Feil når NRK sier: «NRK har også sviktet i Baneheia-saken». Riktig er: «NRK har sviktet også i Baneheia-saken»

0
Radiohuset på Marienlyst. Foto: OBB

Av Ove Bengt Berg

Statens egen mediekanal, NRK, prøver å skjule egne feil i Baneheia-saka ved å dekke seg sammen med andre. NRK vrir seg unna med å si at de har «også svikta», for «vi var ikke aleine» så derfor ikke så ille. Det er feil. For NRK «svikta også i Baneheia-saka». NRK hadde ikke før rekt å skjule sine spor etter feilinformasjonen om noen som blei beskutt og såra i 25. juni-terroren, før NRK fikk Baneheia-saka i fanget. Samme dag som NRKs Baneheia-beklagelse opplyste NRK at den tillyste diskusjonen om kampen mot hijab i Iran likevel ikke kunne diskuteres i programmet Debatten. På grunn av ytre protester mot programmet. Hvorfor bøyde NRK seg for det ytre det presset fra norske hijab-tilhengere?
Løsninga på å ha en statskanal som i alle land «som vi ikke liker å sammenlikne oss med», er at NRK må legges ned. Det er udemokratisk med en statlig politisk kanal.

Hva mener NRKs redaktør, og de overordna, kulturministeren og statsministeren?

Det er fortjenstfullt at en NRK-underordna som utgir seg å uttale seg på vegne av statskanalen skriver på NRK Ytring:

I dag må vi beklage at vi på denne måten har sviktet vår oppgave i Baneheia-saken, og vi må lære av det som har skjedd i denne saken for å redusere risikoen for at lignende feil kan skje igjen.
Vi skal være varsomme når vi jobber med saker som kan rive opp vonde sår for de som er involvert, men vi skal aldri vike tilbake for å undersøke saker med kritisk blikk.

Dette er det en underordna i NRK som sier. En «etikkredaktør». Viktigere er det hva NRKs ansvarlige redaktør, Vibeke Fürst Haugen, mener. Hvorfor undertegner ikke ansvarlig redaktør Haugen denne uttalelsen som den underordna går ut med? Er ikke beklagelsen viktig nok?

Kanskje NRKs styreleder burde undertegna beklagelsen for å gi den tyngde. Eller «generalforsamlingen», kulturminister Anette Trettebergstuen? Eller kulturministerens sjef?

«Omatt og omatt»: Etter få dager to nye saker

Feilene som er en direkte følge av NRKs ensretta og fordomsfulle ideologi, hoper seg opp for NRK. Som jeg skreiv for få dager sia: «Det er ideologien til statens mediekanal det er noe galt med, og det er derfor ikke siste gang vi får en ny rom-sak og sak som dette i NRK. … NRKs ideologiske og fordomsfulle ensretting vil produsere sånne feil «omatt og omatt».

At NRK bøyde seg for press og unnlot å diskutere motstanden mot hijab i Iran, er forståelig. For det er som en av de inviterte til den avlyste debatten, Lily Bandehy skreiv i Nettavisen:

I Norge, derimot, elsker vi hijaben. I stedet for å støtte iranske kvinner, kveler vi hijabdebatten. Hijabister og «hijab-elskere» i Norge påstår at revolusjonen ikke er for hijab, men på grunn av demokratiet. De vil bagatellisere hijabpåbudet.

NRK er selektive for hvilke ytre press de bøyer seg for. Det humanpolitiske kompleksets synspunkter og makt vil ikke NRK utfordre. Og hijabdebatten kan ikke gjennomføres fordi den setter spørsmålstegn med det store samfunnssystemet og idealet «multikultur».

NRK er imot kritikk av det dominerende samfunnssynet, er i stedet en forsterker av ensretta syn
NRKs oppgave har aldri vært som det heter i NRKs egen «plakat», en slags kopi av Pressens var varsom-plakat:

 …fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser.
…NRK skal ha et selvstendig ansvar for å bidra til det norske mediemangfoldet (regionalt og nasjonalt).

Men hva slags samfunnskritisk debatt er det å overdrive motsetningene mellom Høyre og Arbeiderpartiet? Hvilke grunnleggende motforestillinger tar NRK opp som ikke passer inn i det hegemoniske synet? Hvor ofte etterspør Ytring-redaksjonen innlegg mot som ikke passer inn i denne store enigheten om USA, EU, EØS, Acer, innvandring og multikultur? Som statskanal opptrer NRK som en ensidig krigsaktør i Ukraina-krigen. Ukritisk mot opptrapping.

VG brukte ressurser på å avsløre den «politisk korrekte» løgnen i 25. juni-massakren. NRK var nok svært glad for å melde om dette uten kritisk vurdering. Fordi det passa så godt inn i den ideologien som NRK jobber etter.

NRK velger aktiv propagandarolle i klimaspørsmål

NRK har valgt at de skal være et aktivt propagandaorgan for det synet at de klimaendringene som skjer nå, akkurat som de endringene som har skjedd i hele jordas eksistens og i vår nære fortid, plutselig skal skyldes menneskers aktivitet. NRK vedtatte syn lar seg ikke begrunne naturvitenskapelig, og alarmvarslene om hva som faktisk skjer og skal skje, stemmer ikke.

NRKs vedtatte ensretting står i direkte motstrid til NRK-plakaten.

Statens kanal må legges ned

NRK kan vanskelig bli noe annet enn en representant for og agitator for statens og den styrende ideologiske elitens syn. Statskanalen kan ikke oppfylle pressens idealer, de er illusoriske. De statsstøtta  mediene i Norge mener aktivt det samme sjøl om statsstøtta begrunnes med mangfold.

NRKs ideologiske og fordomsfulle ensretting er i strid med de vakre orda i NRK-plakaten. NRKs ensretting er det umulig å gjøre noe med når kulturministeren er NRKs generalforsamling og statsministeren er generalforsamlingens sjef. Å ha en mediekanal som er 100 prosent statsfinansiert for å propagandere for «den eneste mulige politikken» uten motforestillinger, hører ikke hjemme i et samfunn som vil være demokratisk og legge til rette for fri debatt, det vil si motforestillinger.


Denne artikkelen ble først publisert av Politikus

Forrige artikkelNår USA krever Kherson servert på sølvfat før valget
Neste artikkelDet å skape illusjoner og triksing med tall