Dødssyndromet

0

Av Eirik Værnes.

Unge mennesker dør brått og uventet. Antall innleggelser på sykehusene øker. Idrettsstjerner faller om under kamp. Hva rammer de unge og friske? Spøkelset må få et navn.

Plutselig uventet død

Historier om personer som dør brått og uventet er ikke lenger en sjeldenhet. Norske og utenlandske medier har skrevet mye om slike saker i det siste. Årsaken til mange av dødsfallene antas å være Sudden Adult Death Syndrome (SADS). Hjertesvikt er den vanligste årsaken til SADS for unge under 35 år, og for dem over 35 år er årsaken oftest hjertestans.* (1)

SADS står enten for Sudden Adult Death Syndrome eller Sudden Arrhythmic Death Syndrome. På godt norsk kalles det ’Plutselig uventet død’. (2)

Men SADS i seg selv er mer fraværet av en diagnose, enn en diagnose. Man bruker betegnelsen når detikke finnes noen klar årsak til dødsfall hos unge mennesker. Alt man kan slå fast er at det ikke skyldes rusmidler, selvmord, traume eller hjerteinfarkt. (3) Hjertet kan plutselig stoppe, uten at man vet hvorfor.

Dagbladet omtaler historiene, som «sprer seg som ild i tørt gress». Leger har ikke svar på hvorfor vi ser en økning i brå dødsfall blant unge.

Jostein Grimsmo, overlege i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL): «I 25 prosent av tilfellene hvor noen har dødd av hjertestans, vet man ikke hva som var årsaken til at de fikk det»

Torbjørn Omland, medisinprofessor og hjertespesialist: «Det pleier å være en underliggende årsak til at hjertet stanser hos unge og tilsynelatende friske mennesker. En underliggende årsak som ikke er oppdaget og erkjent» (4)

Samtidig melder Sykepleien.no at sykehus over nesten hele Norge opplever uvanlig mange akutt syke. Ingen vet heller hvorfor sykehusene opplever en økning nå. For St. Olavs hospital i Trondheim var økningen på 14 prosent siden juni 2021. (5)

Forsikringsselskap: 40 prosent økning i dødsfall i 2021

Et amerikansk livsforsikringsselskap har rapportert om en overveldende økning i antall dødsfall for aldersgruppen 18-64 år.

Det høres utrolig ut. Direktøren i forsikringsselskapet OneAmerica, Scott Davison, sier økningen i dødsfall blant gruppen 18-64 år er på hele 40 %. (6) Selv om direktøren mener dødsfallene skyldes Covid-19 er de fleste av dem ikke rapportert inn som Covid-19. 18-64 år er heller ikke aldersgruppen sykdommen rammer hardest. De døde er ansatte i selskaper som har livsforsikring fra OneAmerica.

Data samlet inn fra tre amerikanske militærleger er nesten like oppsiktsvekkende. De tre legene fattet mistanke til at visse sykdommer forekom oftere nå enn før og bestemte seg for å hente inn statistikk fra militærets database. De ville sammenligne årene 2016-2020 med 2021. De så blant annet etter dødsfall fra hjerteinfarkt, blodpropp i lungene og spontanabort.

Det de fant var en økning i hjerteinfarkt på 270 prosent. En økning i Bells parese (ansiktslammelse) på 300 prosent. Blodpropp i lungene hadde økt med 470 prosent.

Dr. Kelly Victory (7) stiller spørsmål ved hva årsaken kan være og mener vi ikke kan utelukke at vaksinene spiller en rolle. Det ville ikke være en vitenskapelig tilnærming å utelukke noen av grunnene uten å undersøke. (8)

Faktasjekkere mener å kunne tilbakevise at tallene de tre militære legene har presentert er feil, og det blir interessant å se hva legene svarer på anklagen. Hvis tallene er feil, og det er gjort med vilje: Hva har militærleger å oppnå på å spre falske tall, annet enn å ødelegge hele sitt profesjonelle rykte? Og hvis analysen av tallene ubevisst er feil, så er det merkelig, da dette er legenes jobb og sannsynligvis noe de tar på største alvor.

Dødsfall

De personlige historiene tårner seg opp. I Norge og resten av verden. Her er noen av dem. Det er ikke mulig å si hva som har forårsaket hvert enkelt tilfelle, og man bør være forsiktig med å trekke raske konklusjoner. Men antallet unge, døde mennesker er oppsiktsvekkende, og krever svar.

