Streikebølge ryster Storbritannia

Hvis du spør en arbeider i Storbritannia om å si noe om den retninga landet utvikler seg i, vil du neppe få et svar som lar seg gjengi på trykk. Av Marcus Barnett, Labour Notes. Landet snubler fra krise til krise og har nå sin tredje statsminister for året. Energiregningene har  skutt i været med … Fortsett å lese Streikebølge ryster Storbritannia