Mye tøv i «Debatten»

0

Av Odd Handegård.

Av hele åtte deltakere i «Debatten» med Fredrik Solvang 19. april, var det bare én som sa noe fornuftig, nemlig generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierforeningen (meget bra, kl. 21.50 i vedlegget). Alle andre formørket sine innlegg med den uakseptable forutsetningen i norsk energipolitikk: Hensikten med virksomheten i norsk kraftnæring er at kraftverkene skal tjene mest mulig penger, og at norske strømkunder skal betale minst like mye for strømmen som forbrukerne ute i Europa. Det norske markedssystemet ble derfor ikke problematisert, selv om det er liberaliseringen av kraftmarkedet og organiseringen av Nord Pool som er det egentlige problemet.

Statsråd Terje Aasland sa likevel enkelte fornuftige ting om en «fastprisordning» som skal komme til høsten, men han rotet begrunnelsen inn i så mye rart at budskapet likevel ble av verste Ap-variant: Han var ikke opptatt av å øke strømprisen i Nord-Norge ved å bygge ut kabelkapasiteten sørover, og han var opptatt av at kraftoverskuddet i nord (8 TWh) burde brukes i nord. Men han prøvde å innbille seerne at overskuddet i nord snart ville bli brukt opp til «det grønne skiftet» og at Nord-Norge har behov for utbygging av vesentlig mer kraft. Bare dette vil bidra til lavere strømpriser. Flere andre, bl.a. daglig leder i Distriktsenergi, Knut Lockert, var enige med statsråden, men alle holdt seg langt unna begrepet de tenkte på: Mer vindkraft, også i Nord-Norge.

Jeg synes nok at Fredrik Solvang snart burde ta opp også enkelte fundamentale spørsmål som f.eks. liberaliseringen av kraftmarkedet (selv om han så vidt var i nærheten et par ganger) og underordningen av den norske kraftsektoren under EU.

Regjeringens, SVs og opposisjonens energi- og klimapolitikk høres i utgangspunktet fornuftig ut. Dersom de såkalte klimagassutslippene fører til en katastrofal, global oppvarming slik partiene hevder, er det logisk at verden bør redusere produksjon og bruk av fossil energi, og erstatte den fossile energien med fornybar energi («netto nullutslipp»). Det partiene dessverre ikke begriper, er at ingen av delene er mulig. Og en ting til: Norges klimastatistikk lyver – Norge er det motsatte av en klimaversting.

Forrige artikkelOppsagt som fastlegevikar fordi han informerte pasienter om bivirkninger av vaksinene
Neste artikkelBlokkert