Britisk rett har dømt en skole til å tilrettelegge for el-overfølsom elev

0
Cell Phone and Wifi Wireless Health Risks Debate / Shutterstock / Cary Westfall

Av Einar Flydal.

En pressemelding fra den britiske medisiner-organisasjonen PHIRE – Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment – forteller at etter en fem år lang kamp opp gjennom rettssystemet har foreldrene til ei jente på 13 år fått gjennomslag i retten:

Skolen pålegges å skape et lavstrålemiljø på skolen, slik at jenta kan gå der.

Dette er en stor seier for juridisk aksept av el-overfølsomhet som et reelt helseproblem fremkalt av eksponering for elektromagnetiske felt. Så kan man jo håpe at helsevesenet etter hvert kommer etter.

Det mangler ikke på litteratur, og selv de som over år har forsket på dette og ikke funnet noe, erklærer jo nå at alle de studiene som har vært utført, har vært for dårlige til å kunne hevde at el-overfølsomhet ikke skyldes eksponering for elektromagnetiske felt. Se f.eks. gapet mellom konklusjonen i (Oftedal 2006), som ble lagt til grunn for dagens norske helsepolitikk på området, og i (Schmiedchen m fl. 2019) og (Belpomme & Irigaray 2022), som du finner omtalt og kan laste ned på norsk HER.

Jeg har ikke tatt meg tid til å oversette den lange pressemeldingen, men her får du den på engelsk. I tillegg til at den forklarer saken, inneholder den en lang rekke praktiske råd til skoler og andre som ønsker å redusere den elektromagnetiske strålingen i miljøet.

Last ned pressemeldingen!

For noen tips om det juridiske rundt skolers og lokale myndigheters rettigheter til å treffe slike tiltak som er strengere enn Strålevernmyndighetens romslige grenseverdier, som dessuten bare er anbefalinger og ikke krav, se min bloggpost Lokale maktmidler når sentrale myndigheter svikter i strålesakene (20/08/2016).

Relevansen for den forestående rettssaken om AMS-målere og helseinnvendinger som kommer for Borgarting lagmannsrett den 5.-9. september (bloggpost 24.08.2022) er vel ikke så vanskelig å få øye på. Så ta en titt på PS.’et som du finner etter referansene!

Einar Flydal, den 25. august 2022

Referanser

Oftedal, Gunhild: El-overfølsomhet – utredning om årsaker og mulige tiltak og behandlingsopplegg, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi, Rapport nr. 6 2006, ISBN 8278771391, lastes ned HER

Schmiedchen, K., Driessen, S. & Oftedal, G. Methodological limitations in experimental studies on symptom development in individuals with idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields (IEI-EMF) – a systematic review. Environ Health 18, 88 (2019). https://doi.org/10.1186/s12940-019-0519-x

Belpomme, Dominique og Irigaray, Philippe, 2022, Hvorfor el-overfølsomhet og tilknyttede symptomer er forårsaket av ikke-ioniserende menneskeskapte elektromagnetiske felt: En oversikt og medisinsk vurdering, (norsk oversettelse fra originalartikkel i:) Environmental Research, Volume 212, Part A, 2022. Lastes ned på norsk og engelsk fra https://bit.ly/3ap6NS2.

PS.

Denne rettssaken koster, og den finansieres som et spleiselag. Og så hefter jeg personlig for underskuddet. I øyeblikket er vi røft 550.000 i minus i forhold til hva saken kan komme til å koste.

Vil du bidra? Du kan garantere for et (solid) beløp, men bare betale det hvis regnskapet går i minus. Fyll ut skjemaet i bloggposten på nettet! Eller send inn ditt bidrag til aksjonens bankkonto nr. 1813 19 02855, på VIPPS til 760226, eller over Bidra.no/ams.

Takk til alle dere som bidrar! (Regnskapet  og årsrapport for 2021 kan hentes fra Brønnøysundregisteret, søk på Foreningen for EMF-reform.)

Forrige artikkelHvordan Storbritannia fyrte opp Ukrainas krigsmaskin og oppmuntret til direkte konflikt med Russland
Neste artikkelNorsk skole: Er det dette det vi tilbyr norske elever og kaller for utdanning?