WHO erklærer apekopper for en «global nødsituasjon»

0

Én mann, som ikke har medisinsk utdanning, og som er beryktet for mildt sagt forbrytersk opptreden i hjemlandet, har erklært apekopper som en «global nødssituasjon». Mannen er WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus. Han overstyrte WHOs ekspertutvalg, der 9 medlemmer ikke støttet en slik erklæring og 6 gikk inn for den. Ghebreyesus mente at det var så nær uavgjort at han som generaldirektør måtte «skjære gjennom». Dette er en betegnelse WHO fram til nå bare har brukt to ganger – nemlig for å beskrive Covid-19 og polio.

WHOs ledende ekspert på apekopper, Dr. Rosamund Lewis, sa til journalister i mai at FNs helsebyrå ikke var bekymret for at apekopper forårsaker en global pandemi. Hun sa at folkehelsemyndighetene hadde muligheter til å begrense utbruddet.

Apekopper (Monkeypox) har lenge vært hypet i internasjonale medier som den «nye pandemien», så det er derfor ikke uventet at WHOs sjef kommer med en slik erklæring. Det som stinker lang vei er at en sjukdom som WHO sjøl ikke regner som spesielt farlig, og som smitter så få, blir definert som en «global nødssituasjon».

Dr. Rosamund Lewis, sa denne uka at 99 % av alle tilfeller av apekopper utenfor Afrika er menn. Og av disse er 98 % menn som har sex med menn.

Ekspertene mistenker at apekopper-utbruddene i Europa og i Nord-Amerika vil er blitt spredt via sex, og spesielt peker hun på to rave-parties i Belgia og Spania.

Likevel kom WHOs generaldirektør med følgende uttalelse:

«Vi har et utbrudd som har spredt seg raskt over hele verden via nye overføringsmetoder som vi foreløpig vet for lite om. Dette er kriterier som gjør  at vi vil kalle det en offentlig nødssituasjon for helse».

Mannen har også på denne måten kommet med sin egen definisjon av hva «uavgjort» betyr. 9-6 er den nye definisjonen.

Det som er urovekkende med WHO-direktørens erklæring er at en slik erklæring i prinsippet gir helsemyndigheter og regjeringer myndighet til å overstyre normale demokratiske prinsipper og komme med ulike mer eller mindre diktatoriske tiltak.

Det generaldirktøren formelt har gjort er å erklære apekopper som en «Public Health Emergency of International Concern».

Uttalelsen fra generaldirektøren kan føre til at medlemsland nå vil investere betydelige ressurser for å kontrollere utbruddet, ved å pøse ut mer penger til tiltak, oppfordre nasjonene til å dele vaksiner, behandling og andre nøkkelressurser, alt for å begrense utbruddet.

Vi har allerede varslet om at en slik uttalelse kunne komme, og pekt på at det ikke er noen grunn til panikk:

Apekopper: Ingen grunn til panikk

Kampanjen for å piske opp frykten for apekopper er i gang, omtrent slik den var med covid-19 vinteren 2020. Men ifølge immunolog Gunveig Grødeland er det ingen grunn til panikk. Hun sier til TV2 at det er fem grunner til at det ikke er noen grunn til å bli redde (sammendrag):

Den første viktige grunnen til at viruset ikke utgjør en veldig stor fare, for eksempel sammenliknet med korona, er at det ikke er veldig smittsomt.

– Det er ikke noen fare for at dette blir en stor pandemi på linje med korona, og det handler for det første om at viruset ikke er veldig smittsomt, sier Grødeland.

En annen grunn til at apekoppene ikke vil bli en stor pandemi, er ifølge Grødeland at det er et svært stabilt virus.

– Det betyr at når man har immunresponser vil disse gi veldig god beskyttelse over tid. 

En tredje «fordel» ved apekoppene er altså at man ikke trenger holde like lang avstand til folk for å unngå å bli smittet, noe som gjør at inngripende tiltak ikke vil ha noe for seg.

En fjerde grunn til å ikke stresse med det nye viruset er ganske åpenbart.

– I tillegg til at det er lite smittsomt, så har det jo ikke kommet til Norge enda, sier Grødeland.

Få blir sjuke, få dør.

– Ved tildligere utbrudd, for eksempel i Nigeria, har flere hundre blitt smittet før man får kontroll på situasjonen. Det kan med andre ord bli en del tilfeller i Europa før vi får kontroll, men det er ingen grunn til at befolkningen skal gå rundt og være bekymret, sier hun.

Selv om bildene av blemmer kan se skremmende ut, har helsemyndighetene så langt meldt at folk som blir syke av apekopper stort sett blir helt friske igjen av seg selv. Svært få dør.

Men dette er forberedt lenge:

Om hvordan globale ledere trente på en «kommende pandemi av apekopper» i 2021

Plutselig er apekopper eller monkeypox det store nye temaet. Helt ut av tom luft (vel, nesten) og så er det i alle nyhetsmedier. Et søk på Google 22. mai 2022 ga 358 millioner treff. I løpet av noen få dager gikk interessen rett til værs, se Google trends:

Det rapporteres at apekopper er oppdaget i USA og Europa. Her er en artikkel i Wikipedia der det advares om at dette er en «pågående hendelse» og at «innholdet kan være utdatert eller feilaktig».

Den nye mediekampanjen har fått monkeypox til å trende slik:

Dette viser hvor mediestyrt dette er, og hvor lite som skal til for å skape det som kan bli en global panikk, som igjen vil kunne danne grunnlaget for mer diktatur og for flere vanvittige «tiltak». De kan dette nå.

Men det var ikke så uventet likevel?

På sikkerhetskonferansen i München 17. mars 2021 arrangerte The Nuclear Threat Initiative en såkalt «tabletop excercise» for «globale ledere» der scenariet var en «pandemi av apekopper i 2023».

Rapporten fra øvelsen ble publisert i november 2021 og kan lastes ned her:  Strengthening Global Systems to Prevent and Respond to High-Consequence Biological Threats: Results from the 2021 Tabletop Exercise Conducted in Partnership with the Munich Security Conference.

Beskrivelsen av det scenariet de øvde på er slik (side 8):

«Treningsscenarioet skildret en dødelig, global pandemi som involverte en uvanlig stamme av apekoppevirus som dukket opp i den fiktive nasjonen Brinia og spredte seg globalt over 18 måneder. Øvelsenscenarioet avslørte at det første utbruddet var forårsaket av et terrorangrep ved bruk av et patogen utviklet i et laboratorium med mangelfulle biosikkerhets- og biosikkerhetsbestemmelser og svakt tilsyn. Ved slutten av øvelsen resulterte den fiktive pandemien i mer enn tre milliarder tilfeller og 270 millioner døde i verden som helhet.»

Ikke helt overraskende beskriver rapporten en situasjon der myndigheter over hele verden innfører lockdown, maskepåbud og «sosial distansering».

Forrige artikkelPersonene som er knyttet til milliardærklubben i Davos
Neste artikkelPlutselig nedgang i antall levendefødte