Afghanistan og ordene som forsvant

0

Av Reidar Kaarbø.

Da USA trakk seg ut av Afghanistan i 2021, fikk vi mange analyser av innsatsen til USA. Analysene hadde det til felles at de var renset for tre ord, nemlig ”olje”, ”gass” og ”rørledning”. Disse tre ordene spilte en nøkkelrolle i dramaet i Afghanistan og gir forståelse for hvorfor USAs krig mot Taliban fant sted.

Et eksempel på analyse uten de tre ordene er denne oppsummeringen fra Urix:

https://www.nrk.no/urix/atte-sporsmal-og-svar-om-afghanistan-1.15602869

Erkjennelser?

20 år etter er det klart at her er mye dokumentasjon som ikke stemmer med den offisielle versjonen.

 1. USA har siklet etter av olje, gass og rørledning i Afghanistan siden rundt 1990
 2. Dick Cheney har uttrykt tydelig ønske om viktigheten for USA å få kloen i dette
 3. Taliban var det eneste store hinderet for å realisere planene til USA
 4. Planleggingen av krigen mot Afghanistan startet lenge før 9/11, kanskje 3 år før
 5. USA utførte kamphandlinger mot Taliban allerede sommeren 2001
 6. Tropper fra USA og Storbritannia var på plass eller underveis på 9/11
 7. 9/11 ga USA legitimitet til å gjøre hva de ville i Afghanistan
 8. Det var IKKE pga. 9/11 at USA invaderte og bombet Afghanistan

Hva er mer naturlig når man blir utsatt for terrorister fra Saudi-Arabia enn å invadere Afghanistan?

11. september 2001 (heretter kalt 9/11) ble USA angivelig angrepet av 19 terrorister hvorav 15 fra Saudi-Arabia, to fra Emiratene, en fra Libanon og en fra Egypt. Terroristene var angivelig ledet av Osama Bin Laden, også han fra Saudi-Arabia, fra en familie med nære bånd til Bush-administrasjonen. Knapt en måned senere, den 7. oktober 2001, startet USA krigen, ikke mot Saudi-Arabia, men mot Afghanistan der fienden Taliban skulle nedkjempes.

Rekordfart

Krigen mot Afghanistan ble stablet på beina i rekordfart uten at media fant noe problem med det. Paul Wolfowitz, nummer 2 i Pentagon etter Donald Rumsfeldt, sa i et intervju at USA brukte 3 uker på planleggingen. Dette er utrolig kort tid for en planlegging av en stor krig, og gir grunn til å sammenligne med andre planlegginger:

 • Desember 2021 startet USA planleggingen for å ta livet av terrorlederen Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi i Syria. 4. februar meldte BBC at aksjonen var gjennomført. Det gir over en måneds planlegging for å ta livet av én enkelt person.
  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60246129
 • 5. desember 2021 skrev NRK at Russland hadde flyttet 175.000 soldater til grensen mot Ukraina. USA fryktet at Russland kunne starte en offensiv mot Ukraina ”i løpet av få måneder.”
 • Det tok 2 år å planlegge ”Uka” i studentersamfunnet i Trondheim som ble gjennomført i oktober 2021.

Planleggingen av krigen i Afghanistan, på motsatt side av kloden av USA, må antas å ha tatt minst tre år, og den involverte to svære øvelser. Paul Wolfowitz løy. Dersom 9/11 ikke hadde skjedd, ville krigen blitt gjennomført med samme fremdrift og slagkraft, men da med større deltakelse av andre land i Sentral-Asia som var klare til kamp og som sammen med USA ønsket å styrte Taliban på grunn av olje, gass og rørledning.

Vi må våge å erkjenne at det ikke er mulig å planlegge en slik krig på 3 uker som det ble sagt. Tre år er mer realistisk. Erkjennelsen gir den offisielle versjonen til USA om krigen i Afghanistan et problem.

Krigen planlagt lenge før 9/11

Journalist Patric Martin skrev en artikkel på World Socialist Web Site i november 2001 der han viser at krigen både var planlagt og startet opp lenge før 9/11:

https://www.wsws.org/en/articles/2001/11/afgh-n20.html

oversatt til norsk av undertegnede på

https://hvamenerpartiene.com/vedlegg/USA_planla_krig.pdf

Her beskriver han foranledningen til krigen mot Taliban. Han forteller at samtalene mellom Bush-administrasjonen og Taliban begynte i februar 2001, kort tid etter George W. Bush sin innsettelse. Utsendinger fra Taliban kom til Washington i mars med presanger til den nye statssjefen, inklusive et kostbart Afghansk teppe. Men samtalene ble mindre enn vennlige. En fransk etterretningsanalytiker Jean-Charles Brisard sa det slik:

”en gang under forhandlingene sa USA sin representant til Taliban at ’enten aksepterer dere vårt tilbud om et teppe av gull eller så begraver vi dere under et teppe av bomber’.”

