IAEA-sjef motsier Kievs politisering av besøk til Zaporizhzhia kjernekraftverk

0
Rafael Grossi og hans team. IAEA Imagebank - IAEA Support and Assistance Mission to Zaporizhzhya (zap003) CC 2.0

IAEA må forbli apolitisk til tross for press fra Ukraina

Av Ahmed Adel, Anti-War, 7. sept. 2022

Lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, motsatte seg ukrainske myndigheter 31. august, ved å understreke at hans besøk til Zaporizhzhia kjernekraftverk var et «teknisk oppdrag» som hadde som mål å forhindre en atomulykke. Hans kommentarer kom da Kiev hevdet at besøket hans var et skritt mot å «de-okkupere» kraftverket fra russisk kontroll.

Grossi, som ledet oppdraget, ankom den ukrainske byen Zaporizhzhia 31. august, nær kraftverket. På spørsmål om anlegget kunne bli en demilitarisert sone, sa han at «dette er et spørsmål om politisk vilje», og la til: «Men mitt oppdrag – jeg tror det er veldig viktig å etablere (dette) med all klarhet – mitt oppdrag er et teknisk oppdrag.»

– Det er et oppdrag som forsøker å forhindre en atomulykke. Og for å bevare dette viktige (atomkraftverket),» sa han.

31. august fortalte den ukrainske energiministeren Galushchenko til Reuters, at IAEA-oppdraget til det russisk-kontrollerte atomanlegget ved Zaporizhzhia var et skritt mot å «de-okkupere og demilitarisere» stedet, noe som fikk Grossi til å understreke at det bare var et «teknisk oppdrag».

Atomkraftverket, det største i Europa, ble tatt av russiske styrker i mars, men drives fortsatt av ukrainske ansatte. Stedet ligger mindre enn 10 km fra ukrainske posisjoner over Dnipro-elven og har kommet under gjentatt beskyting den siste måneden, med Ukraina og Russland som anklager hverandre for å være ansvarlige.

Mange synes det er vanskelig å tro at Russland er ansvarlig for beskytingen, da de ikke har noe å vinne ved å ødelegge viktig infrastruktur som de allerede kontrollerer. I mellomtiden kan Ukraina være motivert til å beskyte anlegget, da de kan fortsette å manipulere vestlige publikum via sin intense medie-kampanje, ved å benekte slike angrep og hevde at Russland snart vil være ansvarlig for en atomkatastrofe.

Grossi ankom stedet og sa: «Forskjellen mellom å ha IAEA på stedet og ikke ha oss der er som dag og natt. Jeg er fortsatt alvorlig bekymret for situasjonen ved Zaporizhzhya kjernekraftverk – dette har ikke endret seg – men den fortsatte tilstedeværelsen av IAEA vil være av avgjørende betydning for å bidra til å stabilisere situasjonen. Jeg er utrolig stolt av det kritisk viktige og modige arbeidet IAEA-teamet nå er i stand til å utføre på ZNPP.

Selv om Kiev forsøkte å manipulere slike uttalelser til å bety at Russland snart vil forlate stedet, betyr det også at det vil være nøytrale observatører til ethvert fremtidig angrep mot kraftverket. Til tross for at det ikke er IAEAs oppdrag å holde noen ansvarlige for angrep, da deres fokus er rent teknisk, vil de være øyenvitner til eventuelle nye angrep, og Kiev vil kanskje unngå en ny fiasko som avdekkingen av mytene «Ghost of Kiev» og «Snake Island».

Grossi forklarte reisens natur: «Teamet vårt på bakken mottok direkte, rask og pålitelig informasjon om den siste betydelige utviklingen som påvirker anleggets eksterne kraftsituasjon, samt reaktorenes driftsstatus. Vi har allerede en bedre forståelse av funksjonaliteten til reserveledningen ved tilkobling av innretningen til nettet. Dette er viktig informasjon for å vurdere den overordnede situasjonen der.

Med Zaporizhzhia kjernekraftverk som arbeider med begrenset kapasitet, betyr det også at Ukraina går glipp av potensielle nye muligheter for inntekter, spesielt i en tid da Europa håper kjernekraft kan bidra til å kompensere for tap av olje- og naturgassimport fra Russland, som ble pålagt gjennom selv-destruktive sanksjoner, som nå slår massivt tilbake.

Selv om Tyskland planla å stenge alle sine atomreaktorer innen utgangen av året, er det debatt om å holde dem i drift da landet står overfor en økonomisk krise som ikke er sett siden forrige århundres to verdenskriger. Nabolandet Belgia, som planla å stenge to reaktorer innen 2025, har besluttet å holde dem i gang til minst 2030-tallet. Frankrike, som går i motsatt retning av Tyskland og Belgia, ønsker å bygge ytterligere 14 reaktorer i løpet av de kommende tiårene, det samme gjør Storbritannia, Tsjekkia, Polen og andre.

Ikke desto mindre mislyktes Kievs forsøk på å politisere IAEA-oppdraget fullstendig, da byrået gjorde det klart at dets eneste intensjoner er tekniske. Dette vil ikke avskrekke Kiev fra å fortsette slike forsøk på å politisere byrået, og det gjenstår å se om IAEA vil gå samme vei som OPCW, organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, som ydmykende ble avslørt for prøve å dekke over en knusende rapport om Syria, og dermed mistet sin troverdighet.

Ahmed Adel er en Kairo-basert forsker på geopolitikk- og politisk økonomi.

Artikkelen er hentet fra Atiwar.com:

IAEA Chief Contradicts Kiev’s Politicization of Visit to Zaporizhzhia Nuclear Power Plant – Antiwar.com Blog

Artikkelen er oversatt for Steigan.no av Hans Snøfjell

Forrige artikkelSkal Vi Danse med politikere
Neste artikkelEr planen egentlig ei nedlegging av matproduksjonen i landet vårt?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.