AMS-måler-saken: Rettssak om helsevirkningene lukket for dem den gjelder?!

0
Slik, bak skjerming og metallslør, lever de hardest rammede. Leger kloden rundt advarer mot at det blir stadig fler. Helse-Norge holder på at det bare «sitter i hodet». / Foto: Einar Flydal

Av Einar Flydal.

Den 5.-9. september går den store ankesaken om helsevirkningene fra AMS-målerne for Borgarting lagmannsrett. Dagsprogrammet er klart, retten er åpen og saken er viktig for mange.

Men de som saken angår mest, får ikke følge den: Lagmannsretten har så langt bestemt at det ikke skal være adgang til å følge saken over video for andre enn partene i saken, og at andre får stille opp i lokalet.

Men i salen er det WiFi som ikke vil bli slått av – av praktiske grunner. El-overfølsomme og deres interesseorganisasjon FELO kommer altså neppe til å befinne seg i salen heller. 

Hvorfor skjer dette?

Jo, det skjer fordi Lars Klæboe, seniorrådgiver i DSA (Statens strålevern), angivelig ble utsatt for trusler etter sin vitneforklaring i tingretten i fjor. Det burde han selvsagt ikke blitt. Men samtidig er det svært spesielt at en sak om helsevirkninger i praksis skal lukkes for dem den angår mest fordi en offentlig tjenestemann skal få forklare seg om sitt syn på forskningen. Det er en del tusen av dem i Norge, langt fler enn dem vi lager «universell utforming» for.

Hvordan skal hensynet til offentlig innsyn og åpenhet ivaretas når saken ikke får slippe ut på nettet? Mediene er stort sett lite interesserte og kan lite om saken, og kommer neppe til å fylle tilhørerbenkene. Klæboe er en offentlig tjenestemann fra en institusjon med ansvar for å beskytte og opplyse allmennheten om helsevirkninger fra stråling, og så krever han å få stenge for at de i offentligheten som det mest angår, får tilgang til å følge rettssaken!? 

Uansett hvor reell hans bekymring måtte være, vil dette kravet bli tolket av mange som et forsøk på å kneble informasjonen om strålingens helseskadelige virkninger. Å legge til rette for en slik tolkning, er ikke i samfunnets interesse.

Mange vil også være opptatt av rolleblandingen: Klæboe som privatperson er veileder for Elvia og Elvias rettshjelper Energi Norge. Han er samtidig vitne i rettssaken – antakelig i egenskap av DSA-ansatt med forskerbakgrunn. Hans vurderinger er ingen hemmelighet. Forskningsartiklene han er medforfatter av, er åpent tilgjengelige. De er i all hovedsak skrevet sammen med kjente ICNIRP-medlemmer som konsekvent forsvarer at grenseverdiene bør settes utfra terskelen for oppvarmingsskader – et dogme som nok vil bli drøftet i retten. Klæboe er biolog, og hans rolle i artiklene er alltid statistisk analyse. Hva er det da som skal skjules?

De ti saksøkernes advokat har bedt om at stengningen eventuelt begrenses til Klæboes vitneforklaring. I så fall må man være tilstede i salen for å få hørt og sett hva fagmyndigheten har å melde.

Her bør kanskje Funksjonshemmedes fellesorganisasjon på banen? Der er FELO med. Elvia har kjent til Klæboes krav i ett helt år uten å skaffe seg en annen medhjelper som tåler å stå i åpen rett, slik Elvias øvrige vitner.

Blir det slik det ser ut i øyeblikket, er det å håpe at det tross alt dukker opp mange skriveføre journalister, og helst en og annen stenograf eller tilhørere med en diktafon i lomma. Det er ikke gitt forbud mot opptak i salen, men alminnelige regler gjelder om at rettens arbeid ikke skal forstyrres.

Framdriftsplanen

Rettsakens framdriftsplan finner du her. To av de ti saksøkerne skal forklare seg i retten. Nettkundenes vitner er ført inn i framdriftsplanen. Når Elvias fagvitner skal forklare seg, er ikke klart, men navnene synes å være disse:

Lars Hind Bakken Klæboe (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), Arnt Inge Vistnes, fhv. førsteamanuensis ved UIO, pensjonert forsker, Mats Møller Bæren, senioringeniør i Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), Ulf Møller, Næringspolitisk rådgiver i Energi Norge, og lege Sverre Steinsvåg, Sørlandet sykehus.

