Norge vet ikke hva norske våpen i Ukraina brukes til

0
Foto: Frederik Ringnes, Forsvaret

Av Kristian Kahrs.

Etter at Norge har donert 22 M109 artilleriskyts til Ukraina, sier Forsvarsdepartementet at de ikke følger med på hvordan Ukraina bruker disse tunge våpnene.

Følgende spørsmål ble sendt til pressevakt i Forsvarsdepartementet 20. juni:

 • Har norske soldater bidratt med opplæring av ukrainske artillerister i Ukraina, i tillegg til Tyskland?
 • Er Norge kjent med om noen av M109 skytsene har blitt brukt for å gi ild mot sivile områder i for eksempel Donetsk?
 • Hva slags avtaler har Norge gjort med Ukraina for bruken av skytsene for å unngå at sivile blir mål blir beskutt?
 • Hvilke folkerettslige vurderinger har Norge gjort før disse tunge våpnene ble donert?
 • Har Norge vurdert muligheten for at norske våpen kan bli involvert i krigsforbrytelser?
 • Hvor mange av de norske skytsene er aktive i strid, og hvor mange har blitt ødelagt av russerne?
 • Hvor mange ukrainske artillerister som opererer norske M109 har blitt drept av russisk ild?
 • Hvor mange russiske soldater har blitt drept av norsk artilleriskyts?
 • Den ukrainske hæren har en stor utfordring med artilleriammunisjon. Hvor mange granater ble gitt sammen med de 22 skytsene, og hvor mange er Norge villige til å donere?
 • Har dette gått ut over Norges operative forsvarsevne? Bruker de nye koreanske skytsene samme ammunisjon som M109?
 • Har noen av M109 skytsene blitt tatt over av russiske væpnede styrker?

Spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet Birgitte Syvertsen Frisch svarer kort samme dag:

«Norge har donert 22 M109 samt et antall tilhørende 155 mm granater til Ukraina. Formålet er å sette landet i stand til å forsvare seg mot Russlands folkerettsstridige og uprovoserte angrep. Norge legger til grunn at Ukraina bruker materiellet i tråd med folkeretten. Vi følger ikke Ukrainas bruk av materiellet. Donasjonen går ikke på bekostning av Norges forsvarsevne. Regjeringen vurderer løpende videre donasjon av militært materiell til Ukraina.»

Følgende oppfølgende spørsmål ble sendt, men Forsvarsdepartementet ønsker ikke å gi flere svar:

«Takk for svar. Det at FD skriver at «Norge legger til grunn at Ukraina bruker materiellet i tråd med folkeretten», betyr det at Norge ikke har noen avtaler om bruken av det donerte skytset med Ukraina? Har Ukraina undertegnet dokumenter hvor de forplikter å bruke materiellet i henhold til folkeretten?  Hva mener Norge om Ukrainas artilleribeskytning av sivilbefolkningen i Donetsk og andre steder i Ukraina? Mener Norge denne beskytninge er i tråd med folkeretten? Har Norge gjort noen uavhengige vurderinger av ukrainske brudd på folkeretten?

Hva slags faktagrunnlag har FD når de hevder at denne donasjonen ikke har gått på bekostning av Norges forsvarsevne? Hva er Forsvarets totale beholdning av artilleriskyts?»

Det må understrekes at undertegnede er mot alle aggresjonskriger, enten de er startet av NATO, Russland eller andre. Mer kan leses i artikkelen Krig er alltid helvete, også når Norge og NATO starter krigene.

Samfunnsdebattant Lars Birkelund har følgende bemerkning:

Hvorfor risikere sult, nød og i verste fall verdenskrig ved å gi våpen til et land som langt på vei kan takke seg sjøl for at Russland invaderte? Ja, ukrainske ledere har siden 2014 sagt at de fører krig mot Russland mens de har indoktrinert sine barn til å hate russere, forbudt politiske partier og medier som vil ha bedre forbindelser til Russland mm. Og nylig sa Ukrainas tidligere president Petro Poroshenko at Ukraina aldri mente alvor med Minsk-avtalene fra 2014 og 2015, som tok sikte på å stanse voldshandlingene og å innføre selvstyre for visse områder i Donetsk og Luhansk. Poroshenko sa at avtalene ble inngått for å vinne tid til å ruste opp mot Russland, noe USA/NATO/EU altså hjalp Ukraina med. 

Viktor Janukovitsj, Ukrainas president 2010-2014, var nok korrupt, som sine forgjengere og etterfølgere. Men han skjønte i det minste at han ikke kunne føre en politikk som diskriminerte den store russiske minoriteten i landet, med mektige venner i nabolandet i øst. Vi vet også at USA/NATO/EU sannsynligvis kunne ha presset Ukraina til å implementere Minsk-avtalene, men at heller ikke det ble gjort. De var heller ikke villige til andre kompromisser med Russland. 

Hvorfor sende våpen til Ukrainas kamp mot Russland (som er i strid med en sedvane fra 1959 om ikke å sende våpen til land i krig) når vi ikke sender våpen til Palestinas kamp mot Israel og Syrias kamp mot USA, Tyrkia, Israel og andre okkupanter? 

Hvor lenge vil europeiske velgere akseptere å betale med dårligere levekår for sine lederes uansvarlige og farlige politikk, som allerede har pågått i mange år? Økte priser på energi, mat og annet er naturligvis lett å bære for vestlige ledere. Men ikke for de som allerede lever på sultegrensen.

Det er ikke smart å skjelle ut de man er avhengig av å få hjelp av. Så hvorfor gjør allikevel Volodymyr Zelenskyj og andre ukrainske ledere det, der de klager over at de får for lite våpen fra NATO-land og at vestlige ledere svikter dem? Jeg tror det er fordi de føler seg snytt. For USA har jo tidligere, i alle fall så tidlig som 2016, lovet dem all den hjelp de trenger i krigen mot Russland, mens andre NATO-land kan ha gitt dem grunn til å tro det samme. Zelensky & co spiller altså på vestlige lederes dårlige samvittighet (i den grad de har noe sånt). Jfr Jens Stoltenberg, som nylig sa til NRK at han syns det var «smertefullt å si nei til Zelenskyj». Det gjaldt Zelenskyjs ønske om flyforbudssone.

Vestlige lederes hybris, som inkluderer en urokkelig tro på at de og bare de utgjør de gode kreftene i verden, har tilsynelatende ført til at de ikke ser at de sjøl har bidratt til voldsspiralen. Dette bidrar så til at krigene blir lange. For hvis de hadde sett sine egne feil hadde de vært langt mer villige til å inngå de kompromissene som er nødvendige for å få fred. 

Så finnes det neppe gode løsninger på denne krigen. I alle fall ikke løsninger som er gode for alle. Men det er ikke alle løsningene som er like dårlige. Det dreier seg altså om å finne de kompromissene, den løsningen som er minst dårlig. Men klarer våre ‘idealistiske’ politikere det? Intet tyder på det det så langt. For når man har et sjølbilde som går ut på at man er god og snill forhandler man ikke med Ondskapen, slik vestlige politikere definerer den. Enten er dere med oss eller så er dere med terroristene, som George Bush sa. Da han sa dette for 20 år siden ble han ansett som ekstrem, nå har denne mentaliteten blitt den nye normalen blant politikere som ikke er i stand til å se sine egne feil, kun andres.


The Duran: Norway does not know what Norwegian weapons in Ukraine are used for – dramatic Twitter video

Forrige artikkelStudietur til Kiev
Neste artikkelHar du lyst på å bli angiver?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.