– En myte at høyreekstrem terror har vært i voldsom vekst

0
Skjermdump fra C-Rex sin nettside

– Jihadisme har vært en mye større og dødeligere trussel til nå, sier sjefforsker Petter Nesser ved FFI til NRK.

Jihad-terror dreper flest: 6 mot 1

Av Ove Bengt Berg.

Politikus dokumenterte i et innlegg fra mars 2020 at for hver som blei drept av høyreekstrem terror, blei seks drept av muslimsk inspirert terror, jihadistisk — fra åpne lett tilgjengelige kilder. Likevel er det tyst om dette faktum.
For det humanitærpolitiske komplekset eksisterer ikke jihad, terror inspirert av muslimsk tro.
For dem er det å varsle om snarlig fascistisk og nazistisk maktovertaking det viktigste budskapet. Målet er å demonisere flest mulig som rasister, fascister og høyreekstreme. Hva de tyr til hvis demoniseringa ikke lykkes, er bare å frykte.

I utgangspunktet burde det være sånn at alle stod sammen om å motarbeide all terror og grunnlaget for den. (Som mot kriger). Bare en ubetydelig del av muslimene i Europa driver med terror, og det er heller ikke samsvar mellom det påståtte store omfanget av høyreekstreme ytringer og høyreekstrem terror i Europa. Men frontene skjerpes i takt med den økonomiske utstøtinga i Vesten og en stadig mer aggressiv og hatefull statsfinansiert intellektuell elite som støtter kampen til den økonomiske eliten i historisk tradisjon med å fordømme de økonomisk utstøtte som foraktelige folk — pøbel.

Politikus sine tall bekreftes

Politikus sine tall fra 2020 bekreftes nå av Forsvarets forskningsinsitutt (FFI) og til og med det politiske aksjonistprogrammet C-Rex ved Universitetet i Oslo. Undersøkelsen er gjengitt i Forskning.no. Jihadistene, de som med vold vil innføre et islamsk styresett, dreper seks for hver som høyreekstreme dreper én. Jihadistene dreper i flokk som ulver, derfor dreper de også flere. Akkurat som ungdomsgjenger med bakgrunn fra parallellsamfunnets klaner angriper enslige ofre i flokk.

Et annet kjennetegn som jeg tidligere har pekt på, er at de høyreekstreme ofte går etter politiske motstandere, mens jihadistene angriper vanlige folk på gater og konserter.

Jihadistene organisert med voldskapasitet og gjennomføringskraft

Sjefsforsker Petter Nesser ved FFI sier til NRK gjengitt i Forskning.no at «det er en myte at høyreekstrem terror har vært i voldsom vekst, mens islamistisk terror er redusert». Nesser uttaler videre:

– Jihadisme har vært en mye større og dødeligere trussel til nå, sier sjefforsker Petter Nesser ved FFI til NRK.
En forklaring på at islamistiske terrorangrep har vært mer dødelige, er at jihadister historisk sett har planlagt og angrepet i grupper.
– Jihadistene har hatt en helt annen organisering og voldskapasitet. Når jihadister for eksempel har bygget bomber, har de gjort det med en kompetanse og brukt personer med høy gjennomføringskraft.
Et eksempel er terrorangrepet i Paris i november 2015. Her ble 130 mennesker drept i løpet av en halv time i en serie koordinerte angrep i den franske hovedstaden.

Den akademiske myten om høyreekstrem terror i vekst

Dagen før skreiv Forskning.no om Mindre høyreekstrem vold og terror i Vest-Europa. Fra 1990 til 2021 ble 1882 hendelser i 18 vesteuropeiske land undersøkt. Vitenskapelig assistent ved Senter for ekstremismeforskning, Charlotte Tandberg, sa ved presentasjonen ved undersøkelsen  at i 2019 blei flere land ramma av høyreekstrem vold:

Etter dette har flere myndigheter, akademikere og journalister ment å se en enorm terrortrussel i det høyreekstreme landskapet.
– Mye tyder på at dataene som blir brukt, både er mangelfulle og inkonsekvente. 

Anders Ravik Jupskås, leder av C-Rex sammen med Tore Bjørgo, sa i samme presentasjon: 

Det har lenge blitt advart om en vekst i høyreekstrem vold og terror i vår del av verden. Flere terroreksperter har formidlet at dette er en av de største truslene vi står overfor.
– Dette har blitt sitert og siteringene har levd sitt eget liv, også innenfor akademia. [Utheva av OBB].

det-politiske-ytre-hc3b8yre-i-europa-bjc3b8rgo
Fra et PP-foredrag av T. Bjørgo

«Levd sitt eget liv» — også i C-Rex

Interessant nok må Jupskås beskrivelse av misforståelsene i akademia også gjelde Jupskås egen medsjef i «C-Rex», Tore Bjørgo. Han har holdt foredrag om den «glidende skala» fra Fremskrittspartiet til «høyreradikale og høyreekstreme partier som er åpenbart rasistiske (Jobbik, Gyllent Daggry)». Riktignok har Bjørgo sletta denne politiske beskrivelsen, men mener han at den er feil? Eller frykta han reduserte bevilgninger med Frp i en regjering med den sammenlikninga? 

