«Apekopper» – iscenesatt fryktkampanje

0

Hvorfor ´apekopper´ er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og folk flest ikke enda ser hva som skjer rett foran øynene våre.

En kort logisk psykologisk sannsynlighets-analyse.

Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green.

Apekopper – den nye sykdommen i over et dusin forskjellige land på fire forskjellige kontinenter. Samtidig. Hvorfor?

Et spørsmål som ble reist under Covid-tiden var om noen få maktmennesker i verden bevisst skapte eller utnyttet Covid situasjonen på veien til et totalitært samfunn der de vil ha kontroll over alle oss andre. 

Når vi tar utgangspunkt i at vi mennesker er på forskjellig ‘UPU-tilstand’ nivå, kan vi analysere psykologisk spørsmålet om det er ulogisk å ikke vurdere om også Apekopper er iscenesatt av en liten gruppe maktmennesker, og om folk flest ikke enda ser hva som skjer rett foran øynene våre.

Hva er en UPU-tilstand?

U står for Uvitenhet og er manglende erfaring med hvordan egen og andres psyke fungerer i vanskelige situasjoner.

P står for Primitivitet og er den resignerte eller autoritære væremåten som utvikler seg som reaksjon på denne uvitenheten.

U står for Uferdighet og er manglende livserfaring som former UPU-tilstand nivået du er på til et hvert tidspunkt.

Det er 3 UPU-tilstand nivåer:

UPU-tilstand nivå 3 er Minusnivået, tankene våre er da primært om hva andre tenker er riktig eller galt.

UPU-tilstand nivå 2 er Myndighetsnivået, tankene våre er da primært om hva vi selv tenker er riktig eller galt.

UPU-tilstand nivå 1 er Plussnivået, tankene våre er da primært refleksjoner om hva ting handler om.

Vi har alle de tre UPU-tilstandene i oss. For eksempel så vil vi i nye og belastende situasjoner tendere å fungere mer primitivt, vi kan for eksempel heve oss over andre, baksnakke og dømme de, tenke at vi er mye bedre eller fortjener mye bedre, og til og med synes at alle andre er idioter. Vi er da på Myndighetsnivået. Eller, vi kan i nye og belastende situasjoner oppleve at alle andre er mye bedre og flinkere enn oss selv, ha lyst til å være usynlige for andre eller gå i ett med omgivelsene. Vi er da på Minusnivået. Så, endelig, har vi de situasjonene vi ser vår egen medvirkning i problemer som oppstår rundt oss, tar ansvar, står fullt og helt opp for oss selv, og er tolerante overfor våre medmennesker når ikke de klarer å stå opp for seg selv, vi er da på Plussnivået.

Men, når vi en gang skal gjøre en oppsummering over livene våre, vil noen kunne sies å ha vært primært på Minusnivået i livet, som er de Konforme medmennesker vi kjenner, som ønsker å følge flokken. Andre kan sies primært å ha vært på Myndighets-nivået, som er de du kjenner som dine Kontrollerende medmennesker, som ønsker å være de som vet bedre eller best. Og så har vi de som primært kan sies å ha vært på Plussnivået i livet, som er de Generøse medmennesker vi kan møte innimellom, og som ønsker å forstå og se de logiske sammenhenger bak ting som skjer. 

Vi finner både de Konforme og de Kontrollerende medmennesker på livets Trygghetsskole, ikke på livets Sannhetsskole. Dette er de to store skolene i livet. Du blir tatt opp på Sannhetsskolen uavhengig av hvor mye penger eller hvilken formell bakgrunn du har, men avhengig av erfaringen du har hatt med livet. Det viktigste inntakskriteriet på Sannhetsskolen, er hvor mye du har strevd med å ikke ofre sannheten for den tryggheten det kan være å tilhøre en gruppe medmennesker med et syn på virkeligheten som ikke samsvarer med din egen indre magefølelse, intuisjon og erfaring. Du kan altså ikke være for redd for å skille deg ut, hvis du skal komme inn på den skolen, – til gjengjeld utvikler du en ´organisk virkelighetsopplevelse´, som er en virkelighetsopplevelse som er skapt på grunnlag av dine egne refleksjoner om livet, det du leser, ser og hører. 

Intuisjon er ved siden av logikk, hovedfagene på Sannhetsskolen, som gjør at du der etterhvert skjelner veldig bra mellom dine medmenneskers væremåter. På Trygghetsskolen er hovedfagene boklig kunnskap og rasjonalitet, som gjør at din virkelighetsopplevelse formes uforholdsmessig mye mer av andres tanker enn av din egen personlige erfaring og refleksjon. Det tilsvarer en opplæring som kan redusere evnen din til selv å skjelne mellom de forskjellige kombinasjoner av væremåtene konformitet, kontroll og generøsitet hos andre. På den skolen løper du derfor etterhvert en risiko for å utvikle en ´kunstig virkelighetsopplevelse´, som er en virkelighetsopplevelse konstruert for deg av andre, som er en ´falsk trygghet´. 

Opplæring på Trygghetsskolen gir deg en ´falsk trygghet´, spesielt fordi det reduserer evnen din til å skjelne mellom de kombinasjoner av væremåter som er fremmede og som kan trigge så mye utrygghet i deg at du helst ikke vil vite av det. Et godt og aktuelt eksempel er kombinasjonen av en kontrollerende væremåte og ingen generøsitet:

Denne spesielle kombinasjonen av væremåter representerer en personlighets-stil som det vil være helt ulogisk å utelukke at ikke kan utvikle seg uhemmet i noen av våre medmennesker. Disse menneskene vil kunne være i stand til både å ønske og å ville leve ut sine storhets-fantasier om kontroll og makt, ikke bare overfor medmennesker i deres umiddelbare nærhet, men også overfor deg, din familie og dine venner, hvis de for eksempel uheldigvis får tilgang til kontroll over de største investeringsselskapene i verden og dermed alle typer medier og de fleste politikere. Men, så lenge du ikke er tatt opp på Sannhetsskolen, vil du ikke enda høre på og vurdere en slik logisk psykologisk sannsynlighets-analyse som i denne artikkelen, eller du vil allerede være et offer for disse menneskene sine Hybride krigførings-metoder.

Til slutt, analysen ovenfor reiser spørsmålet om hvordan Plussnivået i oss kan vinne frem i den Hybride krigføringen som i de siste årene har blitt mer og mer en del av hverdagen vår. Kan vi se noen lyspunkter for utviklingen av det humane og generøse blant oss, – er det noe å kjempe for? 

Svaret er JA. Når stemmene til våre generøse medmennesker blir høyere, vil prosentandelen av medmennesker som denne gruppen utgjør, øke nok til at de kontrollerende medmenneskene ikke får nok gjennomslagskraft hos de konforme medmenneskene. Det vil medføre at bruken av frykt i krigen for Globalisering for eksempel, vil virke dårligere og dårligere, fordi nye forsøk på å oppnå makt og kontroll ved hjelp av slik krigføring, vil bli gjennomskuet av flere og flere på et tidligere tidspunkt. Spørsmålet om hvilken fremtid det humane i oss har, er også tidligere berørt i forhold til folk flest sine reaksjoner på Covid, i to videor av mine psykolog-kollegaer Meredith Miller og Mattias Desmet. 

Forrige artikkelWHO tvunget til en ydmykende retrett
Neste artikkelEnorm økning i alvorlige bivirkninger for de under 30 år