Trenger barn under 5 år en mRNA sprøyte?

0

Av Glenn R. Bergstø.

Katastrofe

Før vi starter med å gi en «vaksine», til alle spedbarn på jorden, må vi ta de strengeste forholdsregler og gjøre den grundigste undersøkelse vi noen gang har utført i menneskets historie! Dette skylder vi våre barn. Det er utrolig mye medisinsk informasjon som sier at å vaksinere barna for covid-19 med mRNA teknologi er en katastrofal og horribelt dårlig ide.

Men realiteten viser at det ikke blitt tatt noen forholdsregler eller gjort noen grundig undersøkelser. Så står vi nå ovenfor et globalt folkemord og en fremtidig generasjon av skrøpelige og syke?

FDA, den amerikanske Food and Drug Administration, nødgodkjente 15.juni-22 mRNA sprøytene for barn 6 måneder opp til 5 år.[1]

FDA panelet nødgodkjente mRNA basert covid-19 behandling for små barn på grunnlag av Pfizer sin egen studie C4591007 [2], som er del av en større pågående studie som avsluttes i 2024.[3]

FDA panelet ignorerte totalt den uetiske og farlige praksis hvor produsenter selv kan fremlegge «bevis på effektivitet og trygghet» ved sine egne produkter. Men gikk panelet gjennom den data som faktisk ble presentert? 

Mye tyder på at de ikke gjorde det og at høringen var teater. Fordi studien er mildt sagt sjokkerende. 

Også Moderna fikk sitt produkt godkjent på tross av at flere land har stoppet med å «vaksinere» de under 30 år med Modernas Spikevax. Det ble gitt nødgodkjenning til begge mRNA sprøytene selv om det ikke er nød. Barn er ikke i fare for hverken skader eller dødsfall av covid-19. All data viser det absolutt motsatte.[4] Dette på toppen av at mRNA sprøytene ikke gir immunitet eller stopper smitte.

Pfizer studie C4591007

Denne studien er så hårreisende at vi må ta det skritt for skritt

-Av de 4526 barn som deltok er det 3000 (66%) som som ikke fullfører studien. 

-Til slutt bruker de kun 10 barn (0,22%), 3 vaksinerte og 7 placebo, til å konkludere effektivitet/beskyttelse. Studien ignorerer 97% av alle de ganger de vaksinerte barn får covid en eller flere ganger og sitter derfor igjen med kun de 10 overnevnte barn.

-Placebo gruppen ble kun fulgt opp i 6 uker før de også ble vaksinert! Og dermed ble kontroll gruppen fjernet for alltid!

-Det er ikke tilstrekkelig med gjennomsnitt 6 ukers oppfølging for å konkludere sikkerheten av denne type behandling av små barn. Men ingen i panelet påpeker dette.

-Det blir ikke fullt forklart eller dokumentert hvorfor 3000 ikke fullførte studien, eller hva som skjedde med dem.

-Studien definerer «alvorlig covid» som litt økt hjerte eller pusterytme. Det var 6 barn i vaksine gruppen, mellom 2 og 4 år, som hadde «alvorlig covid», men bare 1 barn i placebo gruppen. Som faktisk indikerer at mRNA sprøyten forårsaker «alvorlig covid». 

-Det ene barnet i studien som faktisk ble innlagt på sykehus var vaksinert. Dette barnet fortsatte i studien og fikk enda en dose.

-Det var 3 uker mellom dose 1 og 2. I løpet av disse tre uker fikk 34 barn i vaksine gruppen covid, mens 13 barn i placebo gruppen fikk covid. Som indikerer at mRNA sprøyten øker risikoen for å covid med 30%. Den samme trend ser vi mellom dose 2 og 3. Og etter dose 3. 

-Det var 11 barn i vaksine gruppen som fikk covid 2 ganger, det var 1 barn i placebo gruppen som fikk covid 2 ganger. Som indikerer at mRNA sprøyten øker sjansen for å bli smittet to ganger med 110%. De fleste som fikk covid 2 ganger var trippel «vaksinert».

At denne studien var grunnlag for å gi nødgodkjennelse er en skandale. At ikke alle aviser er fulle av leger som slakter denne studien er en skandale.

Dr. Clare Craig : «at denne studien i det hele tatt eksisterer er ikke til å tro».[5][6]

«Vi vet ikke helt hvordan vaksinen virker»

FDA høringen ble filmet og streamet, og ligger på deres hjemmesider.[1]

Ett medlem av FDA panelet er forvirret over hvorfor Pfizer sin sprøyte inne holder 3 mikrogram mens Modernas inneholder 25 mikrogram, og forholdet mellom dosering og antall celler som produserer spike protein og i hvor stor mengde.

Svaret til Pfizer representant er : «åpenbart har vi ikke fullstendig forståelse for hvordan vaksinen virker når det gjelder å redusere immunresponsen». 

Panelmedlem spør igjen om de [Pfizer og Moderna] noengang har målt mengden protein som blir produsert av mRNA sprøyten, i hvor mange celler og hvor vedvarende denne produksjonen er for hvert mikrogram. Et spørsmål som er svært viktig for å forstå virkning, effektivitet, trygghet og langtids effekt. Pfizer svarer : «det [spørsmål] er noe akademisk i settingen av det vi prøver å oppnå her…men det er verdt for folk å forfølge» og avslutter med et lurt smil.[7]

Det sjokkerende er ikke svarene, men at panelmedlem godtar svarende uten å bli rasende.

