Plutselig nedgang i antall levendefødte

0

Det er registrert betydelige helseproblemer som antakelig kan knyttes til de genterapiene som kalles vaksiner. Det gjelder omfattende tilfeller av ekstrordinære blødninger for kvinner. Det gjelder nedgang i fertilitet for både menn og kvinner. Og det gjelder stor økning i antall dødfødsler.

Dr. Joseph Mercola skriver:

  • I følge en nylig undersøkelse sa 42 % av kvinnene med regelmessige menstruasjonssykluser at de blødde mer enn vanlig etter vaksinasjon; 39 % av de som fikk kjønnsbekreftende hormonbehandlinger rapporterte gjennombruddsblødninger, det samme gjorde 71 % av kvinnene på langtidsvirkende prevensjonsmidler og 66 % av postmenopausale kvinner
  • Andre nyere undersøkelser har funnet at Pfizer COVID-jab svekker sædkonsentrasjon og bevegelighet hos menn i omtrent tre måneder
  • Aborter, fosterdødsfall og dødfødsler har også økt etter utrullingen av covid-skuddene. I november 2021 fødte Lions Gate Hospital i Nord-Vancouver, British Columbia (BC), 13 dødfødte babyer i løpet av en 24-timers periode, og alle mødrene hadde fått covid-stikket
  • Mange land rapporterer nå plutselige nedgang i antall levendefødte, inkludert Tyskland, Storbritannia, Taiwan, Ungarn og Sverige. I de fem landene med det høyeste COVID-jab-opptaket har fruktbarheten falt med gjennomsnittlig 15,2 %, mens de fem landene med det laveste COVID-jab-opptaket har hatt en gjennomsnittlig nedgang på bare 4,66 %.

Som rapportert av NBC News i midten av juli 2022: 

«En analyse publisert fredag ​​i tidsskriftet Science Advances fant at 42% av personer med regelmessige menstruasjonssykluser sa at de blødde kraftigere enn vanlig etter vaksinasjon. I mellomtiden rapporterte 44% ingen endring og rundt 14% rapporterte en lettere menstruasjon.

Aborter, fosterdødsfall og dødfødsler har skutt i været

Menstruasjonsuregelmessigheter er ikke det eneste sikkerhetssignalet. Aborter, fosterdødsfall og dødfødsler har også økt etter utrullingen av covid-skuddene. I november 2021 var det ved Lions Gate-sykehuset i Nord-Vancouver, British Columbia (BC), forbløffende 13 dødfødte babyer i løpet av en 24-timers periode, og alle mødrene hadde fått covid-stikket. 

I en typisk måned kan det være én dødfødt baby på sykehuset, noe som gjør 13 dødfødsler på 24 timer svært uvanlig. Skottland har også opplevd en uvanlig økning i spedbarnsdødelighet. I løpet av september 2021 døde minst 21 babyer under 4 uker – en rate på 4,9 per 1000 fødsler. Historisk sett er den gjennomsnittlige dødsraten blant nyfødte i Skottland rundt 2 per 1000 fødsler. 

Tyskland publiserte nylig data som viser en nedgang på 10 % i fødselsraten i løpet av første kvartal 2022. Tallene for Sverige er også dramatiske.

Andre land ser også uventede fødselsreduksjoner, ni måneder etter starten av massevaksinasjonskampanjen mot COVID. Mellom januar og april 2022 var fødselsraten i Sveits 15 % lavere enn forventet, Storbritannias falt med 10 % og Taiwans falt 23 %. 

I de fem landene med høyest COVID-jab-opptak har fruktbarheten falt med gjennomsnittlig 15,2 %, mens de fem landene med lavest COVID-jab-opptak har sett en gjennomsnittlig reduksjon på bare 4,66 %.

I en Counter Signal-artikkel 5. juli 2022 rapporterte Mike Campbell bekymringer uttrykt av den ungarske parlamentsmedlemmet Dúró Dóra under en parlamentarisk tale: 

I januar i år skjedde det noe som ikke har skjedd på flere tiår. Fødselsraten falt med 20 % sammenlignet med samme periode i fjor. Og det som er enda mer bekymringsfullt er at fruktbarheten også har falt — noe man ikke har sett siden 2011 .

[En] forsker ved KRTK Institute of Economics påpeker at denne drastiske nedgangen kom bare ni måneder etter at massevaksinasjonene mot COVID begynte i Ungarn.»

Etter å ha sett nærmere på, oppdaget Campbell at i de fem landene med høyest COVID-jab-opptak, har fruktbarheten falt med gjennomsnittlig 15,2 %, mens de fem landene med lavest COVID-jab-opptak har sett en gjennomsnittlig reduksjon på bare 4,66 %.

Det må fortsatt forskes på årsakssammenhengene

Dette er mildt sagt urovekkende tall. Det betyr imidlertid ikke at alle årssakssammenhenger er avklart. Det er rimelig å anta at det er en sammenheng mellom mRNA-innsprøytningene og disse dramatiske endringene i helsetilstanden. Men fordi det globale helsesystemet nå er så korrupt og gjennompolitisert, er det vanskelig å få en forsvarlig vitenskapelig utforskning av dette. I tidligere tider er det imidlertid ingen tvil om at skadevirkninger langt mindre enn disse ville ha ført til umiddelbar stans i et vaksineprogram. Nå er det bare tut og kjør.

Forrige artikkelWHO erklærer apekopper for en «global nødsituasjon»
Neste artikkelKrisa i Italia spiller rett i hendene til Fratelli d’Italia