Grensekryssende bistand – grenseløst hykleri

0
Norsk delegasjon på grensestasjonen i Bab Al-Hawa. Foto: Ocha

Vi har ganske enkelt ingen tid å miste, det syriske folk regner med oss, sier Norges FN ambassadør Mona Juul. Bistand til fortsatt amerikansk krigføring i Syria.

Av Eva Thomassen.

2021 Anniken Huitfeldt på snartur over grensa til Syria

I Norges første ni måneder som medlem av rådet, har det vært en hovedmålsetning å sikre fortsatt tilgang for grensekryssende humanitær bistand til Syria. Norge ledet sammen med Irland forhandlingene i Sikkerhetsrådet som i juli 2021 førte fram til enstemmig vedtak av resolusjonen som sikrer dette i ett år til. 

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/humanitart-arbeid/hum_syria/id2875212/

FN-resolusjon 2165

Arbeidet Norge nå påtar seg på vegne (igjen) av USA handler ikke om humanitær bistand. Oppdraget handler om en omstridt FN-resolusjon (2165) fra 2014 som tillater at FN og bistandsorganisasjoner kan frakte «humanitær bistand» fra naboland gjennom en rekke grenseoverganger inn til Syria uten syriske myndigheters godkjenning. 

Saken har vært oppe i Sikkerhetsrådet tidligere i 2020 fordi resolusjon 2165 om «grensekryssende bistand» / «bordercrossing aid» fra 2014, utløper i juli i år.

Les: From Norway with love – juni 2021

Huitfeldt 2022: Norge bidrar med 1,5 milliarder til Syria

Pressemelding | Dato: 10.05.2022

– Konflikten i Syria har vart i elleve år, og den humanitære situasjonen blir stadig mer prekær. Vi må gjøre det vi kan for de 14,6 millioner syrerne som har akutt behov for humanitær assistanse og beskyttelse. Vi skal derfor i år bidra med 1,5 milliarder kroner til dem som er rammet av krigen, både i Syria og nabolandene, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Siden krigen startet i 2012 har Norge bidratt med 16,5 milliarder.

Min kommentar:

Denne pressemeldingen forteller oss at det er 14,6, millioner mennesker som har akutt behov for hjelp i Syria. Men, de fleste bor i regjeringskontrollerte områder og dit går ikke den norske bistanden. Det står i kontrakten Norge har inngått med USA. USAs fremste våpen er sanksjoner. Bare se til sanksjonene som nå er innført mot Russland. Disse vil også ramme Syria.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-bidrar-med-1-5-milliarder-kroner-til-syria/id2912062/

Sanksjoner: Hvorfor lyver Huitfeldt?

Hun lyver, men hva er vitsen med å lyve? Hun lyver og hun vet det.

Hun sier jo at den humanitære situasjonen er prekær? Ja, den er det.

Men, hvorfor støtter da Norge sanksjonene mot Syria? 4 ganger har Norge bare i 2022 gitt sin støtte til de dødbringende sanksjonene EU og USA påfører det syriske folket. I januar, februar og i april.

Og, hvorfor opplyser ikke Huitfeldt skattebetalerne om de dødbringende sanksjonene? Bare om bistand?

Norge er ikke med i EU

Her et knippe sanksjoner Norge har støttet fra 2011-2022

Hvert eneste år siden krigen startet i 2011 til i dag har Norge støttet de dødbringende sanksjonene mot det syriske folket:

Huitfeldt 2022: Promo-tur til den tyrkisk-syriske grensen

Så viktig var det å få gjennomslag for å fortsatt holde grensen åpen fra Tyrkia til Idlib at Huitfeldt dro til grensen for å la seg fotografere mens hun studerer en sekk med ris.

Utenriksministeren besøker FNs nødhjelpsoperasjon fra Tyrkia til Nordvest-Syria

Pressemelding | Dato: 15.06.2022

– De humanitære behovene i Syria øker for hver måned som går. På den andre siden av denne grensa, bor det fire millioner syrere som er helt avhengige av at FN fortsatt kan lede arbeidet med å frakte livsnødvendige varer som mat, vann og medisiner til Nordvest-Syria, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/besoek_tyrkia/id2919039/

Min kommentar

Man bør spørre seg hvor Huitfeldt har fått tallet 4 millioner fra. Det er ingen som er i Idlib og teller antall mennesker. I pressemelding opplyser regjeringen 18.10. 2021 at FN anslår at 2,8 millioner internt fordrevne bor i området. 3,2 millioner mennesker opplever matmangel og 3,1 millioner har behov for helsehjelp. Er det flere som har behov for hjelp enn de som bor der?… Og, hvor er det blitt av den millionen eller to som omtales 15.06.2022.

