Vil Russland forlate WHO og WTO?

0

Vil Russland forlate WHO, WTO og andre FN-organer? I denne artikkelen viser kommentatoren Peter Koenig til uttalelser fra nestlederen i den russiske dumaen som signaliserer at landet utreder sitt forhold til disse organene, fordi de anser at de gjør mer skade enn gavn for Russland. Artikkelen er oversatt til svensk av Bertil Carlman.

Peter Koenig.

Av Peter Koenig 28 juli 2022

Är Ryssland på väg att lämna Världshandelsorganisationen (WTO) och Världshälsoorganisationen (WHO) – och eventuellt andra FN och internationella organ?

Detta ämne har fått liten eller ingen uppmärksamhet av de västerländska mainstreammedierna.

Enligt den ryska dumans vice talman Pjotr Tolstoj utvärderar den ryska regeringen möjligheten att dra sig ur ett antal FN-organ, framför allt WHO och WTO, som de anser gör mer skada än nytta för Ryssland. Detta kan särskilt vara fallet med WTO, som Ryssland gick med i först 2012 efter 8 års förhandlingar, eftersom WTO tillåter länder enligt Västs sanktionsprogram att höja tullarna på ryska varor långt över WTO:s riktlinjer.

WTO tog bort Rysslands status som «mest gynnad nation» som svar på dess invasion av Ukraina, vilket ledde till att flera länder tog bort Moskvas handelsförmåner och införde tullar utöver vad WTO:s regler vanligtvis tillåter. WTO, skapat enligt FN-stadgan, ska inte fatta politiska beslut för eller emot en enskild medlem bland de 164 medlemmarna i organisationen.

Se här.

Efter påtryckningar från regeringar i USA och Europa har hundratals västerländska företag, från Adidas, McDonald’s och Pepsi till BP, Renault, British American Tobacco, Starbucks och många, många fler, dragit sig ur Ryssland av rädsla för direkta sanktioner från Väst. McDonald’s sa att kostnaden för att lämna Ryssland motsvarade 1,3 miljarder dollar. Är uppoffringen värd det?

Hur som helst bidrar det till antirysk propaganda – vilket i sig bidrar till det ständigt ökande trycket för «regimskifte» från Västs sida.

När det gäller WHO så är det så, att medan organisationen låtsas vara opolitisk, är den i själva verket precis tvärtom, rent politisk. WHO har, efter påtryckningar från Bill Gates och USA, aldrig godkänt det ryska Sputnik V som ett officiellt «vaccin» – som Pfizer, J&J, Moderna och alla Västs falska vaccin.

Läs mer: Brottet Covid fortsätter i full fart. Låt dig inte luras av kriget.

WHO gick med Väst för att fördöma Ryssland för kriget i Ukraina, och såg aldrig på de orsaker som kan ha föranlett kriget, och har aldrig undersökt hälsoeffekterna av 8 års bombardemang och aggression mot Donbassregionen av Kiev-regimen med hjälp av nynazistiska Azovbataljoner.

Även om inget krig är motiverat, kan analys av orsakerna som ledde fram till krig hjälpa till att förhandla om fred och förhindra andra krig.

Inte heller utvärderade WHO självständigt skadorna på östra Ukrainas hälsofaciliteter och dess invånare sedan krigets början den 24 februari 2022. Eftersom de flesta, om inte alla, attacker mot Donbass hälsofaciliteter, liksom direkt dödande av civila, hävdar regeringen i Kiev, och Väst bekräftar, att de var orsakade av Ryssland, när det i själva verket var Ukrainas regering som utförde «false flagoperations» mot sitt eget folk.

Det skulle krävas ett neutralt WHO för att analysera orsakerna till massdöd, sjukdom och skaderapporter. Att inte göra det, och istället bara stödja Västs version, är ett allvarligt brott mot WHO:s konstitution och roll för att fastställa orsaken till det försämrade tillståndet för ett samhälles välbefinnande.

Inget krig är motiverat – inklusive ekonomiska krig (sanktioner), krig med rädsla som huvudvapen och krig som förstör mat, orsakar hungersnöd och död. FN:s kommission för mänskliga rättigheter uttalade sig inte mot WEF:s ”stora återställning” (The Great Reset) och det gjorde inte heller FN. Faktum är att FN den 13 juni 2019 undertecknade en strategisk partnerskapsram med WEF, som beskriver samarbetsområden, särskilt den ökända FN-agendan 2030.

Genom att göra det förlorade FN-organet med 193 medlemmar inte bara sin glans (om det fortfarande hade någon), utan ännu viktigare sin roll som fredsdomare i världen och som försvarare av rättvisa och mänskliga rättigheter. WEF är en icke-statlig organisation för de vansinnigt rika och tjänar Big-Big Finance och enskilda oligarker.

Den stora återställningen, som var på gång långt före ramavtalet om partnerskap med FN, är den ultimata kontrollmekanismen för världens resurser och för mänskligheten.

Ryssland är inte bara världens till ytan sett i särklass största land, utan är också tveklöst det överlägset rikaste när det gäller naturresurser. Ryssland är därför i skottgluggen för västerländska imperiestyrkor, inklusive och främst WEF och dess handgångna.

Därför har det ryska utrikesdepartementet rätt när det hävdar, att många av FN:s institutioner arbetar mot Rysslands intressen – vilket är en god anledning att lämna dem.

Att se tillbaka på den senaste historien kan ge viss insikt om varför Ryssland, och särskilt president Putin, är så illa förtalad och direkt hatad av Väst – vilket naturligtvis stöds av västerländsk korrumperad mediepropaganda dygnet runt.

Boris Jeltsin.

Väst skulle ha älskat om Boris Jeltsin (10 juli 1991 – 31 december 1999) stannat vid makten in i 21-talet. Jeltsin lät väst – främst FED, IMF och Världsbanken – härja och privatisera Rysslands statsägda ekonomi under hans tioåriga mandatperiod.

Kanske av ånger för sin mildhet mot Västs förödelse av sitt land, letade Jeltsin efter en stark och intellektuellt lysande efterträdare till sig. I augusti 1999 utsåg han den då föga kända KGB-officeren Vladimir Putin till premiärminister. Det var ett tydligt tecken på att president Jeltsin förberedde Putin för att leda Kreml.

Ingen i väst misstänkte att Putin skulle resa Ryssland från knästående till full världsmaktposition. Och det på mindre än två decennier.

Ryssland, nära allierad med Kina och aktiv medlem av östlig integration, kommer inte bara att överleva trycket, utan kommer att frodas under förtalstrycket.

Att lämna skändliga FN-organ kan ge andra likatänkande länder som velat, men hittills inte vågat, vidta så drastiska åtgärder, en signal om att de också kan ha det bättre om de inte tillhör dessa av Väst korrumperade internationella nätverk, inklusive EU.


Ryssland lämnar WHO, WTO och andra FN-organ? – Global ResearchGlobal Research – Centrum för forskning om globalisering

Forrige artikkelVesten forbereder seg på å plyndre etterkrigstidas Ukraina med nyliberal sjokkterapi
Neste artikkelKrigen i Ukraina mister gnisten. Hvor er Damen med lampen?