Ukrainas hevn mot Vesten

0
Illustrasjon: The Cradle

Ettersom maktbalansen endres igjen i Ukraina, vil gjenklangen påvirke selve enheten i EU-prosjektet.

Av M. K. Bhadrakumar.

The Cradle, 5. oktober 2022.

Vektorpolitikken i Ukraina har lagt nye dimensjoner til den 222 dager gamle konflikten.

Vanligvis bør enhver konfliktatferd avsluttes når en ny maktbalanse er bestemt. Men en ny «balansering» vil ikke ta slutt før en balanse faktisk er oppnådd – og det finnes mange bevis for at Ukraina er i ferd med å gå inn i enda en «re-balansering».

Den russiske Dumaens ratifisering av annekteringen av fire regioner i Ukraina (folkerepublikkene Donetsk og Lugansk, samt Kherson- og Zaporozhye-regionene), og vedtakene av de relevante lovene, skaper en ny dynamikk og det vil ta litt tid å skape en ny styrkebalanse på bakken i Ukraina.

I mellomtiden er det ytre miljøet også fenomenalt i endring. Den stadig dypere energikrisa i Europa etter sabotasjen mot Nord Stream-gassrørledningene blir en alvorlig motsigelse. Det er ikke mulig å si hvordan den vil bli løst.

Dermed oppstår en kompleks situasjon, ettersom alt dette også skjer på bakgrunn av en massiv russisk militær oppbygging rundt Ukraina i Kharkov-regionen og i den sørlige Svartehavsregionen, med lange rustningskonvoier på vei mot Krim fra Russland .

Russlands nye grenser

Dumaens enstemmige ratifisering av innlemmelsen av fire regioner i Russland på mandag var å forvente, den relevante lovgivningen ble behørig ratifisert på tirsdag av Føderasjonsrådet (parlamentets overhus), og muligens vil også president Putin signere den på plass i dokumentene i dag, og dermed trer den i kraft. Det vil si at fra 5. oktober vil de annekterte ukrainske regionene ha blitt en del av Russland.

Viktigere er det at Dumaen har godkjent regjeringens forslag om etablering av de nye regionenes grenser, basert på avgrensningen av territorier som «eksisterte på dagen for etableringen og tiltredelsen til Russland.»

De relevante traktatene skisserer at grensene ved siden av et fremmed lands territorium vil være Russlands nye statsgrense. Enkelt sagt, de gamle grensene fra sovjettiden blir gjenopprettet i disse regionene.

Fastsettelsen av de russiske statsgrensene har sikkerhetsmessige implikasjoner. I Donbass- og Zaporozhye-regionene er det store områder som fortsatt er under kontroll av de ukrainske styrkene. Byen Liman i republikken Donetsk ble gjenerobret av de ukrainske styrkene for bare tre dager siden. De ukrainske inngrepene i Kherson fortsetter. Det er meldt om harde kamper.

Åpenbart gjenstår det mye uavsluttet for at Moskva skal få kontroll over de «okkuperte» områdene som tidligere utgjorde en del av Donetsk og Lugansk. Zaporozhye-regionen (som også tilfeldigvis er en viktig kystregion ved Azovhavet og utgjør en del av det russerne historisk kaller «Novorossiya»), er en annen prioritet der selve hovedstaden i oblasten ennå ikke er under russisk kontroll.

«Nyet» fra NATO

I den fremvoksende situasjonen søkte Ukrainas president Volodymyr Zelensky formelt om hurtigbehandling av Ukrainas NATO-medlemskap, men i løpet av timer helte alliansen kaldt vann over den forespørselen, og forklarte at enhver beslutning vil kreve støtte fra alle 30 medlemslandene.

Det signaliserer at det ikke kommer til å være noen NATO-intervensjon i Ukraina. Moskva vil ta det til etterretning. Den nylige «høyttenkningen» om bruk av atomvåpen ser ut til å ha tjent sin hensikt.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivans møte med lederen av Ukrainas presidentkontor Andriy Yermak i Istanbul søndag var en lavmælt affære. Det hvite hus sa at Sullivan lovet Washingtons standhaftige støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, og diskuterte med Yermak situasjonen ved Zaporozhye kjernekraftverk og Ukrainas fortsatte arbeid med FN for å eksportere mat til verden.