Det vi vet er at humanitær bistand og mange mennesker er en vinnersak når det gjelder fortsatt støtte til terrorister i områder de kontrollerer. Hvorfor gjør NGOer det? For at det skal komme tilstrekkelig med mat og utstyr og våpen til terrorgruppene i områdene. Sånn var det i Øst-Aleppo. Sånn var det i Øst-Ghouta.

White Helmets

Samarbeidspartneren White Helmets som også holder til i Idlib gir Norge støtte. White Helmets tilhører terrorgruppene i Idlib og er avhengig av å få saker og ting inn fra Tyrkia.

UD: Fakta om situasjonen i Nordvest-Syria:  (Idlib)

Av de 4,2 millioner innbyggerne i Nordvest-Syria trenger 3,4 millioner mennesker humanitær bistand.

3,1 millioner av disse er sterkt avhengige av humanitær bistand.

2,7 millioner internt fordrevne bor i det nordvestlige Syria.

Over 1,6 millioner internt fordrevne bor i 1402 leirer.

1,5 millioner barn i dette området trenger beskyttelse.

Min kommentar:

Ikke en eneste terrorist står på listen til den norske regjeringen over hvem som holder til i Idlib. Det er blant annet flere titusentalls «fremmedkrigere». Der er Al-Qaida-tilknyttede terrorgrupper. Ingen tør å oppholde seg i Idlib annet enn terrorister og de som ikke kommer seg unna.

Hvis det ikke er terrorister i Idlib hvorfor dro ikke Huitfeldt inn til Idlib i stedet for å være på grensen på tyrkisk side?

2022 Resolusjonsforslaget fra Norge og Irland om grensekryssende bistand

Explanations of Vote by Ireland and Norway, as co-penholders on a new penholder draft resolution on crossborder humanitarian assistance to Syria, 12 July 2022.

8.7. 2022: Russisk veto

Russland la ned veto 8.7.2022 mot et norsk/irsk forslag i FNs sikkerhetsråd om fortsatt grensekryssende bistand fra Tyrkia til Idlib. Forslaget dreide seg om forlengelse i ett år.

Huitfeldt: Norge «ekstremt skuffet»

Norge er «ekstremt skuffet» over russisk veto i Sikkerhetsrådet

Russland har lagt ned veto mot et norsk-irsk resolusjonsutkast i Sikkerhetsrådet om å holde en nødhjelpskorridor til Syria åpen. Norge er «ekstremt skuffet». De siste to årene har grenseovergangen Bab al-Hawa, på grensa mellom Tyrkia og Syria, vært eneste mulighet til å frakte nødhjelp til rundt 4 millioner mennesker i de gjenværende opprørskontrollerte områdene nordvest i Syria.

Sikkerhetsrådets mandat for nødhjelpskorridoren utløper søndag, og Norge og Irland fremmet et forslag til resolusjon som i praksis ville ha forlenget mandatet med ett år. Dette la Russland ned veto mot.

– Irland og Norge er ekstremt skuffet, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul.

Hun understreker at Norge ikke gir opp forsøket på å komme fram til enighet med Russland slik at nødhjelp fortsatt kan fraktes inn.

– Vi har ganske enkelt ingen tid å miste, det syriske folk regner med oss, sier Juul.

https://forsvaretsforum.no/fn-irland-norge/norge-ekstremt-skuffet-over-russisk-veto-i-sikkerhetsradet/275830

Min kommentar:

Norsk utenriksledelse manipulerer med geografiske betegnelser i Syria for å dekke over at vi gir støtte til terrorister i Idlib.

De er ikke avhengig av at bistanden skal komme inn fra Tyrkia. De som driver terror i Idlib er imidlertid avhengig av å få bistanden fra Tyrkia.

Det syriske folket regner ikke med Mona Juul – det gjør terroristene derimot.

Russlands begrunnelse for sitt veto

Russland  mener nødhjelpskorridoren fra Tyrkia er et brudd på Syrias suverenitet og territorielle integritet.

Russland mener derfor at nødhjelpen i stedet bør bringes inn via den regjeringskontrollerte delen av Syria, noe som vil gi Assad-regimet langt større kontroll.

