Morgenbladet – ikke noe vakkert øyeblikk for journalistikken i Norge

0

I et stort oppslag med angrep på steigan.no skriver journalist Pål Velo i Morgenbladet: Rødt bør ta et sterkere oppgjør med denne tenkningen. Dette handler om at avisa blinker ut Rødt-medlemmer som har aksjer i vårt eierselskap Mot Dag. Som journalist burde Velo vite at det er redaktøren som har ansvaret for det redaksjonelle innholdet i ei avis, og ikke aksjonærene.

Vi redigerer steigan.no etter Redaktørplakaten, og der står det svart på hvitt:

Redaktøren har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.

Hvis Morgenbladet er imot Redaktørplakaten får de si det, men da ryker vel den rikelige statsstøtten de har så stor glede av.

Dette er ikke noe annet enn heksejakt, og dessuten svært uintelligent og lett gjennomskuelig heksejakt. Det er ikke en gang noe vanskelig å spore røttene til denne heksejakta hele veien tilbake til Utenriksdepartementet i USA. Riktignok skriver Pål Velo i sin disclaimer:

Morgenbladets sjefredaktør Sun Heidi Sæbø er gift med Kristoffer Egeberg, som er redaktør i Faktisk.no, og som har innledet det angrepet på steigan.no som Pål Velo har planket.

Vi får tro at det er sant at Sæbø ikke har arbeidet med denne saken, men å tro at hun ikke har godkjent den, som sjefredaktør, det klarer vi ikke.

Og angrepet på oss fra Faktisk.no var planket etter Forsvarets Forskningsinstitutt som igjen bygde på instrukser og rapport fra utenriksdepartementet i USA. Det går til og med fram av artikkelen i Morgenbladet.

I sitt angrep på steigan.no følger Faktisk dreieboka til USAs utenriksdepartement

I en svær artikkel i VG under tittelen Slik spres russisk propaganda i norske alternative medier har Sofie Svanes Flem og Geir Molnes fra Faktisk.no publisert et voldsomt angrep på oss der de beskylder oss for å spre russisk desinformasjon. 

Dette bygger på et dokument fra USAs UD med tittelen Pillars of Russia’s Disinformation and Propaganda Ecosystem. Der finner man både begrepsbruken og tenkemåten, og Faktisk har bare fulgt dreieboka til siste komma. I innledningskapittelet til dokumentet heter det:

«Som den amerikanske regjeringens dedikerte senter for motvirke utenlandsk desinformasjon og propaganda, Global Engagement Center (GEC) i U.S.A. Utenriksdepartementet har mandat til å avsløre og motvirke trusler fra ondartede aktører som bruke disse taktikkene. På dette feltet fortsetter Russland å være en ledende trussel. Avdelingen jobber med tverretatlige og globale partnere å møte denne utfordringen, med GEC som spiller en nøkkelrolle i å koordinere innsats og hjelpe til med å lede en global respons.»

FFI er en av State Departments globale partnere, og det Faktisk gjør er å inngå i deres «globale respons».

Og etter først å ha fått rød løper i VG, uten tilsvarsrett for oss, går nå dette opplegget sin seiersgang videre til Morgenbladet.

Ei avis kritiserer oss for å bruke russiske kilder!

Hva slags avis er Morgenbladet? Vi blir kritisert for å bruke russiske kilder. I ei tid som dette, er det jo bare idioter som ikke vil vite hva den andre sida skriver og hvordan de tenker. Det er vår fordømte plikt som pressefolk å gjøre det.

Bygger vi en informasjon på en artikkel i russiske RT.com, så lenker vi til den. Leserne kan sjekke sjøl. Og når vi gjør det, er det ikke for å si at dette dermed er en sannhet, men for å gi leserne informasjon om hva som er det russiske synet på en sak.

Det samme gjør vi med stoff fra USAs UD eller medier som er knyttet til Pentagon eller CIA.

Det pågår en global informasjonskrig som del av eller forberedelser til en virkelig krig, og det er ikke bare to parter som fører den. Blant de mer aktive i tillegg til USA og Russland er Storbritannia, Israel, Tyrkia, Kina, Qatar, Tyskland og Frankrike. Og Norge, naturligvis. 

Rødt-folk behøver ikke å være engstelige – vi er i pakt med partiets program

Vi har på lederplass tatt avstand fra Russland invasjon i Ukraina og gjort det klart at vi ikke støtter noen part i denne krigen. Der er vi faktisk fullt og helt på linje med prinsipprogrammet til Rødt. Der står det på side 9:

«Når nå konfliktnivået mellom USA og Russland øker igjen følger Norge USAs linje og stiller norsk territorium til disposisjon for amerikanske styrker sin militære innringing av Russland. Rødt mener at Norge ikke skal stille seg på noen side i kampen mellom imperialistiske stormakter, og vil ikke støtte verken Russland eller USA. Derfor er vi imot denne farlige utviklinga.»

Som vi skulle ha sagt det sjøl.

Jeg vet ikke om Morgenbladet tenker over hva de gjør, men gjennom å opptre som en forlenget arm av USAs UD på denne måten, ødelegger de sin egen og norsk journalistikks troverdighet, og de gjør oss den tjenesten å utpeke steigan.no som den viktigste motstemmen til denne ny-macchartismen.

Morgenbladeter eid av Mentor Medier. De skriver i sin programerklæring:

Vi  ønsker å fremme publisistisk kvalitet og mangfold, og å bidra til at verdiorientert og meningsbærende innhold når bredere ut i et nordisk marked. Mentor Medier ønsker  å skape større forståelse mellom mennesker og grupper, og være en arena for debatt og dialog.

«Større forståelse mellom mennesker» – «debatt og dialog», eller heksejakt?

Forrige artikkelTaper Russland krigen i Ukraina?
Neste artikkelHunter Bidens laptop – hva dreier det seg om?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).