I ettertid vet vi hva resultatet ble. Stavanger Aftenblad omtalte saken 3. juni 2008, der man skriver om bakgrunnen til krigen blant annet:

Invasjonen ble planlagt i Clintons regjeringstid. I august 2000 skrev Robert G. Kaiser i Washington Post at en amerikansk militæropprusting pågikk i stillhet i Kasakhstan, Kirgisistan og Usbekistan, flere måneder før presidentvalget i november i USA.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/kKodX/krigen-mot-afghanistan-var-planlagt-lenge-foer-11-september

Alt dreide seg om olje, gass og rørledning

Michael C. Ruppert, ex. CIA agent og amerikansk journalist, skrev boken Crossing The Rubicon i 2004. Han listet opp hendelser fra 1991 til 2002 som oser av ”olje”, ”gass” og ”rørledning”, her sterkt forkortet for å vise hvor sentrale begrepene var i historien:

 • 1991: Condolezza Rice får direktørstilling i Chevron ut fra hennes ekspertise i Sentral-Asia der Chevron har massive investeringer.
 • 1991 – 97: Sovjetunionen kollapser, mange nye stater opprettes i Sentral-Asia som følge. Big Oil investerer milliarder og korrumperer statsledere for rettigheter. Det store problemet er at russerne eier rørledningen de må bruke.
 • 1993, november: Enron får grønt lys til et kraftverk nær Bombay drevet av naturgass.
 • 1996, juli: USA gir 400 millioner dollar for å hjelpe Enron til å utvikle gassfelt i Usbekistan.
 • 1996, september: Taliban erobrer Kabul og får kontroll over mye av Afghanistan. Unocal håper Taliban vil stabilisere området og støtte deres planer om rørledning som avtalt. Unocal står for Union Oil Company of California og Unocal Corporation.
 • 1996, oktober: The Telegraph skriver at Kazakhstan har mer oljereserver enn Saudi-Arabia. Turkmenistan har den femte største gassreserven i verden. Drømmen er en rørledning til Det indiske hav.
 • 1997, desember: Taliban er invitert til Unocal i Texas for å sikre støtte til rørledningen. Taliban vil støtte, men bare hvis USA anerkjenner dem offisielt.
 • 1998, februar: Unocal’s visepresident sier at rørledning ikke vil bli bygget før man får en vennlig regjering i Afghanistan.
 • 1998, desember: Etter al-Qaedas bombinger av amerikanske ambassader i Kenya og Tanzania gir USA opp å få en rørledning gjennom Afghanistan.
 • 1998: Det blir klart at bin Ladens gruppe har interesse for og kjennskap  til planene om en rørledning. Det stilles spørsmål ved om Talibans støtte til planene er seriøse.
 • 1999, juli: USA forbyr kommersielle avtaler med Taliban, rørledningens fremtid er høyst usikker.
 • 2001, mai: Visepresident Dick Cheney sin energiplan blir publisert, det fremgår at USA er avhengig av olje fra de kaspiske statene, Russland og Afrika. Det må påregnes å overvinne ”fremmed motstand” for å oppnå dette.
 • 2001, 23. mai: Zalmay Khalilzad får en sentral rolle i området, og får senere en større rolle i USAs strategi mot Irak.
 • 2001, juli: John O’Neill hevder alle svar for å bryte ned Osama bin Ladens organisasjon kan bli funnet i Saudi-Arabia.
 • 2001, 2. august: USAs direktør for Asiatiske forhold møter Talibans ambassadør i et siste forsøk på å få sikret rørledningen.
 • 2001, 11. september: terrorangrepene i USA.
 • 2001, 9. oktober, 2 dager etter at krigen har startet: USAs ambassadør Chamberlain møter Pakistans oljeminister om rørledning som nå blir revurdert på grunn av terroranslagen 9/11
 • 2001, 22. desember: Hamid Karzai får makten i Afghanistan, han var en betalt konsulent for Unocal.
 • 2002, 9. februar: Pakistans president Musharraf og Afghanistans leder Karzai enes om å samarbeide om rørledningen.
 • 2002, 30 mai: Karzai og andre statsledere i området signerer en avtale om Unocal rørledningen.

