Internasjonale eksperter advarer: – Ikke gi koronavaksine til barn!

0

Av Eirik Værnes.

Amerikanske CDC anbefaler koronavaksine til barn mellom 6 måneder og 5 år. Grunnlaget for anbefalingen er tynt, og Pfizer vurderer effektiviteten av vaksinen basert på smitte blant kun 10 av deltagerne i studien. Både norske og internasjonale eksperter advarer mot vaksinering av barn.

18. juni 2022 anbefalte Center For Disease Control (CDC) i USA bruk av Pfizer og Modernas koronavaksiner for barn under 5 år, dagen etter at U.S. Food and Drug Administration (FDA) hadde godkjent dem for aldersgruppen. (1) (2) Det betyr at Modernas vaksine, som tidligere kun var tilgjengelig for dem over 18 år, også kan brukes av aldersgruppen 17 år og ned til 6 måneder. Moderna gir de minste barna en fjerdedel av dosen for voksne, og vaksinen gis i to doser. Pfizer bruker kun en tiendedel, og vaksinen gis i tre doser.

Vaksinene er fortsatt kun nødgodkjent, og grunnlaget for å få en nødgodkjenning er:

      •     at vi er i en krisesituasjon, og

      •     at det ikke finnes andre midler som kan kurere sykdommen vaksinen er ment å gi immunitet mot

Står verden i en krisesituasjon som følge av Covid-19? FDA mener det. (3) Men er barn mellom 6 måneder og 5 år også i en krisesituasjon? Barn og unge blir svært sjeldent alvorlig syke av Covid-19. Derfor trekker også vaksineforskere frem spørsmålet om nytte og risiko når de diskuterer vaksine for unge.

Det gjenstår å se om det europeiske legemiddelbyrået (EMA) godkjenner vaksinene for nødbruk i Europa. Det må til for at de kan brukes i Norge. FHI er avventende, og sier det er langt mindre behov for beskyttelse for barn enn voksne. (4) Men det var den samme ordlyden i norske medier før vaksinene ble godkjent for aldersgruppen 5 til 11 år.

En samstemt vaksineindustri

FDA har på grunn av det de mener er en alvorlig krise gitt vaksinen en nødgodkjenning for de yngste. Byrået sier de har evaluert den tilgjengelige dataen grundig, og at nytten ved å ta i bruk produktene er større enn ulempene. (3)

CDC anbefaler koronavaksinen sterkt og direktør Rochelle Walensky sier at barn mellom 6 måneder og 5 år «should get vaccinated». (1)

Direktør i Moderna, Stéphane Bancel, sa han var begeistret over FDAs avgjørelse om å godkjenne vaksinen for de yngste, sårbare barna. (5)

I et intervju med CBS News, 13. mars i år, sier Pfizers direktør Albert Bourla at friske barn også bør bli vaksinert. (6) Reporteren som utfører intervjuet virker frustrert over dem som motsier helsemyndighetene og vaksineindustrien. Blant annet har Floridas øverste leder innen helse, Joseph A. Lapado, sagt at han vil advare foreldre til barn i den laveste aldersgruppen om å ta vaksinen. (7) Pfizers direktør sier at friske barn bør ta vaksinen og at «alle autoriteter i hele verden er enige, bortsett fra Floridas helseleder.»

Nå har flere autoriteter innenfor vaksinefeltet advart mot at friske barn får vaksinen. Flere har gått grundig gjennom studiene FDA og CDC har lagt til grunn for anbefalingen, og mener at resultatene sier svært lite om vaksinens effektivitet og sikkerhet. Også i Norge har medisinske eksperter gått ut og sagt at friske barn ikke bør vaksineres.

Norske og internasjonale eksperter om vaksinering av barn

Mette Kalager, som er lege og professor i gruppen Klinisk effektforskning ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo, vil ikke anbefale friske barn å vaksinere seg. Hun stiller spørsmål ved langtidskonsekvensene.

YouTube player

Gunnveig Grødeland er en av Norges fremste vaksineforskere. Hun er leder for forskningsgruppen Influensa og adaptiv immunitet ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved UiO og Oslo Universitetssykehus. Grødeland er ikke for at friske barn skal ta koronavaksine, og mener koronavaksine for dem under tolv år er unødvendig. Barn blir sjelden syke når de blir smittet, og smitte gir uansett beskyttelse mot flere varianter.

https://www.aftenposten.no/norge/i/z7eqn4/gunnveig-groedeland-i-nettmoete-friske-barn-under-12-aar-trenger-ikke-aa-ta-koronavaksine

Geert Vanden Bossche er virolog og vaksineforsker. Han har jobbet med flere vaksineselskaper (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) og med Bill and Melinda Gates Foundation og GAVI. Han deltok i kampen mot Ebola, hvor han representerte GAVI i møte med Verdens Helseorganisasjon. (8)

Vanden Bossche gir en klar og tydelig beskjed til alle foreldre. «Ikke vaksiner barna med koronavaksiner!»