Mandag 5. sept.:
09:00 – 09:15 Lagmannsrettens innledning
09:15 – 10:30 Innledningsforedrag ankende part
10:30 – 10:40 Pause
10:40 – 12:10 Innledningsforedrag ankende part forts.
12:10 – 12:40 Lunch
12:40 – 13:40 Innledningsforedrag ankende part forts.
13:40 – 13:50 Pause
13:50 – 15:30 Innledningsforedrag ankemotpart

Tirsdag 6. sept.:
09:00 – 10:00 Innledningsforedrag ankemotpart forts.
10:00 – 10:10 Pause
10:10 – 10:40 Partsforklaringer ankende part – Mona Andersen
10:40 – 11:10 Partsforklaringer ankende part – Gillian Godtfredsen
11:10 – 12:10 Partsforklaring Elvia
12:10 – 12:40 Lunch
12:40 – 13:10 Forklaring partshjelper (Energi Norge)
13:10 – 14:15 Ankende part sakkyndig vitne – Einar Flydal, fhv. forsker/univ.lektor, Telenor/NTNU
14:15 – 14:25 Pause
14:25 – 15:30 Ankende part sakkyndig vitne – Else Nordhagen, fhv. forsker, m.m.

Onsdag 7. sept.:
09:00 – 10:00 Ankende part sakkyndig vitne – prof. Beatrice Golomb
10:00 – 10:10 Pause
10:10 – 11:10 Ankende part sakkyndig vitne – Odd Magne Hjortland, EMF Consult AS
11:10 – 11:40 Lunch
11:40 – 12:20 Ankemotpart sakkyndig vitne, Mats Møller Bæren, NKOM?
12:20 – 13:00 Ankemotpart sakkyndig vitne, NN, Nemko?
13:00 – 13:10 Pause
13:10 – 14:10 Ankende part sakkyndig vitne – prof. David Carpenter
14:10 – 15:00 Ankende part sakkyndig vitne – prof. em. Magda Havas

Torsdag 8. sept.:
09:00 – 10:30 Forklaringer sakkyndige vitner ankemotpart forts.
10:30 – 10:40 Pause
10:40 – 11:30 Forklaringer sakkyndige vitner ankemotpart forts.
11:30 – 12:00 Lunch
12:00 – 13:30 Forklaringer sakkyndige vitner ankemotpart forts.
13:30 – 14:00 Pause
14:00 – 15:00 Eventuelle suppleringer forklaringer og dokumentasjon

Fredag 9. sept.:
09:00 – 10:30 Prosedyre ankende parter
10:30 – 10:40 Pause
10:40 – 11:50 Prosedyre ankende parter forts.
11:50 – 12:20 Lunch
12:20 – 13:50 Prosedyre ankemotpart
13:50 – 14:00 Pause
14:00 – 14:45 Prosedyre ankemotpart forts.
14:45 – 15:10 Prosedyre partshjelper
15:10 – 15:30 Replikk/duplikk, sakskostnader og avslutning av forhandlingene

Saken heter 21-136295ASD-BORG/02 Negativt fast­set­tel­ses­søks­mål for at nettselskap ikke skal avbryte overføring av elektrisk energi. Den foregår 5. til 9. september kl. 09:00 – 15:00, i sal K21, Keysers gate 13, Oslo.

Nyhetsdekning?

Denne saken er den viktige pilotsaken som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har jobbet i flere år for å få opp for retten: Hensikten har hele tida vært å få retten til å vurdere kunnskapsgrunnlaget for helseinnvendingene mot AMS-målerne: Snakker vi fakta, eller snakker vi tull og overtro? Det er det på tide å få banket fast.

Hva det blir av nyhetsdekning, vet vi ikke. Men jeg skal i det minste legge ut det materialet som er lov å legge ut etter hvert.

Første dag holder advokatene partenes «sluttinnlegg», etterfulgt av en bevisgjennomgang. Det gir god oversikt over saken. Sluttinnleggene beskriver partenes ulike syn på hva saken gjelder, og hva dommen de mener dommen bør bli. Du finner dem her: 

Last ned sluttinnleggene her!

Einar Flydal, den 31. august 2022

PS. Som du kanskje har lest her på bloggen, håper og tror vi at saken nå er fullfinansiert. Stor takk til alle dere som har deltatt med små eller store beløp!


Denne artikkelen ble først publisert på bloggen til Einar Flydal.

Forrige artikkelFHI: D-vitamin kan beskytte mot luftveisinfeksjoner – Vi: Det har vi skrevet i over to år!
Neste artikkelMikhail Gorbatsjovs død: Lederen nasjonen var uforberedt på å følge