Langversjonen fra boken er scannet og kan leses nederst på denne siden:

https://hvamenerpartiene.com/saker/afghanistan.htm

Gjennom hele 90-tallet og frem til 9/11 var det bare olje, gass og rørledning det dreiet seg om for USA i Afghanistan. Det ble laget strategiplaner og utredninger, gitt uttalelser, holdt taler, avholdt møter, gitt penger til prosjekter, gitt garantier, det ble forhandlet, snakket, truet, bønnfalt, folk ble forsøkt korrumpert, ulike allianser ble inngått, alt for at USA og Big Oil skulle få mer kontroll på olje, gass og rørledning. Det var spesielt snakk om den Trans-Afghanske rørledningen gjennom Afghanistan til Det indiske hav.

Dick Cheney, som av noen er regnet som USAs egentlige president fra 2000 til 2008, uttrykte ved flere anledninger sin fantasi og strategi om olje og Sentral-Asia. Da Sovjetstaten gikk i oppløsning rundt 1990, sto USA allerede klar med bestikkelser for å sikre seg rettigheter i de tidligere sovjetstatene.

Taliban – det store problemet

Det var ett skjær i sjøen for Dick Cheney i Afghanistan, det het Taliban.

Krigen mot Afghanistan skyldes ikke 9/11. Årsaken til krigen ligger nettopp i de tre små ordene som analysene har utelatt. Dokumentasjonen for at krigen mot Taliban i Afghanistan var ønsket, planlagt og besluttet lenge før 9/11 er overveldende, og handler om olje, gass og rørledning. USA startet krigshandlinger allerede sommeren 2001 ifølge Patric Martin.  Krigen innebar dermed brudd på internasjonal rett og artikkel 2 i FNs Charter av 1945.  

De fryktelige handlingene 11. september 2001 ga USA ubegrenset støtte hos folk og i regjeringer verden over. Derfor kunne USA handle egenrådig i Afghanistan uten å måtte føye seg etter støttespillere i nabolandene.

9/11 ga USA legitimitet til krigen, men krigen mot Taliban ble ikke startet på grunn av 9/11. Dette er en ubehagelig og viktig erkjennelse basert på tilgjengelig dokumentasjon.

Konspirasjonsteoretikere mener at 9/11 var planlagt bl.a. av haukene bak PNAC (Project for the New American Century) og satt ut i livet av Bush-administrasjonen nettopp for å skaffe et legitimt påskudd til invasjonen av Afghanistan. Dette ville i så fall gjort 9/11 til en uhyrlighet som får Putin sin krig mot Ukraina til å se ut som en søndagsskoleutflukt i sammenligning.

Plassering av de amerikanske basene

USAs baser i Afghanistan ble i påfallende grad plassert nettopp der den Trans-Afghanske rørledningen var planlagt å gå, noe som igjen bekrefter hva denne krigen handlet om. Uri Avnery, israelsk journalist, politiker og fredsaktivist, trykket en sak i den israelske avisen Ma’ariv som ble gjengitt verden rundt, men så vidt vites ikke i Norge. Han skrev:

”Dersom man ser på kartet over de store amerikanske basene i Afghanistan, blir man slått av det faktum at de er fullstendig identisk med ruten for den prosjekterte oljerørledningen til Det indiske Hav. […] Osama bin Laden forsto ikke at hans handlinger skulle tjene amerikanske interesser […] dersom jeg trodde på konspirasjonsteorier, ville jeg trodd at bin Laden var en amerikansk agent. Det er jeg ikke, og kan bare undres over sammentreffet.”

Han har også skrevet andre artikler om temaet, som her:

https://www.outlookindia.com/website/story/the-great-game/214560

Ordene må på bordet

Olje, gass og rørledning. Ordene skal skrives, uttales og drøftes. Noe annet er å forfalske historien, en journalistisk forbrytelse. Fraværet av disse ordene lukter ensidighet og sensur, og ”analyser” fra Afghanistan som utelater ordene er, til tross for sin uangripelighet, ikke noe annet enn desinformasjon, løgn og bedrag.

Reidar Kaarbø

Redaktør www.hvamenerpartiene.com

Forfatter av boken ”20 år etter 11. september 2001”

Forrige artikkelBrasils Lula: – Volodymyr Zelenskyj har like mye skyld i krigen som Vladimir Putin
Neste artikkelGlobal NATO