Uruguay: Domstol krever at Pfizer beviser effektiviteten og sikkerheten til vaksinasjonen innen i dag

0
Shutterstock

En administrativ domstol i Montevideo (hovedstaden i Uruguay) har bedt om omfattende informasjon om Pfizers “Cominaty” Covid-vaksine. Retten krevde at informasjonen må utleveres innen 48 timer, det vil si 6. juli 2022 klokka 14 sentraleuropeisk tid.

Dommer Alejandro Recarey beordret denne dokumentasjonen fra regjeringa, helsedepartementet, utenriksdepartementet for helse og Pfizer. 

Pålegget ble utløst av en klage på barnevaksinasjoner. 6. juli klokka 09.00 lokal tid blir representanter for disse institusjonene innkalt og skal presentere dataene. Da er klokka 14.00 i Sentral-Europa.

Det tilsvarende dekretet krever følgende dokumenter, som ” Report24 ” oversatte og rapporterte:

  • Sende inn en bekreftet kopi av alle kjøpskontrakter for anticovid-vaksiner som dere har signert, besitter eller rett og slett er innenfor rekkevidde av nasjonale myndigheter.
  • Oppgi om nevnte avtaler har inneholdt klausuler om sivil skadeserstatning og/eller straffefrihet for leverandører, angående forekomsten av eventuelle uønskede effekter av stoffene anskaffet innenfor rammen av pandemien.
  • Gi omfattende detaljer om den biokjemiske sammensetningen av «de såkalte vaksinene mot SarsCov-2». Spesielt den som er rettet mot befolkningen av mindreårige.
  • Spesifisere om vaksinene inneholder stoffet som kalles «messenger RNA».
  • Framlegge detaljer om individuelle eller kollektive biologiske implikasjoner. Rapporter også om mulig tilstedeværelse av grafenoksid i vaksiner tilgjengelig for befolkningen.
  • Få vite om staten er klar over at vaksinene inneholder eller kan inneholde nanoteknologiske elementer.
  • Presentere fullstendig og oppdatert informasjon om hva som er vitenskapelig kjent -og hva som ikke er kjent- om effektiviteten av vaksiner og deres mulige påfølgende effekter på kort, mellomlang og lang sikt.
  • Vitenskapelig påvise om tilstanden av å ikke la seg vaksinere innebærer noen helsefare for befolkningen som helhet.
  • Avklare årsakene til at det foreligger informert samtykke i forhold til vaksinasjonskampanjen.
  • Detaljert identiteten til de profesjonelle teknikerne som har ledet og ledet inokulasjonskampanjen mot covid-19 i Uruguay.

Et liknende tilfelle er kjent fra India. Indiske myndigheter ba om ytterligere dokumentasjon fra Pfizer for å vise sikkerheten til mRNA-vaksinen. Dette avsluttet Corminatay-kampanjen i India i februar 2021. To måneder senere ble ivermectin igjen anbefalt for å behandle Covid.

Retten forbereder seg også på saken som myndighetene og Pfizer ikke kunne svare på. Det står blant annet: «Skulle dere få vansker med å formulere de aktuelle svarene, ber vi dere om å redegjøre for innen samme periode hva disse vanskene kan bestå av. Med mange detaljer. Dette er nødvendig for den rettslige vurderingen av det samme.”

Den detaljerte rapporten fra “Telenoche” ligger her: Justicia intima al gobierno y a Pfizer por información sobre vacunas anticovid

Hvem er dommeren?

Alejandro Recarey er en dommer kjent for å være «ekstremt rasjonell og direkte,» skriver den spanske avisa El PaÏs. I høringene som han ledet under pandemien, foretrakk han å ikke inkludere videosamtaler slik at partene alltid måtte delta i retten og han krevde alltid at de sto ansikt til ansikt. I tillegg dømte Recarey den tidligere helseministeren Jorge Basso i 2019 for å ha unnlatt å etterkomme en dom han avsa der han ba om forklaringer om kjøp av noen medisiner.

Eksepsjonell sak

Santiago Pereira, professor i prosessrett, snakket med Telenoche om dette kravet fra domstolen til staten og Pfizer om å gi informasjon om vaksiner.

«Amparo-prosessen er et ekstremt eksepsjonelt og presserende tiltak som er planlagt for de sakene der forsvaret av grunnleggende rettigheter står på spill, og som krever at det er åpenbar illegitimitet i den primære analysen som dommeren har gjort,» forklarte Pereira.

På den annen side antydet professor at «det er påfallende» at dommeren ikke har fastslått konfidensialiteten til opplysningene til tross for at de er konfidensielle.

Han presiserte imidlertid at dommeren antydet i sin dom at han ba om denne informasjonen «for å analysere de motstridende rettighetene, tenker dommeren her på denne rettighetskonflikten som kan finne sted.»

Pereira sa også at det ikke bare er den uruguayanske staten og Pfizer som er berørt, men at det også finnes internasjonale reguleringer som kan spille inn og alt dette vil avhenge av hva staten svarer. Saka vil også «belyse i hvilken grad taushetsplikten strekker seg og hvor langt Rettsvesenet kan gå inn og be om denne typen informasjon,» understreket han.

Det mest oppsiktsvekkende at ingen har gjort det før

Domstolens krav i Montevideo er oppsiktsvekkende. Men det aller mest oppsiktsvekkende er at ingen domstol har gjort det før. Her står helsa til milliarder av mennesker på spill, og så har produsenten ikke blitt avkrevd forpliktende svar på så grunnleggende spørsmål. Det er en skandale i skandalen.

Forrige artikkelDamaskus og Moskva gir kurderne militær støtte mot angrep fra Erdogan
Neste artikkelSyrere konfronterer USAs okkupasjonshær og SDF i Hasakah