Covid-løgner og bestikkelser – tyskere stoler mindre på media

0

En studie fra Institute of Journalism kom frem til at 43 prosent av de spurte sier journalistikken har blitt mye dårligere under Covid-pandemien.

Av Politikeren.

Troverdigheten til journalister har falt drastisk på grunn av covid journalismen de siste årene. Det sier 41 prosent av de spurte i en studie fra Institutt for journalistikk ved TU Dortmund Universitet og meningsforskningsinstituttet Forsa.

Dortmunds journalistikkprofessor og leder for studien, Michael Steinbrecher, snakket om en «alarmerende forandring i meninger». Ifølge undersøkelsen var 43 prosent også enige i den generelle påstanden om at journalistikken har blitt mye dårligere de siste årene.

62 prosent var også enige i at journalistikk er blitt for mye avhengig av overdrivelse og skandalisering. 28 prosent var enige i påstanden om at journalistikken har mistet kontakten med folket de leverer sitt arbeid til.

Bare åtte prosent av de spurte mente at troverdigheten hadde økt under pandemien. Denne saken ble Først rapportert av Deutschlandfunk radio.

Steinbrecher sa at studien også viser at mer enn en tredjedel av folk tror at journalistikk først og fremst er avhengig av «påvirkningen fra de mektige i politikk og næringsliv» og at det er de som avgjør til slutt hva som skrives eller ikke skrives i media.

Dette kan skade aksepten for journalistikken og dens demokratiske funksjon, på sikt, sa han. Til tross for kritikken stiller imidlertid det store flertallet av befolkningen ikke grunnleggende spørsmål ved viktigheten av journalistikk, heter det. Derfor er det stadig viktigere at flere stiller de kritiske spørsmålene om dagens journalisme og at det blir enda mere viktig at journalistene svarer for sine verk.

Foto: Julius Drost

Kilde: Glaubwürdigkeit des Jour­na­lis­mus hat in der Pan­de­mie abgenommen

Forrige artikkelCrimes Against Humanity? Yes, We Can!
Neste artikkelFuellmich teamer opp med toppadvokater og tar corona-bedraget for retten i USA
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.