I denne videoen forklarer han hvordan koronavaksinene kan hemme det naturlige immunforsvaret til barn. Immunforsvaret er fortsatt under utvikling, i motsetning til hos voksne.

https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/videos-and-interviews/dont-vaccinate-your-children-with-covid-vaccines-ever

Robert Wallace Malone er lege og biokjemiker. Han er også vaksineforsker og fant opp mRNA-teknologien som brukes i koronavaksinene til Pfizer og Moderna på slutten av 80-tallet. Han advarer også mot å vaksinere barn mot korona, og her gir utdyper han 3 ting foreldre bør være klar over før de bestemmer seg for om de vil gi barnet sitt en koronavaksine.

https://rumble.com/vtknea-dr.-robert-malone-gives-warning-to-parents.html

Gjennomgang av studier

Det finnes noen gode gjennomganger av tallene som ligger til grunn for FDA og CDC sin anbefaling. Lege Vinay Prasad, professor ved University of California i San Fransisco (9) har en lengre video hvor han deler sine tanker rundt vaksinering av barn under 5 år. (10) I videoen sammenligner han konklusjonene til vaksineprodusentene med resultatene fra studiene, og viser at de ofte ikke stemmer overens. Hans egen konklusjon lyder: «Studiene klarer ikke å måle det folk egentlig bryr seg om. Vil barnet ditt ha nytte av å få vaksinen? Virker den med tanke på MISC, alvorlig sykdom, sykehusinnleggelse og død?»

Det finnes ingen data som tilsier at barn har mindre sjanse for å få MISC etter vaksinering, og det finnes ingen troverdig data som tilsier at vaksinen reduserer risikoen for sykehusinnleggelse, sier han.

Dr. John Campbell (11), har også tatt en titt på studiene. (12) Hans største bekymring er risikoen for hjertemuskelbetennelse og hjerteposebetennelse, noe som har vært utbredt blant unge menn. FDA indikerer at risikoen er lavere for barn, men Campbell mener det ikke er mulig å si utifra tallene. 

Pfizer-vaksinen skal være 80,3 % effektiv. Tallene er basert på 7 stykker i placebogruppen og 3 stykker i vaksinegruppen.

«CDC, fortell meg at dette ikke er sant. Baserer vi virkelig anbefalingene på resultater fra 10 personer? Tallene er ekstremt små.»

Modernas studier viser at antistoffresponsen hos barn var nede i 43,7 % for dem mellom 6 måneder og 2 år, og 37,5 % for dem mellom 2 år og under 6. Campbell påpeker at Verdens helseorganisasjon i begynnelsen av pandemien krevde at en vaksine måtte gi en beskyttelse på minimum 50 %. Allikevel kjører CDC på med en anbefaling.

En advarsel fra Bukholm

Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm gikk ut i september i fjor og sa at barn kan få svekket immunforsvar etter vaksinasjon. (13)

«Man kan ikke utelukke at vaksinerte barn kan utvikle dårlig immunitet mot virusvarianter i fremtiden.»

«I verste fall kan det tenkes at den opprinnelige immunologiske hukommelsen fører til at for eksempel evnen til å danne nøytraliserende antistoffer mot en ny virusvariant av Sars-CoV-2 blir vesentlig svekket,» sa Bukholm. Hans utsagn er i tråd med Geert Vanden Bossches bekymringer for hva en koronavaksine kan gjøre med de yngstes immunforsvar.

Pfizers rettskjennelser

Pfizer fikk tilbake i 2009 den største boten noe legemiddelselskap noen gang hadde fått. 2.3 milliarder dollar måtte de betale for å ha markedsført sine produkter ulovlig. Selskapet har løyet om sine egne produkters virkning og latt være å informere om deres skadelige effekt. I dag har de over 40 rettskjennelser mot seg. (14)

Les mer om deres ulovlige praksis og hva psykolog Mattias Desmet mener må til for at massene gjennomskuer det medisinske bedraget her: 

No heart feelings?

Informert valg

Det er til syvende og sist foreldrene som må ta en beslutning om deres barn skal vaksineres eller ikke. Konklusjonene fra FDA, CDC og vaksineprodusentene selv er lett tilgjengelig. Men de dekker over studier som gir et veldig begrenset bilde av hvor effektive vaksinene er, og hvilke negative konsekvenser de kan føre med seg.

Gjennomgangen av studiene når ikke frem til like mange, og innholdet i studiene forblir ukjent for dem som skal ta det vanskelige valget. Foreldre fortjener å vite hva hvilke negative effekter vaksinene kan ha for deres barn, og hvor effektiv, eller lite effektiv, vaksinen egentlig er. Kun på den måten kan de ta et informert valg.

