Landbruks- og matministeren tar ikke bøndene i Norsk Bonde– og Småbrukarlags bekymring på alvor

0
Sandra Borchs nei til Småbrukarlaget

Bøndene har vanligvis utgjort kjernevelgerne til SP, med en slik arroganse er det vel ikke underlig om støtten til SP synker, men bøndene er ikke de eneste som har mista tilliten til regjeringa. 

Av Romy Rohmann

Norsk Bonde- og Småbrukarlag sendte 14.november et brev til landbruks- og matministeren hvor vi ba om et møte for å diskutere kostnadsveksten i jordbruket og mulige tiltak.

https://www.smabrukarlaget.no/media/nsikdrfv/svar-pa-anmodning-om-moete.pdf

I går kom det et brev med avslag, i brevet står det blant annet:  

«I en turbulent tid er det stor oppmerksomhet om kostnadsutviklingen i matproduksjonen. Det er også̊ stor prisusikkerhet i råvaremarkedene. Og det er nødvendig å vurdere inntekter, kostnader og volumendringer i en helhet.

Landbruks- og matdepartementet legger til grunn at inntektsutviklingen for jordbruket først kan vurderes på en god måte til våren, når det foreligger et fullstendig grunnlagsmateriale til jordbruksforhandlingene med regnskapsdata for 2022.»

Det er noe alvorlig galt med virkelighetsforståelsen til de som sitter i regjeringa, har de ikke kontakt med folk?

Folk som ikke har råd til mat på bordet eller varme opp boligen, eller som ikke kan betale regningene. Jeg trur muligens de burde vært sendt ut på hospitering eller kanskje i et «reality program» over litt tid i den virkelige verden, der vi «vanlige folk» befinner oss.

Om ikke annet burde de nå i hvert fall møte folk og lytte.  APs Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen møtte til en ekstra «Debatten» etter mye kritikk, det kom jo ikke mye utav det, men slikt skulle ikke vært nødvendig.

Jeg tenker at verken bønder eller mange andre kan vente til våren med å få bedret sin inntekt.

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg sier i ei pressemelding:

Etter mange bekymringsmeldinger fra våre medlemmer og andre bønder om store kostnader, ønsket vi å møte statsråden og Bondelaget for å diskutere mulige løsninger. I møtet ville vi be Budsjettnemnda om å regne på kostnadene i norsk jordbruk. BFJ er den eneste aktøren som har full innsikt i norsk jordbruks samlede økonomi.

Jordbruksforhandlingene i vår ble en sammensausing av kostnadskompensasjon og en slags økning i kompensasjon for matproduksjon, som ingen helt klarte å skjønne hvordan hang sammen. Jeg er redd for at det skal være fortsatt surr og tåkelegging av hvordan matproduksjon betales for her i landet. Det ville vi unngå med dette møtet, sier Solberg videre.

Hva slags regjering er det vi har som ikke tar disse tingene på alvor? Hva slags regjering er det vi har som ikke en gang vil snakke med næringa, avslutter han.

Tor Jacob Solberg har lagt ut en video på Facebook som du kan se her. Her kommenterer han også Bondelagets svar på NBS ønske om et møte med Landbruks- og matministeren sammen med Bondelaget. 

https://www.facebook.com/tor.j.solberg/videos/847035893116399

https://www.smabrukarlaget.no/aktuelt/nyheter/borch-vil-ikke-diskutere-kostnadsvekst/

Tor Jacob Solberg spør hva slags regjering det er vi har som ikke tar disse tingene på alvor?

Jeg vil gå så langt som å spørre; hva slags regjering er det vi har som ikke tar folk som bekymrer seg for økonomien, fryser og ikke har råd til mat på alvor. Men folk ser dette, folk reagerer og regjeringspartiene raser nedover på meningsmålingene.

Nå foregår det streiker og demonstrasjoner mot økte matvarepriser og energi i mange land i Europa, og tilliten til myndighetene synker.

Sist den 25.11 skriver vi på Steigan om streikene i Storbritannina:

Hvis du spør en arbeider i Storbritannia om å si noe om den retninga landet utvikler seg i, vil du neppe få et svar som lar seg gjengi på trykk.

En kan bare spørre seg hvor kaldt det må bli i hjemmene til folk, hvor mange bønder som må legge ned drifta og hvor mange må gå sultne til sengs her til lands før regjeringa reagerer. 

Forrige artikkelStore nyhetsorganisasjoner oppfordrer endelig USA til å droppe anklagene mot Julian Assange
Neste artikkelMediene: Full taushet om demonstrasjoner mot lockdown – helt til de kom til Kina