33 år gamle Petter fra Drammen hadde nylig tatt koronavaksine, testet positivt for korona, ble akutt syk og døde. Han fikk påvist blodpropp på hjernen: https://www.drm24.no/samfunn/petter-33-fra-drammen-ble-akutt-syk-og-dode-bratt/125700 (9)

Fotografen Grim Berge fikk hjertestans og gikk bort 42 år gammel: https://www.dagbladet.no/kultur/stjernefotograf-dode-bratt/76535130 (10)

Britiske Piata Tuawhare, 30 år, ble funnet død i et solarium: https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/beautiful-bride-found-dead-in-tanning-booth/news-story/3b8b2b85b16eb17f68c110c437de321c (11)

19 år gamle Liam Doherty fra Irland døde plutselig: https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/mum-fit-healthy-irish-teen-26336584 (12)

Catherine Keane, 31 år, også fra Irland, ble funnet død av sine venner i sitt hjem:https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/heartbreak-young-irish-woman-who-27098294 (13)

Australia har hatt sin del av dødsfall blant unge. Medical Daily skriver at hundrevis blir drept av en mystisk sykdom. (14) Melbourne’s Baker Heart and Diabetes Institute (BHDI) har opprettet det første SADS-registeret og håper å kunne utvide det til å gjelde hele landet.

Kollaps blant idrettsutøvere

Idrettsverdenen har også sett en stor mengde kollapser i det siste året. Noen av utøverne har kommet seg, andre har dødd. Ofte har det vært hjerterelatert. Den danske fotballspilleren Christian Eriksen fikk hjertestans på banen. Det samme skjedde med Sogndal-spilleren Emil Pálsson som måtte gjenopplives. En liste med 75 idrettsutøvere som har blitt skadet eller omkommet i 2021 er tidligere omtalt på Steigan.nohttps://steigan.no/2021/11/stort-antall-overraskende-dodsfall-og-alvorlige-hendelser-blant-unge-idrettsutovere/ (15)

At idrettsutøvere omkommer er ikke noe nytt. Men forekomsten av kollaps med dødelig utfall er hyppigere nå enn før. Svenske checkfact.org skrev i november 2021 at det var 8 ganger høyere dødelighet for unge, europeiske fotballspillere med hjertestans de siste 5 månedene sammenlignet med de siste 20 årene. (16)

Spøkelset uten navn

Når antallet innlagte øker og et stort antall unge mennesker dør brått og uventet, er spørsmålet: skal vi slå oss til ro med at vi ikke vet hva som er årsaken? Eller skal vi stoppe opp og spørre hva som skjer? Under 2 år med pandemi har nordmenn vært flinke til å ta hensyn til de sårbare i samfunnet, holdt avstand og fulgt myndighetenes retningslinjer for å beskytte dem fra sykdom og død. Man skulle tro at omsorgsmuskelen var godt trent og klar for å gjøre et løft for de yngre. Men det virker ikke som empatien lar seg mobilisere. Kanskje er det mangel på klare beskjeder fra riksmediene. Kanskje er det en slags fatigue som har satt inn etter to år med kraftinnsats. Hvor bekymret er Nakstad nå? Hver nye variant fikk ham tidligere til å rynke brynene i engstelse. Hva med Støre og Kjerkol, er de redde for at sykehusene nå opplever en økning i innleggelser? Det var jo tidligere et argument for å få befolkningen til å vaksinere seg. Men til tross for 14 prosent økning av innleggelser på ett år, og 18 prosent økning siden før pandemien, blir ikke sykehuspersonalet kalt tilbake fra ferie. Hadde vi god nok kapasitet allikevel? Eller er det ikke så viktig lenger?

Det farer et spøkelse gjennom verden. Et tåkete, mystisk vesen, uten navn. Det tar med seg våre unge. Først når vi gir det et navn, kan vi stoppe det. Vi må finne svar på hva som bringer med seg sykdom og død. Så kan vi finne en løsning.