Tekstgjengivelsen fra Det hvite hus av president Joe Bidens samtale med Zelensky på mandag nevnte en ny sikkerhetshjelpspakke på 625 millioner dollar fra Washington som inkluderer ytterligere våpen og utstyr, inkludert HIMARS, artillerisystemer og ammunisjon, og pansrede kjøretøy. Biden «lovte å fortsette å støtte Ukraina når det forsvarer seg mot russisk aggresjon så lenge det tar.»

Senere sa USAs utenriksminister Antony Blinken at den nylige bistandsleveringen ville bringe de totale kostnadene for amerikansk militærhjelp til Ukraina til mer enn 17,5 milliarder dollar. «Nyligere utvikling … styrker bare vår besluttsomhet,» sa Blinken i en uttalelse tirsdag. «Vi vil fortsette å stå sammen med folket i Ukraina.»

«De ressursene vi leverer er nøye kalibrert for å gjøre mest mulig forskjell på slagmarka og styrke Ukrainas hånd ved forhandlingsbordet når tiden er inne,» la han til.

Fornyer Russlands strategi

På den annen side vil den russiske militærkommandoen trolig måtte tilbakestille parametrene for de spesielle militære operasjonene, siden dens styrker heretter vil ivareta landets territorielle integritet og suverenitet. Hvilken form den har, gjenstår å se.

Så langt har den faktiske russiske utplasseringen vært mindre enn 100.000 soldater. Det meste av kampene ble utført av militsgrupper, som krigere fra Donbass og Tsjetsjenia og Wagner-gruppa av eks-spesialtjenestepersonell og andre frivillige fra Russland.

Uten tvil vil induksjonen av 300.000 soldater med tidligere militær erfaring påvirke den samlede militære balansen til Russlands fordel. Forsvarsminister Sergei Shoigu har sagt at ytterligere 70.000 mann også har meldt seg frivillig, noe som vil sette den totale styrken til de ekstra styrkene på rundt 370.000.

Dette er en enorm økning. For å få en følelse av proporsjoner: på toppen av Vietnamkrigen, var den amerikanske utplasseringen på rundt en halv million soldater. For første gang vil Russland ha enorm numerisk overlegenhet over ukrainske styrker. Derfor er det fullt tenkelig at det gamle mønsteret med å «male i stykker» de ukrainske styrkene kan endre seg, og målet vil være å avslutte krigen raskt og bestemt.

USAs beslutning om å opprette et kommandosenter utenfor Ukraina (i Tyskland) ser ut til å forutse russiske angrep på kommandosentraler i Kiev og andre steder med mye større bruk av luftkraft, som i Syria. Faktisk ledet den nye sjefen for det vestlige militærdistriktet generalløytnant Roman Berdnikov tidligere den russiske intervensjonen i Syria.

Militære eksperter regner med at når høstregnet gir etter for vinteren og bakken fryser til, vil de russiske operasjonene intensiveres. Stemmer av dissens er hørt i det siste i Russland om at krigen snirkler seg uten noen tidslinje som sådan. Dette kan endre seg.

Enkelt sagt nærmer det seg raskt det punktet de Russland ikke vil ha noe annet alternativ enn å presse på for et regimeskifte i Kiev og bane vei for et helt nytt ukrainsk lederskap som rister av seg det knipetangliknende anglo-amerikanske grepet, og er villig til å gjøre en avtale med Russland.

Praha 3. september 2022.

Et kafkask øyeblikk

Ikke overraskende vender oppmerksomheten i Europa seg mer og mer mot den økonomiske krisen med truende tosifret inflasjon og resesjon, som kan føre til sosial uro og politisk uro over hele kontinentet. Den økende offentlige misnøyen går allerede over til protester i mange europeiske land. Krisen kan bare bli dypere når vinteren setter inn.

