SSB vil ha matkvitteringen din – dagligvarekjeder protesterer

0
Shutterstock

Norgesgruppen mener SSBs ønske om innsamling av «bongdata» fra dagligvarekjedene utgjør en form for systematisk overvåkning av befolkningen. Dette skriver E24.

Før sommeren ble det kjent at SSB vil pålegge dagligvarekjedene å rapportere inn hva hver enkelt kunde kjøper, og i hvilket omfang. Dette skal skje daglig.

SSB legger ikke skjul på at det reiser personvernsproblemstillinger.

«Ved å hente inn bongdata og knytte dem til identifisert person/husholdning, tar SSB et nytt steg i utnyttelse av data. Den enkelte forbruker har sannsynligvis ikke bevissthet om at SSB vil bruke de elektroniske sporene fra løpende innkjøp, og koble disse med personidentifiserende data som en del av produksjonsprosessen for å lage statistikk», skriver SSB i en kost-nyttevurdering.

Dataene omfatter opplysninger om hvor og når man har handlet dagligvarer, samt detaljerte opplysninger om hvilke varer og mengden man har handlet. Med mindre man betaler kontant.

(Enda en grunn til å betale kontant.)

«Det antas at mange oppfatter at slike opplysninger tilhører den private sfære», skriver SSB.

– Krenker retten til privatliv

Norgesgruppen og Coop, landets to største handelshus, er av motsatt oppfatning. De har klaget vedtaket til Finansdepartementet.

Norgesgruppen mener at SSB har bedt om mer opplysninger enn det som er nødvendig og at pålegget krenker retten til privatliv.

I denne saka er kjedene altså helt på linje med det vi skrev i juni 2022:

Den norske regjeringa skal kartlegge alle betalingstransaksjoner

Kommentar: Et meget drastisk tiltak – de vil vite (nesten) alt om deg

Med så detaljert informasjon om alle transaksjoner og alle vare- og tjenestetyper ned på personnivå, vil nesten alt du foretar deg bli registrert og kunne følges opp ned til siste krone og minste sekund.

Skulle myndighetene på et seinere tidspunkt finne på at de vil innføre et sosialt kredittsystem for å styre forbruket ditt dit de vil gjennom premiering og straff, vil verktøyet være til stede.

Og denne ideen er i høyeste grad aktuell. På nettsidene til World Economic Forum finner vi:

This Chinese city is using credit scores to keep tabs on dog owners

Are algorithms really better than humans at judging your credit score?

This credit card has a carbon-emission spending limit

This new approach to credit scoring is accelerating financial inclusion in emerging economies

Thorleiv Valen, jurist i SSB, sier til E24 at SSB nå vurderer saken på nytt, som resultat av klagene.

Konklusjon: Det nytter å klage. Klag mer!

Forrige artikkelNasjonal skandale: Deutsche Bahn skal betale 30 øre per kwH
Neste artikkelNorge har fått sin Don’t Pay gruppe: – Jeg Betaler ikke