Dyp venetrombose

Den store overordnede studien : A Phase 1/2/3 Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Immunogenicity of an RNA Vaccine Candidate Against COVID-19 in Healthy Children and Young Adults.[3] ,som Pfizer studien er en del av, viser ikke bare at man får høyere sannsynlighet for å bli bli smittet med mRNA sprøytene. 

Men studier i tidlig fase viste at mRNA sprøytene vil ta livet av 5 ganger flere barn enn selve covid. Og potensielt mange flere. 

Dr. Tony Hinton forklarer til morgen-tv/radio i Storbritannia [7] at barn har nesten ikke konsekvenser av covid [9], men at Pfizer sine egne studier viser risiko for skade og dødsfall.

Dyp venetrombose [10] har en dødelighet på 1%, fordi det kan spre seg til lungene [11], og vil alene gjøre mRNA sprøytene farligere enn covid.

Covid dødeligheten for de under 19 i Storbritannia er 0.00006% og 0,12% av de som blir innlagt på sykehus.[12][13]

Faktisk så er covid-19 mindre farlig enn sesonginfluensa ikke bare for barn men alle under 60 år.

Før 2020

Hva sa norske leger om vaksinering av barn før 2020?[14][15]

«De eldre har derfor gjennom mange år hatt mulighet til å utvikle slik kryssreagerende immunitet mot helt nye virusstammer.[16] ….. Allerede i 2009 ble det antydet at barn som regelmessig ble vaksinert mot sesonginfluensa, kunne bli hindret i å utvikle en naturlig immunitet og derfor ville være mer utsatt for et alvorlig forløp ved senere pandemier.[17]……Den samme forskergruppen rapporterte nylig at friske, uvaksinerte barn utviklet signifikant større økning i virusspesifikk T-cellerespons enn barn på samme alder med cystisk fibrose som var vaksinert årlig.[18]» 

Med andre ord så vil 3 doser før man er 5 år svekke immunforsvaret, også for de i risikogrupper. Og resultatene viser at mRNA «vaksiner» er langt verre enn eldre type influensavaksiner og elleve ganger verre en svineinfluensa vaksinen, som ble klassifisert som den største helsekatastrofe i moderne tid.[19]

Risikoen oppveier fordelene med covid-vaksinasjon hos barn

Det er titusener av leger og helsepersonell verden over som ønsker myndighetene skal være forsiktig før de begynner vaksineringen av barn. De ber om forhåndsregler og grundig undersøkelse. Men det er også noen som vil ta det til retten. Children’s Health Defense [20] sendte 10 juni 2022 et 20 sider langt brev til FDA og FDA panelet som nødgodkjente Pfizers og Modernas mRNA covid-19 behandling for barn under 5 år.[21]

Dette brev truer på første side med å ta rettslige skritt hvis de godkjenner sprøytene. Så bruker de 19 sider på å bevise at for barn er mRNA sprøytene er farligere enn covid. Som forøvrig Pfizer sin egen studie, i søknaden om godkjenning, også viser.

I betraktning av disse opplysninger burde all vaksinasjon av barn stoppes umiddelbart. Og den største uavhengige etterforskning i menneskets historie må startes umiddelbart. Den må videre konkludere med at mRNA sprøytene er trygge for barn, når de er barn og når de blir voksne, før «vaksineringen» forsetter. 

Å beskytte barna må bli vår største prioritet.

Glenn Richard Bergstø

Menneskerettsforkjemper.

Kilder:

[1] https://www.fda.gov/advisory-committees/advisory-committee-calendar/vaccines-and-related-biological-products-advisory-committee-june-14-15-2022-meeting-announcement

[2] https://www.fda.gov/media/159195/download

[3] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04816643

[4] https://thefederalist.com/2021/07/21/johns-hopkins-study-found-zero-covid-deaths-among-healthy-kids/

[5] https://www.hartgroup.org/fda-approve-covid-vaccine-for-0-4-years/

[6] https://rumble.com/v18qeyh-dr-clare-craig-on-why-the-fda-should-not-have-granted-vaccine-approval-for-.html

[7] https://rumble.com/v18kh9z-new-pfizer-tells-the-fda-we-dont-have-a-complete-understanding-of-the-way-t.html

[8] https://rumble.com/v18sdqr-dr.-tony-hinton.html

[9] https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltext

[10] https://www.helsenorge.no/sykdom/hjerte-og-kar/dyp-venetrombose

[11] https://nhi.no/sykdommer/hjertekar/blodproppsykdom/blodpropp-i-lungene-lungeemboli/

[12] https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/deathsfromcovid19byageband

[13] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.01.21259785v1

[14] https://www.tv2.no/v/771766/

[15] https://tidsskriftet.no/2013/11/kronikk/influensavaksine-til-hvem

[16] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23002976/

[17] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19879807/

[18] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22643217/

[19] https://www.nrk.no/livsstil/_-en-medisinsk-katastrofe-1.10880384

[20] https://childrenshealthdefense.org/about-us/our-team/

[21] https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/CHD-Letter-to-FDA-VRBPAC-2022-06-10.pdf

Forrige artikkelDet store NATO-bedraget (del 2)
Neste artikkelDe neste 100 dagene av Ukraina-krigen
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.