Er Corona-perioden endelig over?

0

Av Jan Terje Voilaas.

JA, sier folk jeg har kontakt med i Norge, Tyskland, Australia og New Zealand. Ingen dør, kun noen få spredte smittetilfeller så alt er tilbake til normalen, slik det var i 2019. Konsensus synes å være at vaksinene har gjort en utmerket jobb. Vel, la oss se litt på hva offentlig statistikk kan fortelle.

Jeg har sett nærmere på ti land og fordelt C-19 smittetilfeller og dødsfall på 2020 (315 dager, ingen vaksinering/C19 på sitt farligste), 2021 (365 dager, massevaksinering iverksatt) og de 120 første dagene av 2022 (alle land fullvaksinert (>70%)).

Hva den første tabellen forteller er at av 121.607.154 registrerte smittetilfeller i disse 10 landene, så har 67% blitt registrert ETTER at landene var fullvaksinerte. I land som Australia, New Zealand og Sør-Korea har langt over 90% av samtlige smitte-tilfeller kommet i 2022.

Tilsvarende tall for Norge er 72.2%, som målt i antall smittede i snitt per dag er opp med ikke mindre enn 5.279,3% målt mot tilsvarende snitt gjennom vaksinefrie 2020.

Imponerende Norge, men likevel langt unna pall plass. Der troner New Zealand (+111.915,2%), S-Korea (+69.692,5%) og Australia (+50.966,2%).

Den neste tabellen gir en oversikt over hvor mange som har dødd med eller av C19 fra og med slutten av februar 2020 til og med 30 april 2022. Som vi ser har antall dødsfall i snitt per dag i tre av landene gått litt ned i 2022 i forhold til 2020, mens i 7 av landene har antall C19-døde gått opp, i seks av dem tildels kraftig og det ETTER at landene var fullvaksinerte (>70%).


I Norge for eksempel har 55% av samtlige C19- relaterte dødsfall kommet i løpet av de første 120 dagene av 2022. Målt i snitt per dag, er antall C19- dødsfall opp 883,2% målt mot dags-snittet for 2020. Mars og april 2022 er de mest C19-dødelige månedene Norge har opplevd så langt.

Mars alene står for 23.7% av samtlige dødsfall, en økning på 1,536% målt mot dags-snittet i vaksinefrie 2020. Mars var den mest dødelige mars-måned registrert av SSB de siste 22 årene, sannsynligvis noen gang. April var den nest mest C19-dødelige måneden så langt, marginalt over dags-snittet for de første 120 dagene av 2022.

Tallene presentert så langt kommer fra FHI og kan finnes her. Tallene i tabellen nedenfor er hentet fra SSB og viser generell under- /overdødelighet i Norge de siste 3 kvartalene, hvor 3,032 flere personer har død enn snittet for perioden 2016-2020. Data fra FHI langt på vei bekreftes av SSB, og viser med all mulig tydelighet et mange flere dør av/med Covid-19 ETTER at Norge var fullvaksinert.

Nå vil kanskje noen hevde at de som nå dør er uvaksinerte, men ferske tall fra flere land, blant andre fra UK, viser at rundt 90% av dem som nå dør av/med C19 er fullvaksinerte, da med en stor overvekt blant dem som har fått tre doser.

Jo flere doser, jo flere dør og årsaken er at mRNA-vaksinene svekker den enkeltes naturlige immunforsvar med opptil 80% etter tre doser, samtidig som vaksinene raskt mister effekt. Dette gjør at mange nå dør av infeksjoner de ellers ville overlevd. En lang rekke internasjonale studier bekrefter dette, og roper en kraftig varsko mot hva vi har i vente i årene som kommer, spesielt om FHI begynner å pushe dose 4 og 5 utover kommende høst.

Hva vet FHI?

FHI’s egne data viser at mRNA-vaksinene gir null effekt mot smitte, videre-smitte, alvorlig sykdom og død, snarere tvert imot. Jo flere vaksinedoser, jo flere dødsfall. Vet FHI dette?

Selvfølgelig vet FHI dette, men har løyet seg selv inn i et hjørne uten andre valg enn flere og flere vaksinedoser, som igjen vil føre til flere og flere dødsfall.

Corona/mRNA-perioden er desverre langt fra over. Den verste bølgen av smitte og død kom lenge etter at Norge var fullvaksinert, i mars og april 2022, samtidig som folk ble forledet til å tro at stormen er over. Dette viser ikke bare hvilken enorm innflytelse (og ansvar) media har, men også hvor lett det er å feie historiens største helse-skandale under teppe av en annen krise, i dette tilfelle krigen i Ukraina.

Det er avgjørende viktig at folk i Norge nå våkner opp til hva som virkelig skjer, til den realiteten data og fakta beskriver. La dere ikke lenger lure av propaganda og small-talk fra eksperter hvis personlige motiver er å bagatellisere og skjule de dødelige løgnene og overgrepene de har utsatt den norske befolkningen for. Aldri glem at FHI tar ordre fra WHO hvis viktigste finansieringskilde er Big Pharma og Bill Gates.

Sommeren kan bli rolig på smittefronten, men snart kommer en ny høst med oppblomstring av nye infeksjoner WHO (FHI) ikke vil ha andre svar på enn flere vaksinedoser som bare vil gjøre alt mye verre.

Når den dagen kommer må dere si NEI.

Forrige artikkelHvem kan fremme fredspolitikk?
Neste artikkelMatopptøyer i Sri Lanka – demonstranter brenner ned politikeres hus