8. juli 22: Russlands Chargé d´Affaires til FN, Dimitry Polyanskiy

Holder pressekonferanse etter at Russland la ned veto mot ytterligere grensekryssende bistand. Her forklarer Polyanskiy hvorfor fortsatt grensekryssende bistand ikke er nødvendig for å hjelpe befolkningen i Idlib. Han sier samtidig at omsorgen for terroristene i idlib kan fortsatt ivaretas. Det vet Norge.

YouTube player

Pressemelding fra den russiske FN- delegasjonen

Kompromiss 12.7.2022Huitfeldt«Svært glad»

Sikkerhetsrådet fornyer mandatet for grensekryssende humanitær bistand til Syria

Pressemelding | Dato: 12.07.2022

– Jeg er svært glad for at FN kan fortsette å levere vann, mat, medisiner og andre humanitære varer fra Tyrkia til Nordvest-Syria. Denne humanitære bistanden er livsviktig for de over fire millioner menneskene med grunnleggende behov i dette området, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

FNs sikkerhetsråd har i dag sørget for at humanitær bistand fortsatt kan nå over fire millioner mennesker i nød i Nordvest-Syria. Rådet har forlenget mandatet som sikrer at FN kan koordinere og levere humanitær bistand over grensa fra Tyrkia til Syria i seks nye måneder.

– Vi skulle helst sett dette mandatet bli forlenget med en lengre tidsperiode, og vi er dypt skuffet over at Russland la ned veto mot det utkastet. 

Min kommentar:

Noen bør spørre Huitfeldt om hva som er grunnen til at Russland legger ned veto mot alt vesten bruker Sikkerhetsrådet til overfor Syria. Ønsker Russland å sulte ut det syriske folket? Eller?…

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fn_fornyer_mandat/id2922792/

Frekkhetens nådegave: Norge er blant de største bidragsyterne

Min kommentar:

Hvorfor er Norge blant de største bidragsyterne i Syria?  Forøvrig også i Ukraina,

. Norge støtter  FNs spesialutsending Geir O. Pedersens arbeid med den politiske prosessen.

– En politiske løsning er en forutsetning for å få slutt på syrernes lidelser, sier utenriksministeren.

Min kommentar:

Norge støtter USA i regimeskiftekrigen

Videre

Mangel på en politisk løsning på krisen i Syria er den viktigste årsaken til at de humanitære behovene fortsetter å øke. Den vanskelige humanitære situasjonen gir grobunn for mer ekstremisme og rekruttering til terror, sier Huitfeldt.

Min kommentar:

Hvem er det som hindrer en politisk løsning? Det spillet har pågått like lenge som krigen. Grunnen til at de humanitære behovene fortsetter å øke er ikke på grunn av mangel på politisk løsning, men på grunn av mangel på humanitær bistand. Og, på grunn av sanksjonene. Det vet Huitfeldt. Hun foretrekker å lyve, på 11.året. Og, at EU holder tilbake milliarder av kroner som først skal brukes etter et regimeskifte. Det vet også Huitfeldt.

At den vanskelige humanitære situasjonen skulle gi grobunn for ekstremisme og rekruttering til terror skyldes ikke den vanskelige humanitære situasjonen. Hva er det som er vanskelig? Er det at terrorister får for lite mat? Det er ikke terroristene i Syria som får for lite mat. Det er de over 90% som ikke vil ha et regimeskifte.

Hvorfor innføre dødbringende sanksjoner dersom sult fører til rekruttering til terror. Og, siden 17 milliarder norske bistandskroner kun går til områder der terroristene har kontroll burde det jo være  nok mat til dem alle. Syria er et lavkostland!

Det hun prøver å ikke si er at den vanskelig humanitære situasjonen (løgnen) er en dekkoperasjon for fortsatt amerikansk okkupasjon av Syria. Huitfeldt har rett i en ting og det er at terrorister trenger bistand. Terrorister  forkledd som det «syriske folket». Neste spørsmål er hvorfor det er så vanskelig å nedkjempe IS og de andre terrorgruppene?

Svaret er at akkurat som i Ukraina fører USA en proxykrig i Syria.

Forrige artikkelNATO og EU: – Vi har ingen anelse om hvor våpnene vi sender til Ukraina havner
Neste artikkelAlt som kritikere av koronavaksinene forutså har skjedd – og mye mer