Lav tillit til norske sikkerhetsmyndigheter

0
Fra venstre er Sjef E-tjenesten, Nils Andreas Stensønes, tidligere Sjef PST, Hans Sverre Sjøvold, og tidligere Sjef NSM, Kjetil Nilsen, under en pressekonferanse i 2021. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Kun halvparten av befolkninga har høy tillit til at sikkerhetsmyndighetene jobber for innbyggernes beste, viser en ny undersøkelse. Det er magasinet Utsyn som melder dette. De skriver videre:

En fersk spørreundersøkelse viser at overraskende få av innbyggerne i Norge har tillit til at norske sikkerhetsmyndigheter jobber for norske innbyggeres beste.

Kun halvparten av innbyggerne – 50 prosent – svarer at de har høy tillit til at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) jobber for innbyggernes beste. Tilsvarende tall for Etterretningstjenesten (E-tjenesten) er 38 prosent, mens bare 34 prosent svarer at de har høy tillit til at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) jobber for innbyggernes beste.

Tallene bygger på en landsdekkende undersøkelse med 1 000 respondenter foretatt i juli av Norstat på vegne av UTSYN og LO Stat.

I undersøkelsen stilte man spørsmålet: «Hvilken tillit har du til at de følgende norske sikkerhetsmyndigheter arbeider for norske innbyggeres beste?»

Se tabellen under for svarene.

Utsyn skriver om seg sjøl og sine samarbeidspartnere:

UTSYN har en rekke aktivitetsbaserte og økonomiske samarbeidspartnere. I oppstartsfasen mottok UTSYN etableringsstøtte fra Bergesenstiftelsen og Fritt Ord. Utover dette driver vi prosjektbasert virksomhet med samarbeidspartnere, og mottar noe drifts- og aktivitetsstøtte fra Forsvarsdepartementet over tilskuddspotten til organisasjoner (kap. 1700).

Kommentar:

Som man ser av svarene er det ikke så mye det at den aktive mistilliten til sikkerhetsmyndighetene er så stor. Det er den aktive tilliten som er liten. Når bare 29% i Nord-Norge har høy tillit til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og bare 27% i landsdelen har høy tillit til E-tjenesten, så er det svært lavt.

Utsyn kan jo ikke akkurat kritiseres for sjøl å ha en negativ holdning til sikkerhetsmyndighetene, men de har helt rett når de konkluderer med at undersøkelsen:

… viser at overraskende få av innbyggerne i Norge har tillit til at norske sikkerhetsmyndigheter jobber for norske innbyggeres beste.

Siden det ikke kan skyldes negativ presse eller sterk kritikk fra politikerne, så er det nærliggende å peke på sikkerhetsmyndighetene sjøl og den måten de opptrer og har opptrådt på.

Innfelt: nestsjef Hedvig Moe i PST. Kjenner du noen som blir radikalisert av strømprisene kan du angi dem til henne…

Les: Er du forbannet på strømprisene? PST har deg i kikkerten

PST: – Mer antistatlig tankegods om pandemien og vaksiner

Forrige artikkelRegjeringa vil karakterisere apekopper som «allmennfarlig smittsom sykdom»
Neste artikkelHøyesterett i Balearene i Spania forlanger kortene på bordet om vaksinekontrakter og vaksineskader