Kilder:

 1. https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0618-children-vaccine.html
 1. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-moderna-and-pfizer-biontech-covid-19-vaccines-children
 1. https://www.fda.gov/media/144636/download
 2. https://www.tv2.no/a/14861137/
  Kaller grepet «historisk milepæl» – dette sier FHIKORONA-PANDEMIEN: Kaller grepet «historisk milepæl» – dette sier FHI. Om Biden-administrasjonen får det som de vil, starter koronavaksineringen av barn under fem år i løpet av sommeren.www.tv2.no
 3. https://investors.modernatx.com/news/news-details/2022/Moderna-Receives-FDA-Authorization-for-Emergency-Use-of-Its-COVID-19-Vaccine-for-Children-6-Months-of-Age-and-Older/default.aspx
  Moderna Receives FDA Authorization for Emergency Use of Its COVID-19 Vaccine for Children 6 Months of Age and OldermRNA-1273 was authorized for children and adolescents aged 6 months through 17 years of age, administered as two doses given one month apart mRNA-1273 has been administered to millions of children and adolescents over the age of 6 worldwide, with safety and tolerability profiles consistent with other age groups CAMBRIDGE, MA / ACCESSWIRE / June 17, 2022 / Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), a …investors.modernatx.com
 4. https://www.cbsnews.com/video/full-interview-pfizer-ceo-albert-bourla-on-face-the-nation/
  Full interview: Pfizer CEO Albert Bourla on “Face the Nation”Watch the full version of the interview with Pfizer CEO Albert Bourla that aired March 13, 2022, on “Face the Nation.”www.cbsnews.com
 5. https://www.politico.com/news/2022/03/07/florida-surgeon-general-covid-vaccines-00014702
  Florida’s controversial surgeon general recommends against Covid-19 vaccination for kids – PoliticoFlorida. Florida’s controversial surgeon general recommends against Covid-19 vaccination for kids Surgeon General Joseph A. Ladapo has been an outspoken critic of pandemic-era safety measures such …www.politico.com
 6. https://www.voiceforscienceandsolidarity.org/authors/geert-vanden-bossche
  Geert Vanden Bossche | (DVM, PhD)Geert Vanden Bossche received his DVM from the University of Ghent, Belgium, and his PhD degree in Virology from the University of Hohenheim, Germany. He held adjunct faculty appointments at universities in Belgium and Germany. After his career in Academia, Geert joined several vaccine companies (GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) to serve various roles in vaccine R&D as …www.voiceforscienceandsolidarity.org
 7. https://scholar.google.com/citations?user=ym4rwk0AAAAJ&hl=en
  ‪Vinay Prasad, MD MPH‬ – ‪Google Scholar‬‪Associate Professor, University of California San Francisco‬ – ‪‪Cited by 9,232‬‬ – ‪Better decision making‬ – ‪medical reversal‬ – ‪research methods‬ – ‪oncology‬ – ‪medicine‬scholar.google.com
 8. https://youtu.be/CJnOn6Phzfo
  Kids Vaccine for UNDER 5 | I breakdown the FDA VRBAC Meeting | Endpoints & GeneralizabilityVinay Prasad, MD MPH; Physician & Associate Professor Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ym4rwk0AAAAJ&hl=enSubstack:https://vinayprasyoutu.be
 9. https://uk.linkedin.com/in/dr-john-campbell-5256223b
  Dr. John Campbell – Doctor – Independent developer | LinkedInView Dr. John Campbell’s profile on LinkedIn, the world’s largest professional community. Dr. John has 4 jobs listed on their profile. See the complete profile on LinkedIn and discover Dr. John’s connections and jobs at similar companies.uk.linkedin.com
 10. https://www.youtube.com/watch?v=6Z7RyGWLqAM
  CDC, Vaccines from 6 months – YouTubeC.D.C. Recommends 2 Covid Vaccines for under 5sONS, https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/articles/cowww.youtube.com
 11. https://www.nettavisen.no/nyheter/bukholm-om-potensielt-darlige-utsikter-for-fremtidige-virusvarianter-en-mulighet/s/12-95-3424174819
  Koronaviruset, Geir Bukholm | Bukholm om potensielt dårlige utsikter for fremtidige virusvarianter: – En mulighet – NettavisenMan kan ikke utelukke at vaksinerte barn kan utvikle dårligere immunitet mot virusvarianter de vil møte på i fremtiden, sier Bukholm.www.nettavisen.no
 12. https://www.contractormisconduct.org/contractors/188/pfizer-inc
Forrige artikkelUSA-NATO-krigen i Ukraina må stoppes!
Neste artikkelUkrainas usannsynlige teorier om seier
Eirik Værnes
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.