USA-oberst Douglas MacGregor: – Vi forlenger denne krigen

0
Oberst Douglas MacGregor om krigen i Ukraina

I intervjuet under som er gjort på julaften taes opp en rekke tema. Først kommentere oberst MacGregor Zelenskys tale til USAs kongress 21. desember. Talen var en bønn om mer penger og våpen. Da må han fremføre et seiersbudskap, ellers blir det ingen penger.

Samlet har USA nå bevilget ca. 110 milliarder dollars til Ukrainakrigen. Men en stor del av dette beløpet er i virkeligheten en flytting av penger fra den ene lommen til den andre i USA, fra finansdepartementet til våpenindustrien.

Han berørte også overføringen av Patriot-batterier (bakke- til-luft missiler) til Ukraina. Det er så komplisert at det vil ta månedsvis å trene ukrainere å bruke det. Sansynligvis vil det kreve bruk av trenete «kontraktører» (leiesoldater) for rask og effektiv bruk.

Mobiliseringen av 200.000 i Polen ble kort nevnt. Risikoen her er at en risikerer direkte konfrontasjon med Russland.

Det grunnleggende problemet er at en i vest har en fullstendig misoppfatning av Russland. F.eks. tror vi at de er svake mens det er det motsatte som er tilfellet. De er svært sterke.

Han kommenterte også general David Petraeus sitt intervju på Fox News. Han bemerket at Petraeus var avsondret fra virkeligheten og leste og sa det han var nødt til. Han uttrykker den rådende fortellingen i USA.

Spørsmålet om døde hos Ukraina og Russland er et gjennomgangstema i mange rapporter om krigen helt fra EU Van det Leyen ved en glipp tidligere i høst sa at Ukraina hadde rundt 100 000 drepte. MacGregor forholdt seg til det tallet og sa at det nå var langt høyere. I tillegg kom 35 000 som var meldt savnet. Han anslo de russiske tapene på 30 000, høyst 35 000. Men tallene var usikre.

En stor russisk vinteroffensiv anslo han ville komme i januar eller eventuelt i februar. Nå var det ikke mulig fordi jorda, særlig i sør ennå ikke var hardfrossen og det umuliggjorde forflytting av tungt utstyr. Det Russland drev med nå var å ødelegge så mange ukrainske tropper som mulig. I motsetning til det som formidles i de vestlige nyhetsmediene er det nå en stor og voksende misnøye i den ukrainske hæren mot sin egen regjering. Zelenskij går mot slutten av sin regjeringstid. Underhånden signaliserer han: «Får vi ikke penger og utstyr er vi ferdige!»

Putin sier: «Når dere vil forhandle er vi klare!» Vi (USAs/Ukrainas regjering) sier:»Ingen forhandlinger før dere overgir dere!»

Det er vi som forlenger krigen.

Forrige artikkelLike godt gi opp togtrafikk i Norge?
Neste artikkelIngen grunn til å covid-bekymre seg for noe som helst