Det kan tenkes at skiftet i den folkelige stemningen kan få de europeiske regjeringene til å konsentrere seg om sine hjemlige spørsmål i stedet for å boltre seg i Ukraina-krigen. Den ivrigste tilhengeren av en åpen krig med Russland er Storbritannia, men til og med London er fanget opp i sine egne massive økonomiske (og politiske) kriser. Statsminister Liz Truss kjemper for politisk overlevelse. De konservative har praktisk talt mistet sitt mandat til å styre.

Tysklands knipe

Igjen stoppet opposisjonsblokken fra sentrum-høyre CDU/CSU i den tyske Forbundsdagen et forslag som oppfordret regjeringen til «umiddelbart» å tillate eksport av tyske kampvogner og infanteri-kampvogner til Ukraina. Politico rapporterte at «En avstemning om våpenleveranser i Forbundsdagen ville ha risikert å avsløre fatale sprekker i regjeringas enhet og kunne til og med ha ført til et nederlag for kansler Olaf Scholz i parlamentet.»

På den annen side står den tyske regjeringen også overfor økende press fra de østeuropeiske allierte de siste ukene for å drastisk øke omfanget og typen av Berlins militære støtte til Ukraina.

Det innflytelsesrike magasinet Foreign Policy i Washington skrev forrige uke: «I øynene til Berlins NATO-allierte i Øst-Europa, spesielt landene som grenser til Russland, gjør Tyskland det økonomiske og politiske maktsenteret i Europa, ikke på langt nær nok. Og jo lenger det utsettes, jo mer risikerer det et langsiktig diplomatisk brudd med de allierte i øst.»

Men til tross for denne presstaktikken, viser meningsmålinger at mens rundt 70 prosent av tyskerne støtter Ukraina generelt, er det bare 35 prosent som støtter sterkere militær støtte.

I denne situasjonen føyer sabotasjen av Nord Stream-gassrørledningen seg inn i energikrisen i Europa og truer europeiske land med «avindustrialisering».

Spesielt for Tyskland er landets økonomiske modell knyttet til tilgjengeligheten av rikelig gassforsyning fra Russland, gjennom langsiktige kontrakter, til billige priser, gjennom rørledninger. Det er klart at sabotasjen av Nord Stream har monumentale implikasjoner.

Riktignok beregnet den som utførte det terrorangrepet klokelig at russisk gass ikke skulle strømme til Europa i overskuelig fremtid. Den evige frykten i Washington er at en tysk-russisk nærhet kan utvikle seg hvis energibåndene gjenopprettes. Dessuten har amerikanske oljeselskaper i dag en enorm fortjeneste i det europeiske energimarkedet, og erstatter russiske gassleveranser ved å selge LNG til fem til seks ganger den amerikanske innenlandske prisen.

Illustrasjon: Shutterstock

Hindre russisk-tysk forsoning

Det som kompliserer saken er at Europa trenger energisikkerhet på kort og mellomlang sikt uten også å ødelegge klimamålene. Det betyr økt geopolitisk følsomhet. Poenget er at Europas ordnede energiovergang bort fra fossilt brensel trenger russisk gass og ble bygget ut fra den tidligere antakelsen om at det ville være billig og rikelig med naturgass.

Uten tvil fortsatte Moskva å håpe at Nord Stream til slutt ville være en katalysator for å helbrede bruddet i tysk-russiske energibånd. Interessant nok sa den russiske energigiganten Gazprom på mandag for europeiske gasskunder at en del av det skadede Nord Stream-nettverket fortsatt kunne transportere drivstoff — men bare på den nybygde Nord Stream 2. Nord Stream 1 er praktisk talt ødelagt.

En Gazprom-uttalelse i deres Telegram-konto sa at en av de tre linjene til Nord Stream 2 forblir upåvirket og gassgiganten har senket trykket for å inspisere koblingen for skade og potensielle lekkasjer. Nord Stream 2 har en kapasitet på å overføre 55 milliarder kubikkmeter per år, noe som betyr at linje B kan levere så mye som 27,5 milliarder kubikkmeter per år til Tyskland over Østersjøen.