Dessuten: C-Rex sin bildelogo på nettsida si er satt sammen av seks bildeutsnitt, hvorav fem er fargelagte. Alle de fem fargelagte illustrerer høyreekstrem terror, og den sjette uten farge er neppe en illustrasjon på jihadistisk terror. Etter den framlagte undersøkelsen er det vel god grunn til å endre bilde-logoen, til seks med jihad og én høyreekstrem?

Høyreekstreme: Voldelige ord, sjelden utført vold

Heller ikke er det tilfellet at høyreekstreme terrorister, som i Norge, opptrer aleine. Bare en tredel av høyreekstreme terrorister opptrer aleine. «Denne volden er ofte spontan. Ofte er den også rasistisk motivert». Jupskås sa da:

Noen tilsynelatende godt organiserte høyreekstreme og nynazistiske grupper, som for eksempel Den nordiske motstandsbevegelsen, begår i veldig liten grad alvorlig vold. De kan være voldelige i retorikken, men de begår sjelden vold.
Dette gir mening, mener Jupskås: 
Hadde disse gruppene vært mer voldelige, ville de ha blitt møtt med en helt annen motstand fra staten.

Dette faktum er også en skarp tilbakevising av Rødts og Antirastisk Senters politiker Sofia Ranas påstand i en fokusartikkel på side 2 i Klassekampen 04.11.2022. Der var hennes budskap i overskriften «Vi må ikke ignorere nynazister i Oslos gater, bare fordi de er få: Ingen nazister». Jupskås: «De begår sjelden vold». Rana bør finne bedre argumenter i sin iver etter å slåss for å renske gatene. Se min kommentar «Den endelige løsninga igjen: «Ingen nazister»». 

Hvorfor de feilaktige humanitærpolitiske mytene?

Ett av de mektigste kompleksene i Norge er det humanitærpolitiske der statsfinansierte enspora aktivister er smelta sammen med ansatte med meningsfag på universitetene og mediene. De rekrutterer til styringa av staten. For dem eksisterer ikke jihad, terror inspirert av muslimsk tro. For dem er varsler om snarlig fascistisk og nazistisk maktovertaking det viktigste budskapet. Kritikk av innvandring, av muslimske påbud og multikultur, parallellsammfunn, er for det humanitærpolitiske komplekset bare et tegn på denne kommende fascistiske og nazistiske maktovertakelsen. Blant de mange, er foruten Sofia Rana, ansvarlig redaktør i Agenda, Stian Bromark og LO-rådgiver Jonas Bals. Disse blant svært mange som har som mål å demonisere flest mulig som rasister, fascister og høyreekstreme. Hva de tyr til hvis demoniseringa ikke lykkes, er bare å frykte. 

Bromark, Rana og Bals & Co vil nok peke på at i Norge er det høyreekstreme som har drept, særlig en av dem. Det har de jo helt rett i. De står faktisk for nesten alle de høyreekstreme terrordrapa i Europa. Men Bromark & Co snakker ikke bare om Norge, men om hele Europa. Og for Europa tar de grunnleggende feil. Om de trekker inn Den nordiske motstandsbevegelsen og de norske medlemmene der, konkluderer Jupskås med at Motstandsbevegelsens voldelige retorikk sjelden fører til vold.

Den siste undersøkelsen fra C-Rex og FFI, en bekreftelse på Politikus sin artikkel fra mars 2020, passer svært dårlig for det humantitærpolitiske kompleksets korstog. Og er derfor svært velkommen. 

Framheva bilde: Skjermdump fra C-Rex sin nettside.
Merk at illustrasjonens bilder seks bilder framhever høyreekstrem terror
— i strid med den siste undersøkelsens resultater.

Oppdatert 16.12.2022 kl 13.35.  


Denne artikkelen ble først publisert av Politikus.


Les også: Ekstremismekommisjonen og PST asfalterer veien mot det totalitære samfunnet

Forrige artikkelDen britiske regjeringa ville feire vaksinejubileum – da eksploderte kommentarfeltet
Neste artikkelNederland: Mal for økomodernismens vidunderlige nye verden?