Vaksinene er kjent for å føre til en rekke bivirkninger. Hjerteproblemer som myokarditt og perikarditt, blodpropp, menstruasjonsforstyrrelser, ansiktslammelser, utmattelse og kraftig, langvarig hodepine. 3 av 4 vaksiner ble enten trukket fra markedet eller begrenset i bruk i de skandinaviske landene på grunn av skadene de førte til, og da spesielt for unge mennesker. Bare Pfizer slapp unna, og selv deres vaksine, Comirnaty, har gitt alvorlige hjerteproblemer. Vaksinene burde være mistenkt nr. 1 i dette tilsynelatende uløselige mysteriet.

Det nytter ikke å se bort fra mulige forklaringer, og sensurere stemmene som stiller spørsmål. Blant dem er leger, forskere, vaksineutviklere og andre medisinske eksperter. Det er en grunn til at vi ser en økning i sykdom og dødsfall. Selv om grunnen kan være sammensatt. Vi kan ikke si vi kjenner svaret før vi har undersøkt saken. Da må alle forklaringer vurderes, også dem som er vanskelige å akseptere eller strider mot politikerenes eller legemiddelindustriens interesser. De som ser bort fra vaksinene som en mulig forklaring nå, gjør det enten av naivitet, frykt eller ondskap.

*Store norske leksikon skriver at for dem over 35 år er årsaken for SADS oftest hjerteinfarkt (2). Dette skriver også Dagbladet. I utenlandske informasjonssider om SADS (1) er ikke årsaken oppført som hjerteinfarkt (heart attack), men hjertestans (cardiac arrest). Et hjerteinfarkt oppstår når en blodpropp tetter en av kranspulsårene og gjør at en del av hjertet får for liten tilførsel av oksygenrikt blod, i følgeLHL. (17) Hjertestans kan oppstå av flere årsaker, også i kjølvannet av et infarkt.

KILDER:

1. https://www.bhf.org.uk/informationsupport/conditions/sads

2. https://sml.snl.no/plutselig_uventet_d%C3%B8d

3. https://newsdigestblog.org/health/84318/sads-healthy-young-people-who-die-from-sudden-adult-death-syndrome/

4. https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-alarm-om-plutselig-dod-syndrom/76312496

5. https://sykepleien.no/2022/07/sykehusene-opplever-okning-av-akutt-syke-men-vet-ikke-hvorfor?fbclid=IwAR1AWs8xG1oKJGp2SdKjn5GcXGCLIGyHduE_2wt3WtrqFqss7ZYZT2B2s0I

6. https://odysee.com/@jqrcoad:5/2022-01-04-11-28-21:a

7. https://www.expertperspectives.com/experts/Kelly–Victory

8. https://www.youtube.com/watch?v=-GXvV6Pybns

9. https://www.drm24.no/samfunn/petter-33-fra-drammen-ble-akutt-syk-og-dode-bratt/125700

10. https://www.dagbladet.no/kultur/stjernefotograf-dode-bratt/76535130

11. https://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/beautiful-bride-found-dead-in-tanning-booth/news-story/3b8b2b85b16eb17f68c110c437de321c

12. https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/mum-fit-healthy-irish-teen-26336584

13. https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/heartbreak-young-irish-woman-who-27098294

14. https://www.medicaldaily.com/mysterious-disease-killing-hundreds-australia-465567?utm_source=Public&utm_medium=Feed&utm_campaign=Distribution

15. https://steigan.no/2021/11/stort-antall-overraskende-dodsfall-og-alvorlige-hendelser-blant-unge-idrettsutovere/

16. https://checkfact.org/nastan-8-ganger-hogre-dodlighet-for-unga-europeiska-fotbollsspelare-i-hjartstillestand/?fbclid=IwAR0DZx0q_IsQDxN1xuOXnhMzuAE4MavclhqOiGI3XdPdgloIknfl87vnNDc

17.https://www.lhl.no/hjerte-og-karsykdommer/hjerteinfarkt/

Forrige artikkel– Jeg holder ikke ut mer! Journalister djupt frustrerte over jobben
Neste artikkelStrømeksport for økte strømpriser
Eirik Værnes (f. 1988) skriver for Steigan.no og Binders.info. Til daglig jobber han på skole og har erfaring med barn som har spesielle behov. Tidligere har han vært medieovervåker for selskapet Yomando AB. Han er også musiker og har opptrådt med den kamerunske artisten Grace Eboué og det chilenske bandet Lecquian.