Rødt har sviktet

0

Av Ben Økland, Lillesand.

Rødt skriver om Russland sitt angrep på Ukraina: ”Det finnes ingen argumenter, ingen sikkerhetsinteresser, interessesfærer eller andre påskudd…” (altså som kan forklare eller begrunne Russland sin handlemåte).

Traumet fra andre verdenskrig er stadig og levende i den russiske befolkningen. Halvparten av alle dødsofrene gjennom hele verdenskrigen var borgere av Sovjetunionen. Angsten for vestlig imperialisme utgjør fortsatt en del av den russiske psyken og sitter dypt i kulturen. Om det i vår tid gjelder angsten for USA sin imperialisme og ikke nazi-Tyskland sin, gjør i så måte liten forskjell.

Ukraina oppsto som selvstendig stat for 31 år siden. Østlige deler av landet har russisk kultur og russisk språk. Vestlige deler av landet var inntil annen verdenskrig deler av Polen, og kulturen der er preget av hat mot Russland. I disse, tidligere polske, områdene dominerte nazister som under annen verdenskrig presterte å utføre overgrep mot sivilbefolkningen (særlig jøder) som var så bestialske at selv Waffen-SS tok avstand fra det som foregikk.

Maidan-kuppet i 2014 førte til at krefter fra den vest-ukrainske kulturen tok makten. Juntaen har siden inkorporert nazistiske og halv-nazistiske militærorganisasjoner i sine væpnede styrker. I øst-Ukraina gjorde folk opprør og ble støttet av Russland. Krigføringen mellom juntaen i Kiev og opprørerne i Donbass har deretter krevd 14.000 liv.

Jens Stoltenberg (og Joe Biden) lyger folk midt oppi fjeset når de påstår at NATO er en defensiv militærorganisasjon som kun er innrettet på å forsvare medlemmene. Kosovo, Libya, Afghanistan, Irak og Syria er moderne eksempler på det stikk motsatte. NATO har en ”out-of-area”-strategi og dessuten en doktrine om ”første bruk av atomvåpen”. Forholdet og praksisen kan skremme vannet av hvem som helst, ikke minst russere.

Nå har Russland invadert. Landet sin hovedhensikt er å støtte opprørene i Donbass, men russerne ville først prøve å innta Kiev og forårsake regimeskifte. Grunnen er: Russland aksepterer ikke en junta med nazistiske preferanser kloss opp til sine grenser. Regimeskifte-operasjonen gikk i dass.

USA, og USA sine vasallstater, hadde gjennom flere år bevæpnet og gitt militær trening til diverse grupper i Ukraina, noe som opprinnelig fremskyndet Maidan-kuppet. ”Vesten” pøste deretter ytterligere på med våpenleveranser til Kiev-juntaen sine ”avdelinger”. Nå er det åpent og klart bekreftet at USA/NATO prøver å gjennomføre en stedfortreder-krig mot Russland med ukrainere som ”kanonføde”.

I Stortinget gir våre representanter (også Rødt sine) stående applaus til presidenten for den ukrainske juntaen, og finner og svensker synes tydeligvis at det hele er så gøy at nå vil de også være med i krigsorganisasjonen NATO. USA, som fra før hadde mer enn 800 militære baser verden over, skal nå få 3 nye i Norge. 

Den norske suverenitetsavståelsen gjelder at amerikansk lov vil bli bestemmende på de tildelte områdene. Ingen norsk myndighet skal kunne kontrollere hvorvidt eksempelvis atomvåpen befinner seg der. Servilt kontrollerer norske myndigheter heller ikke militære, amerikanske fartøyer, for eksempel atomubåter til kai i Tromsø – tross doktrinen om at ingen atomvåpen skal befinne seg på norsk jord i fredstid.

Vår forsvarspolitikk ovenfor Sovjetunionen/Russland har gjennom hele etterkrigstiden vært basert på avskrekking, beroligelse og fredelig sameksistens. Nå deltar vi i direkte, økonomisk krigføring mot Russland (såkalte ”sanksjoner”), bevæpning av juntaen i Kiev, og etablering av amerikanske baser på norsk jord. Norske lokaliteter blir målskiver for Russlands raketter. Det hele skal foregå med velberådd hu fra regjering og Storting.

Hva er dette for pølsevev, Bjørnar Moxnes: ”ingen argumenter, ingen sikkerhetsinteresser, interessesfærer eller andre påskudd…” (for Russland)?

Jeg ber Rødt vennligst registrere min utmeldelse som medlem av partiet.

Mvh. Ben Økland, Lillesand


Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger.

Forrige artikkelKrigsdagbok del 5, 11. til 15. mars 2022  
Neste artikkelOver 120 000 Hunter Biden-e-poster lastet opp til søkbar database