Forskning: – mRNA-injeksjonene skader immunsystemet

0

En vitenskapelig studie som er publisert av ScienceDirect viser at mRNA-«vaksinene» fører til varige skader i immunsystemet.

Studien som er utført av Stephanie Seneff, Peter A.McCullough et al. har tittelen: Innate immune suppression by SARS-CoV-2 mRNA vaccinations: The role of G-quadruplexes, exosomes, and MicroRNAs.

Forskerne skriver:

  • mRNA-vaksiner fremmer vedvarende syntese av SARS-CoV-2 spikeproteinet.
  • Spikeproteinet er nevrotoksisk, og det svekker DNA-reparasjonsmekanismer.
  • Undertrykkelse av type I interferonresponser resulterer i svekket medfødt immunitet.
  • mRNA-vaksinene kan føre til økt risiko for smittsomme sykdommer og kreft.
  • Kodonoptimalisering resulterer i G-rik mRNA som har uforutsigbare komplekse effekter

Sammendrag

mRNA SARS-CoV-2-vaksinene ble brakt på markedet som svar på folkehelsekrisene i forbindelse med Covid-19. Bruken av mRNA-vaksiner i sammenheng med infeksjonssykdommer har ingen presedens. De mange endringene i vaksinens mRNA skjuler mRNA fra cellulært forsvar og fremmer en lengre biologisk halveringstid og høy produksjon av piggprotein. Imidlertid er immunresponsen på vaksinen veldig forskjellig fra den til en SARS-CoV-2-infeksjon. I denne artikkelen presenterer vi bevis på at vaksinasjon induserer en dyp svekkelse i type I interferonsignalering, som har ulike negative konsekvenser for menneskers helse. Immunceller som har tatt opp vaksinenanopartikler frigjør et stort antall eksosomer som inneholder piggprotein i sirkulasjon sammen med kritiske mikroRNA-er som induserer en signalrespons i mottakerceller på fjerne steder. Vi identifiserer også potensielle alvorlige forstyrrelser i regulatorisk kontroll av proteinsyntese og kreftovervåking. Disse forstyrrelsene har potensielt en årsakssammenheng til nevrodegenerativ sykdom, myokarditt, immun trombocytopeni, Bells parese, leversykdom, nedsatt adaptiv immunitet, nedsatt DNA-skaderespons og tumorigenese. Vi viser bevis fra VAERS-databasen som støtter hypotesen vår. Vi mener en omfattende risiko/nyttevurdering av mRNA-vaksinene stiller spørsmål ved dem som positive bidragsytere til folkehelsen.

Studie slår fast: Vaksinene kan gi varige endringer av DNA

I en vitenskapelig studie som ble gjennomført på Lund universitet i Sverige forsøkte forskerne å finne ut om COVID-19 mRNA vaksinen utviklet av Pfizer og BioNTech kunne gi varige endringer av arvestoffet hos den vaksinerte. Studien er publisert her:

Intracellular Reverse Transcription of Pfizer BioNTech COVID-19 mRNA Vaccine BNT162b2 In Vitro in Human Liver Cell Line

Den rystende konklusjonen i studien er:

Our results indicate a fast up-take of BNT162b2 into human liver cell line Huh7, leading to changes in LINE-1 expression and distribution. We also show that BNT162b2 mRNA is reverse transcribed intracellularly into DNA in as fast as 6 h upon BNT162b2 exposure.

Eller på godt norsk: ja, og det skjer fort!

Kommentar

Disse resultatene er i seg sjøl alarmerende nok til at «vaksinene» burde vært satt i bero. Det er nå opplagt, ikke bare i laboratorier, men i det virkelige livet, at disse genterapiene, som de virkelig er, har svært alvorlige konsekvenser for menneskers liv og helse.

Men det gir våre politikere, samtlige på Stortinget, så vidt vi forstår. og helsebyråkrater fullstendig blaffen i.

Forrige artikkel– Zelenskij er ikke «reinkarnasjonen av Winston Churchill»
Neste artikkelSensasjon i NRK