Ny studie påviser sammenhengen mellom mRNA-vaksinene og hjertefeil

0

Magasinet Clinical Research in Cardiology har publisert en studie som påviser sammenhengen mellom mRNA-vaksinene og hjertefeil gjennom obduksjon av pasienter som er dødd kort etter vaksinasjonen.

Artikkelen har tittelen: Autopsy-based histopathological characterization of myocarditis after anti-SARS-CoV-2-vaccination.

Tidsskriften utgis av Springer Science+Business Media på vegne av German Cardiac Society og er sistnevntes offisielle magasin.

I artikkelen heter det:

«hjerteobduksjonsfunn hos fem personer som har dødd uventet innen syv dager etter anti-SARS-CoV-2-vaksinasjon… Våre funn fastslår den histologiske fenotypen av dødelig vaksinasjonsassosiert myokarditt.»

(Histologiske fenotyper betyr særtrekk som kan observes i vev.)

Flere tilfeller av myokarditt etter anti-SARS-CoV-2-vaksinasjon er publisert. Symptomer oppstår vanligvis i løpet av de første tre dagene etter den andre dosen av mRNA COVID-19-vaksiner (henholdsvis Comirnaty og Spikevax) og unge mannlige pasienter med brystsmerter er hovedsakelig berørt. Kliniske funn som forhøyede troponinserumnivåer, unormale ST-forhøyelser i EKG og endret ventrikkelbevegelse i ekkokardiogram eller sen forsterkning i hjerte-MR antydet utvikling av en myokarditt.

Basert på obduksjonsfunnene og alle tilgjengelige data, ble ingen annen dødsårsak unntatt (epi-)myokarditt identifisert i noen av tilfellene presentert her.

Står på WHOs liste over potensielt alvorlige vaksineskader

Dr Aseem Malhorta skriver på Twitter at hjertefeil og hjerteskader står på den offisielle lista til WHO over mulige konsekvenser av vaksinen.

Og likevel tillater politikere og ledende helsepersonell seg å tvinge disse genterapiene på folk:

Forrige artikkelKrigens ekkokammer – angrep og forsvar!
Neste artikkelDen kapitalistiske løsninga for å «redde» planeten: Gjør den til en ny type eiendom og selg den