Forskning: Pfizer-vaksine risikerer å endre DNA

0

Ny svensk forskningsstudie

Pfizer hevder at deres coR-19 mRNA-vaksine ikke endrer menneskelig DNA. Nå viser forskning at mRNA fra vaksinen kan aktivere elementer i cellens DNA som kan føre til restrukturering. Derfor bør vaksinasjonen settes på pause til mer er kjent, sier en forsker. Dette skriver Epoch Times.

En ny studie ved Lunds universitet viser at når laboratoriedyrkede leverceller mottar mRNA fra Pfizers covid-19-vaksine, aktiveres virusrelaterte elementer som finnes i cellens DNA. Den viser også at vaksinens mRNA, malen for spike-proteinet, omdannes til DNA i cellen.

Selv om fenomenet så langt kun har blitt utført i cellelinjer, viser det at vaksinen kan utløse generelle cellulære mekanismer som kan innebære en viss risiko ved bruk på mennesker, advarer Ann-Cathrin Engwall, immunolog og virolog.

– Jeg er for tida nølende med å fortsette å behandle mange friske individer med mRNA-prevaksiner før disse aspektene er ordentlig undersøkt. At teknologien brukes til kreftbehandlinger er en annen sak, men jeg er mer avventende til forebyggende forkjølelse hos friske personer før vi vet mer, sier hun til Epoch Times.

Forskerne viser også til en studie der det på samme måte ble vist at RNA fra SARS-CoV-2 kan omdannes til DNA i cellen og deretter inkorporeres i cellens DNA.

Engwall forteller at aktiveringen av LINE-1 som forskerne har vist, gjør at endringer i cellens DNA er mulig.

– Det betyr at man kan få genomisk plastisitet, altså endringer i DNA, som slettinger, kryssinger, dupliseringer med mer. Virus kan også forårsake denne typen endringer og bidra til sykdom, men også til evolusjon. At vaksinen også har den evnen er ikke overraskende gitt mekanismen fordi mRNA-prevaksinen går inn i cellene.

Charlotta Bergquist, vaksinekoordinator i Legemiddelverket, sier til Epoch Times at de ikke kommenterer enkeltartikler, men at de til dags dato ikke ser noen støtte for at genomet skal inkorporere DNA avledet fra deler av mRNA-vaksinen.

En talsmann for Pfizer sa til Epoch Times at «Vår covid-19-vaksine endrer ikke DNA-sekvensen i den menneskelige cellen. Det gir bare kroppen instruksjoner om å bygge immunitet ”.

Ann-Cathrin Engwall sier at Pfizer ikke har vist noen overbevisende bevis på at vaksinen deres ikke forårsaker endringer i cellens DNA.

Forrige artikkelJakta på venstresida
Neste artikkelBiden-administrasjonen innrømmer at den ikke en gang vurderte å imøtekomme Russlands sikkerhetsbehov