Det er seksuell trakassering at kvinner skal måtte godta menn som lesbiske

0
Tonje Gjevjon

Norske kvinner blir anmeldt og etterforsket som hatkriminelle fordi de sier og skriver at menn ikke kan være kvinner, lesbiske og mødre.

Christina Eline Ellingsen, Tonje Gjevjon og Anne Kalvig

Politiet i Oslo har etter åtte måneder henlagt hatkrim-sak om kjønnsidentitet mot Christina Eline Ellingsen. Hun ble etterforsket for å ha skrevet at hun ikke tror menn som sier de er lesbiske og mødre, er det de sier at de er.

Ellingsen måtte forklare seg i ni timer om tweets hun hadde skrevet gjennom ett år som leder for den norske avdelingen av Women’s Declaration International (WDI). Anmelder var fulltidsansatt rådgiver i Fri, Christine Jentoft, en mann som hevder å være lesbisk og mor.

WDI forsvarer kvinners rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Konseptet «kjønnsidentitet» har blitt hasteinnført i norske lover og retningslinjer på bekostning av kvinners og barns behov og rettigheter. Alle steder der konseptet «kjønnsidentitet» har juridisk relevans, må derfor revideres.

I stedet for demokratisk prosess, har vi hatt tåkelegging, et bevisst konstruert giftig debattklima, emosjonell utpressing, trakassering og personforfølgelse.

Anmeldt og etterforsket som hatkriminell

Samtidig som Ellingsens sak ble henlagt, startet etterforskning av den lesbiske kunstneren Tonje Gjevjon. Igjen er grunnlaget hatkrim mot kjønnsidentitet, men denne gang anmeldte politiets egen hatkrimgruppe.

En facebookstatus etterforskes, der Gjevjon skriver at det er perverst å skulle godta menn som lesbiske, og at det er et vanvittig trosregime når norsk lovverk krever dette av lesbiske kvinner.

Gjevjon tok først opp problemstillinger rundt ytringsfrihet og transideologi i 2017 med artikkelen «Ytringsfrihet, men ikke for alle», etter at feministen Julie Bindel ble kansellert fra SVs kvinnekonferanse, etter krav fra SVs LHBT-utvalg.

Flere har fått øynene opp for det Gjevjon har kritisert gjennom fem år, men samfunnet har likevel blitt underlagt ideologien rundt «kjønnsidentitet», som har særskilt vern.

Norske kvinner blir altså anmeldt og etterforsket som hatkriminelle fordi de sier og skriver at menn ikke kan være kvinner, lesbiske og mødre, noe alle inntil nylig visste var sant, og noe det store flertall fremdeles vet er sant.

Strafferammen for dette er i Norge tre års fengsel.

Blir aktivt ignorert

Dette vekker oppsikt; store internasjonale nyhetsmedier og TV-stasjoner omtaler sakene, mens norske, store mediehus, ikke minst NRK, aktivt ignorerer dem – på tross av at dette dreier seg om kvinner i vårt land og vårt lands lovgivning.

Ellingsen, Gjevjon og WDI minner om at kvinner har rettigheter som skal motvirke kjønnsdiskriminering, rettigheter som forsvinner når kjønnsklassen kvinner også betyr menn.

Videre framholder vi at mennesker ikke kan skifte kjønn og at barn ikke har samtykkekompetanse til eksperimentell, irreversibel, kjønnsimiterende behandling som gjør dem sterile.

Det er seksuell trakassering at kvinner i vårt samfunn skal måtte godta menn som lesbiske, det er perverst. Språket og lovverket vårt er pervertert når ord skal bety det motsatte av det de betyr, og når folket skal bøye seg for dette, eller risikere fengsel.

Medisinsk behandling er pervertert når den mutilerer og medisinerer friske, unge kropper, og gjør dem til livslange pasienter. Skolens undervisning, ja alle samfunnsinstitusjoner og organ som skulle påse at kunnskap, vitenskap, samfunnssikkerhet og rettssikkerhet skal gjelde, har sviktet under kjønnsidentitetens flagg og faner.

Uønsket av «mangfoldsregimet»

Vi har advart om dette i mange år. Vi har gått mot strømmen og dannet organisasjoner, levert høringsinnspill, kontaktet politikere, engasjert oss i skoledemokratiet, skrevet faglige innspill, kronikker, leserbrev, laget kampanjer, kunst og aksjoner – alt ulønnet arbeid.

For dette blir vi trakassert, sjikanert, avinvitert, mobbet, krevd oppsagt fra jobbene våre, latterliggjort, usynliggjort, truet og altså anmeldt og etterforsket. Det nye «mangfoldsregimet» vil ikke ha brysomme kvinner som oss.

Dette er det nye Pride Norge AS. Denne statsordningen forkynner et transhumanistisk evangelium der sinn og kropp er skilt, der mann er lesbisk kvinne, der foreldre ikke vet sine barns beste, der propaganda erstatter vitenskap, og der det er store penger å tjene for legemiddelindustrien, for næringsliv og andre som deltar i pridedydsposering.

De som godtar å tilsidesette egne sanser og tenkning og lar transaktivisme og transhumanisme være ny rettesnor, kan tolereres, alle andre skal tuktes til taushet.

Som forrige likestillingsombud Hanne Bjurstrøm erklærte: det er transfobisk å stille spørsmål ved menn på kvinnetoalett og hatende og hetsende å reagere på penis i kvinnedusjen. Og som likestillings- og kulturminister Anette Trettebergstuen skriver til brysomme kvinner på Twitter: Kan dere slutte?

Nei, vi kommer ikke til å slutte. Men det store flertallet bør våkne opp fra dvalen.

Kjønn må vise til materiell virkelighet i alle sammenhenger der kjønn har relevans for fellesskapet. «Kjønnsidentitet» bør vernes som trosoppfatning.

Ytringsfrihetskommisjonens NOU om paragraf 185 er nå ute på høring med frist 16. januar. Konsekvensene av en uavklart avgrensning av konseptet kjønnsidentitet rammer kvinner og jenter på flere måter enn som innskrenket ytringsfrihet.

——————————————————-

Signert:

  • Christina Eline Ellingsen, leder WDI Norge
  • Tonje Gjevjon, lesbisk kunstner
  • Anne Kalvig, nestleder WDI Norge

YouTube player
Tonje Gjevjon var en av innlederne på Mot Dag-konferansen i 2019.
Forrige artikkelEconomist: – Det våpenarsenalet Ukrainas hærsjef krever er større enn det Europas største armeer har
Neste artikkelHar Norge også drevet et dobbeltspill i Ukraina?