Nord Stream 2 krever imidlertid EU-godkjenning, noe som er problematisk med tanke på spenningene mellom Brussel og Moskva. Disse spenningene kan bare øke dersom EU godkjenner den USA-ledede beslutningen fra G7-landene om å innføre et pristak på russisk olje.

Det er absolutt også Washingtons kalkyle – hold Tyskland nede og hold Russland utenfor. Spøkelset som hjemsøker Washington er at Berlin kan miste interessen for Ukraina-krigen. Atlantisistenes fremgang i maktsjiktene i Berlin de siste årene – og deres tilknytning til de virulent russofobiske EU-byråkratene i Brussel – har så langt fungert utmerket i Washingtons favør.

EU er faktisk slutt

Men bakken under føttene forskyver seg, slik den dramatiske vendingen i Sveriges og Italias politikk har vist.

Ikke undervurder «Meloni-effekten.» Sakens kjerne er at de høyreekstreme kreftene alltid har mer å tilby velgerne i tider med utrygghet og økonomisk motgang.

Også i Frankrike er president Macron immobilisert, mangler parlamentarisk flertall for lovgivning, og slites ned av seriekriser. Når det gjelder Storbritannia, fremhever finanskrisen utløst av finansminister Kwasi Kwartengs budsjett, fundamentalt mangelen på gjennomførbare alternative økonomiske modeller. Sterling er i fritt fall. To påfølgende Tory-administrasjoner klarte ikke å komme opp med en post-Brexit-modell, mens Labour aldri ønsket Brexit. Truss-regjeringen er siste sjanse til å virkelig få Brexit i stand, men ingen holder pusten. Og så, Syndfloden – hendelser vil trenge seg på.

Alt dette betyr er at de tre viktigste maktsentrene i eurosonen og Storbritannia finner det vanskelig å unnslippe den gamle, døende industrielle verdenen på 1900-tallet, og dette er ikke det beste tidspunktet for å ta fatt på den halv million sterke russiske allierte styrker i Ukraina, Biden-administrasjonens bravader til tross.

Ikke legg noen vekt på det første toppmøtet til Det europeiske politiske fellesskapet (EPC) i Praha på onsdag som samler lederne for 27 EU-medlemsland og opptil 17 ikke-EU-land – nemlig Storbritannia, Tyrkia, Nord-Makedonia, Montenegro, Albania, Serbia, Kosovo, Bosnia-Hercegovina, Georgia, Ukraina, Moldova, Norge, Sveits, Island, Liechtenstein, Armenia, Aserbajdsjan og Israel.

Den enkle sannheten er at det europeiske integrasjonsprosjektet er over. Ethvert forsøk på å tvinge det fram vil gi alvorlig tilbakeslag. Når vi ser tilbake, har derfor bruddet med Russland innledet et nytt geopolitisk landskap i Europa der Brussels gåte angående EU-utvidelse står avslørt og ribbet til skinnet. EPC er ikke annet enn et forkledd fransk triks for å bremse det faktiske EU-medlemskapet for land i Øst-Europa og på Balkan.

EPC-toppmøtet på Praha slott tjener bare til å markere at dette er et kafkask øyeblikk i europeisk politikk. Dette må være Ukrainas hevn mot Europa for å iscenesette et så kynisk, voldelig kupp i 2014 for å kutte navlestrengen med Russland.


Denne artikkelen ble først publisert i The Cradle: Ukraine’s revenge on the West 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDet hemmelige komplottet mellom CIA, mafiaen og fascistene i Italia for å manipulere italiensk politikk
Neste artikkel40 år siden «U-2-episoden under vann»
M. K. Bhadrakumar er en pensjonert indisk karrierediplomat. Han har blant annet tjenestegjort i Sovietunionen, Pakistan, Iran og Afghanistan. Han skriver Indian Punchline, der han analyserer verdensbegivenhetene sett fra et indisk perspektiv.