperter fra alle land på alt fra økonomi og internasjonal finans til sosialpolitikk, utenrikspolitikk, industripolitikk og til og med militære saker. Videre er de hyppige gjesteforeleserne ofte nasjonale ledere i andre land og andre utenlandske dignitarer på høyt nivå, dette for å gi kinesiske tjenestemenn ikke bare en fast forankring i kunnskap og ferdigheter som er nødvendige for å styre Kina, men også en bredere horisont og bedre forståelse av ulike kulturer, verdier og politiske systemer.

Hjørnesteinen i skolens utdanningspolitikk er at alt ligger på bordet. Det er ingen forbudte emner, og selv reaksjonære, revolusjonære eller rett og slett sprø posisjoner blir diskutert, analysert og debattert til løsning. Hvis temaet for eksempel er nasjonalt helsevesen, vil all slags planlegging, problemer, løsninger, alternativer, bli diskutert, undersøkt, debattert, forklart, med et hvilket som helst antall fremtredende eksperter tilgjengelig som referansemateriale. Når disse øktene er fullført, vil alle studentene ha et MBA-nivå eller bedre forståelse av hele faget. Og dette er bare ett emne av mange de vil møte.

Når du tenker på at disse tjenestemennene gikk inn i regjeringen med et allerede høyt utdanningsnivå og med et allerede demonstrert bredt nivå av forståelse og eksepsjonell intelligens, kan disse ekstra lagene av opplæring og utdanning ikke annet enn å produsere et imponerende nivå av generell kunnskap og evne i hele regjeringen. Ingenting som dette systemet eksisterer i Vesten.

Den generelle prosessen er at de mest lovende unge og middelaldrende tjenestemennene med ulike intervaller går på dette universitetet i opptil et år om gangen, for å utvide sin kunnskap og forståelse av alle spørsmål knyttet til Kina og regjeringen, vanligvis etterfulgt av en forfremmelse. Grupper ved Central Party University vil veksle med roterende oppdrag i alle slags regjeringsavdelinger på lokalt, provinsielt og nasjonalt nivå samt med oppdrag i ulike statseide kommersielle foretak, både innenlandske og utenlandske. I de fleste tilfeller veksles disse arbeids- og erfaringsoppgavene med klasseromstid på dette universitetet, studentene assimilerer det de har lært i sin tidligere oppgave og mottar forberedelse til neste oppdrag.

En person kan potensielt rotere gjennom en liten lokal regjering, en bedriftsfinansieringsavdeling, jobbe som lokal helsepersonell, et provinsielt utdanningshode, bli ordfører i en liten by, leder av en annen bedriftsavdeling, ordføreren i en større by, guvernøren i en provins, en toppleder eller administrerende direktør i et stort statlig selskap,  og så videre, kanskje hver gang tilbake til universitetet for ytterligere utdanning og opplæring. Disse menneskene lærer ikke å bli bedre ‘politikere’; de lærer å ‘håndtere’ alle aspekter av et land.

Evalueringer

På hvert trinn, med hver regjering eller bedriftspostering, blir de etablerte evaluert ut fra et stort utvalg av kriterier. De som fortsetter å fremheve seg, vil fortsette å utvikle seg til oppgaver med økt visjon og ansvar. De som ser ut til å ha nådd sin grense, vil bli satt på sidelinjen. De vil ikke bli fjernet eller sparket, men vil bli gitt oppgaver som står i forhold til deres evner, over hvilket nivå de ikke kan stige. Fra alt dette har Kina det eneste regjeringssystemet i verden som sikrer kompetanse på toppen.

I Kinas system blir ledere og tjenestemenn evaluert av sine overordnede, ikke av den ukvalifiserte og uinformerte ‘mannen i gata’. Tenk på ordføreren i en by i et vestlig land. Etter en periode i embetet, hvem vurderer denne personen? Allmennheten, som verken har opplæring eller erfaring til å utføre slike evalueringer. ‘Publikum’ forstår ikke jobben eller dens krav, og har ikke fakta å basere en intelligent evaluering på, noe som resulterer i det som egentlig blir en popularitetskonkurranse, overfladiskheter er de avgjørende faktorene. Hvis jeg skulle stille spørsmålet til deg: hva gjør ordføreren i en by, kan få gi et sammenhengende svar. Å si at ‘han styrer byen’, er ikke et svar. Sannheten er at, bortsett fra i vagt generelle termer, har vi liten kunnskap eller informasjon om en ordførers jobbfunksjoner og ansvar; ingen detaljer. Hvis byen ser ut til å gjøre det bra, kan vi ikke vite om dette skyldes ordførerens dyktighet eller forhold utenfor hans kontroll. Den ubeleilige sannheten er at lokalbefolkningen, velgerne, ikke har noen måte å vite om en ordfører er god eller dårlig, inkompetent eller korrupt, fordi de mangler verktøy og kunnskap til å utføre en fornuftig evaluering.

I Kinas system, (som en del av den ovennevnte ‘utdanningsprosessen’, blir en byordfører evaluert av sine eldre, menn som var ordførere i små og store byer før han ble født, menn som grundig forstår alle aspekter av jobben hans og som ikke kan lures. Det er det samme som i et selskap, hvor vi for eksempel evaluerer jobbytelsen til en regional salgssjef. Hvem utfører denne evalueringen? Selgerne? Arbeiderne på fabrikkgulvet? Nei. De har ikke kunnskap eller evne. Mannen blir evaluert av sine overordnede som kjenner jobben sin intimt og som er i stand til å nøyaktig vurdere hans ytelse og hans potensial for forfremmelse.

Provinsielle regjeringsledere er i samme situasjon, hvor deres prestasjoner blir evaluert av deres eldre, av menn som har enorm erfaring med å styre provinser, som igjen forstår jobben intimt og ikke kan lures. Men det er mye mer her som aldri når vestlige sinn. En mann (eller kvinne) som har bestått opptaksprøvene og nå er med i denne livstidslange meritokratiske prosessen, kan bli utnevnt til guvernør i en provins, men dette er ikke en belønning for prestisje for tidligere god oppførsel. I stedet er det en test. Vanligvis vil denne nye personen nærme seg sin avtale med ett spørsmål: ‘Hvordan kan jeg doble BNP i denne provinsen og dermed øke levestandarden til alle innbyggerne’? Og det dobbelte av BNP, det gjør de.

Jeg vil gi deg her et eksempel fra virkeligheten som faktisk er ganske vanlig. En ny guvernør oppsøkte det fattigste stedet i provinsen og tildelte et stort studieteam for å finne muligheter for fremgang. Teamet hans oppdaget at det lokale klimaet og jordforholdene var gode for dyrking av visse kinesiske urter, og de gikk umiddelbart i gang med å skaffe plantemateriale, bygge infrastruktur og gjennomføre de nødvendige utdanningsprogrammene for bøndene, samt etablere forsyningskjeder og markedsføringspraksis. Innen fem år eide alle innbyggerne i området sine egne nye boliger, og mer enn halvparten kjørte BMW-er. Slike økonomiske faktorer er viktige, men er bare ett av mange tiltak som benyttes, og det er på faktorer som dette, at kandidatene blir vurdert. Etter sin vellykkede erfaring her, ville mannen sannsynligvis komme tilbake til festuniversitetet for videreutdanning som ville føre til en annen avtale. Etter 30 til 40 år med dette, og med fortsatt evne til å bli demonstrert, kan mannen kvalifisere seg til medlemskap i Kinas nasjonalkongress.

Forrige artikkelNy miljøavgift vil ta knekken på produksjon av dansk melk og kjøtt
Neste artikkelTwitters hemmelige svartelister
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.