Er helsekonsekvensene ved for lav innetemperatur regna inn i denne «frysedugnaden»?

0
Shutterstock

Nordmenn har blitt presset til noen dugnader i det siste som ikke har vist seg å være like fornuftige, nå kommer enda en, energidugnaden.

Av Romy Rohmann.

Offentlige bygg, skoler, barnehager, sykehus og arbeidsplasser setter nå ned innetemperaturen til 19 grader. Dette er helt i laveste grense for anbefalt innetemperatur og dette gjøres for å spare på energikostnadene. Verken det offentlige og mange private husholdninger har råd til å holde en god og anbefalt innetemperatur, og det kan få helsefølger. Det er rundt 300.000 som lever med revmatiske sjukdommer i Norge, og for disse vil lavere innetemperatur være svært uheldig.

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch begrunner senkningen av innetemperaturene i skoler, barnehager og andre offentlige bygg med at kommunen ikke har noen fastavtale på strøm. Med dagens priser blir derfor strømregningen høy.

Nå risikerer vi kutt i tjenestetilbudet. Vi må redusere strømutgiftene, sier Gleditsch.

Sandefjord har valgt å «spare sjukehjemmene» for denne temperatursenkninga.

Temperaturen i klasserommet skal være mellom 20-24 grader om vinteren ifølge veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Sjøl på sykehus hvor sjuke folk kommer for å bli friske, skal det spares, for å holde budsjettene må altså syke folk fryse.

Fra Nettavisen.

Vi kan også se noen kjønnsforskjeller her, kvinner har det bedre og presterer bedre i varmere temperatur. Det er dokumentert at kvinner trives bedre i høye innetemperaturer. Og det handler ikke bare om komfort. En fersk studie ved University of Southern California viser at kvinnene løser enkelte oppgaver bedre enn sine mannlige kolleger når tempen er skrudd opp.

Kostnadene ved for lave innetemperaturer kan bli store, sykefraværet kan gå opp og mennesker med reumatiske plager kan få en dårligere helsetilstand. I tillegg vil produktiviteten antakelig gå ned.

Arbeidstilsynet skriver på sine nettsider:

Når det er for kaldt

  • nedsettes fingerferdighet, presisjon og tempo
  • kan det oppstå muskelstivhet, og reumatiske plager forsterkes
  • blir enkelte mer mottakelig for infeksjoner

Arbeidstilsynet anbefaler at dere holder temperaturen under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Unngå temperatur under 19°C eller over 26°C.

Den europeiske standarden for termisk inneklima (ISO 7730) anbefaler en innendørs temperatur på 23–26 grader om sommeren og 20–24 grader om vinteren.

Forskning.no: – Temperaturen på arbeidsplassene diskriminerer kvinner

Daglig leder i Barnehagestiftelsen Kanvas, Robert Ullmann, som drifter totalt 66 barnehager rundt om i Norge sier dette til VG når de nå for første gang har senket temperaturen som et kostnadskutt.

Tiltaket ikke har blitt møtt med sterke reaksjoner fra foreldre. Jeg tror kriseforståelsen er godt etablert allerede.

Men det kan jo være at omkostningene på lengre sikt vil kunne bli svært høye med denne sparinga.

Forrige artikkelPolemikken om Grønnskjerm-Zelensky
Neste artikkelHvorfor er miljøpolitikerne de mest krigerske — i Tyskland som i Norge? Er krig miljøvennlig?