USA-NATO-krigen i Ukraina må stoppes!

0
Illustrasjonsbilde

For USA er det ukrainske folkets skjebne og deres interesser knekkende likegyldig skriver Andre Damon fra WSWS i denne kommentaren. For USA handler det om en krig for å svekke Russland. Mens man sier at det ikke finnes penger til å dekke vanlige folks behov, finnes det ingen grenser for hvor mange milliarder dollar man vil bruke på krig. WSWS tilhører den trotskistiske retninga og har i motsetning til mange andre som regner seg som venstreorienterte tatt avstand fra det de regner som USAs stedfortrederkrig mot Russland. Oversettelsen er deres egen og teksten er litt forkortet.

Av Andre Damon, WSWS.

USA og landets imperialistallierte i Europa har på grunnlag av løgner, propaganda og bedrageri lansert, og eskalerer nå en krig med Russland som truer med å utløse en nukleær tredje verdenskrig.

Titusenvis av mennesker er allerede drept og millioner har blitt fordrevet. Krigens økonomiske konsekvenser, deriblant skyhøy inflasjon og mangler på drivstoff og mat over hele verden, har vært katastrofalt for arbeidende mennesker.

Den USA-ledede krigen mot Russland utspiller seg som en monumental konspirasjon mot verdens befolkning. Den har blitt organisert bak folkets rygg og blir presentert for offentligheten som et fait accompli.

Ikke én av de kriserammede og foraktede regjeringene som leder krigsbestrebelsene, verken Biden, Johnson, Scholz eller Macron, førte deres valgkamp på grunnlag av å starte en ny verdenskrig. I den strie strømmen av propaganda innrettet på å demonisere Russland har offentligheten aldri blitt gitt en seriøs forklaring på krigens årsaker, målsettinger og implikasjoner.

Krigen berettiges med løgner, fordi dens mål er uforsvarlige. Dersom Biden skulle holdt en ærlig tale som forklarer USAs involvering, er dette hva han kunne si:

Mine amerikanske medborgere,

Som president i USA mener jeg det er mitt ansvar å besørge dere med en ærlig forklaring på hva jeg mente da jeg sa USA var fast bestemt på å fortsette sin intervensjon i Ukraina-krigen «så lenge det måtte ta».

La meg først forklare bakgrunnen for denne beslutningen.

Obama-administrasjonen, der jeg var visepresident og ansvarlig for Ukraina-affærer, finansierte og organiserte i 2014 et kupp i Ukraina. Vårt mål var å fjerne en regjering som ble ansett som for Russland-vennlig. Vi gjennomførte dette kuppet ved å alliere oss med og finansiere høyreekstreme paramilitære styrker.

Som respons på kuppet stemte befolkningen på Krim-halvøya for å forlate Ukraina og tilslutte seg Russland. Separatistiske, russisktalende enklaver i den østlige Donbas-regionen bestrebet seg for å løsrive seg fra Kiev-regjeringen.

Mens vi hevdet å akseptere Minsk-avtalene, med sikte på å mekle fram en våpenhvile i krigen i Donbas, jobbet vi bak kulissene for å bevæpne Ukraina med våpen for milliarder av dollar, samtidig som vi hele tiden oppmuntret landet til å forsøke å gjenvinne Donbas og Krim ved militære midler.

I mars 2021 oppfordret vi Ukraina til å kodifisere til lov gjenerobringen av disse territoriene, og tre måneder seinere signerte vi et strategisk partnerskapsdokument, der vi lovet at USA ville «støtte Ukrainas bestrebelser for å motsette seg væpnet aggresjon».

I løpet av de åtte siste årene har vi massivt bevæpnet og trent det ukrainske militæret, med fasciststyrker som dets ryggrad, med sikte på å provosere fram en krig mellom NATO og Russland. Våre bestrebelser lyktes i februar 2022.

Våre siktemål med å få startet denne krigen er de følgende:

1. USA proklamerte i 1991 at Sovjetunionens opphør ville innlede en «ny verdensorden» av amerikansk globalt hegemoni. Vi anser Russland som en hindring for dominansen over den eurasiske landmassen, som vi mener er nøkkelen til å få etablert dette hegemoniet.

2. Kina er på vei til, innen 10 år, å formørke og overgå den amerikanske økonomien i størrelse. Vi bestreber oss for å begrense Kinas framvekst med økonomiske og i siste instans militære virkemidler, men det å få dominert Russland er det første trinnet i en krig mot Kina.

3. Russland sitter på toppen av verdens største forekomster av hydrokarboner, sjeldne jordmineraler, metaller og andre viktige mineraler, verdsatt til $ 75 billioner, som amerikanske selskaper ønsker tilgang til for å få dominert verdensmarkedet.

4. Til slutt, i krigsinnsatsens navn bestreber vi oss på å få undertrykt innenrikspolitisk opposisjon, og kriminalisere streiker og sosiale protester under påskudd av «den nasjonale interessen».

Jeg vet at mange av dere er bekymret for at en krig mot landet som er i besittelse av verdens neststørste atomvåpenarsenal kan framprovosere en strategisk utveksling av nukleære våpen, der mange av dere vil dø. Dette er sant. For å anvende et gammelt utsagn fra filmen Dr. Strangelove: «Jeg vil ikke si vi ikke vil få sveisen vår ugredd.» Men oppnåelsen av målene skissert ovenfor er absolutt verdt livene til 50 til 100 millioner av dere.

En slik erklæring om USAs og NATOs krigsmål ville umiddelbart utløst masseprotester i gatene.

Av denne grunn har all offentlig diskusjon om krigen utelukkende bestått av pro-krig-propaganda. I en desperat bestrebelse på å skape folkelig støtte til krigen har amerikanske og europeiske medier i flere måneder gjennomført en systematisk kampanje designet for å få befolkningen til å hate Russland. Ethvert faktum eller en formening som motsier dette pro-krig-narrativet har blitt stemplet som russisk propaganda, og dem som stiller spørsmål ved krigen har blitt stemplet som så godt som forræderske.

Utbruddet av NATO-krigen med Russland finner sted mot bakteppet av en enorm sosial, økonomisk og politisk krise, der ethvert presserende sosialt behov blir møtt med erklæring at det ikke finnes penger.

Og likevel blir et ubegrenset pengebeløp gjort tilgjengelig for krigsinnsatsen. Bare USA bruker hver dag $ 420 millioner på krigen, og $ 2 milliarder på landets militære som helhet.

NATOs intervensjon i krigen ble solgt til offentligheten med erklæringen at en presserende nødvendig tilførsel av ressurser til Ukraina var nødvendig for å stoppe massedød og en humanitær katastrofe i det landet.

Men hva er responsen fra krigsarkitektene av denne katastrofen, på det de har skapt? Spurt i forrige uke om Russland «overtar» betydelige deler av landet, erklærte utenriksminister Antony Blinken: «La oss ikke forveksle det taktiske med det strategiske».

Han la til: «[Det] som virkelig er viktig er det strategiske forslaget om at Putin ikke må lykkes med det han har forsøkt å oppnå… Han har også forsøkt å splitte NATO. Vi er i ferd med å dra til et NATO-toppmøte der alliansen kommer til å vise større enhet, større styrke enn i mitt minne.»

Med andre ord, den faktiske skjebnen til folket i Ukraina, krigens nominelle årsak, er for den amerikanske imperialismens strateger et anliggende av total likegyldighet.

Forrige artikkelOpprøret på Sri Lanka tvinger presidenten til å trekke seg
Neste artikkelInternasjonale eksperter advarer: – Ikke gi koronavaksine til barn!
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.