Braanens avsporing

0
Tyske soldater på Karl Johan 9. april 1940. Innfelt faksimile fra Klassekampen

Av Ragnar Hertzberg Næss.

Manglende forståelse av konfliktskapende mekanismer fører til at man hemningsløst heier på en av to store atommakter, skriver Ragnar Hertzberg Næss i dette innlegget, som også er sendt inn som debattinnlegg til Klassekampen.

Ragnar Hertzberg Næss

Jeg opplever Braanens innlegg i KK 12 april som dels en avsporing, dels som et lite rimelig angrep på Trond Andresen og Pål Steigan. Avsporingen fordi han drar inn NKPs politikk i 1940. Den kan best forstås ut fra Stephen Kotkins biografi om Stalin. «Stalin. Waiting for Hitler1929-41 » (2017). Målet for NKPs politikk var å skaffe Stalin mer tid til forberedelser på det uunngåelige angrepet vestfra.

Sammenlikningen halter uansett og er et indirekte forsøk på hitling, henvisning til manglende motstand mot Hitler som middel til å frakjenne en meningsmotstander legitimitet. Lite rimelig fordi vi her står overfor politiske uenigheter som bør møtes med argumenter, gitt at vi faktisk har en substansiell debatt om rimeligheten i Russlands krav forut for aksjonen mot Ukraina.

Braanen burde argumentere mot John Mearsheimers analyse som er basert på premisset at sikkerhetspolitikk trumfer alle andre hensyn og at man derfor – om man ønsker fred – burde sørget for at NATO-ekspansjonen østover holdes i tømme. Videre at sikkerhetspolitikk i atomalderen i større grad enn før trumfer andre hensyn, i dette tilfellet hensynet til nasjonal selvbestemmelse som i prinsippet bør veie tungt, men ikke uansett hvor farlig det som bestemmes er for verdensfreden.

Braanen burde heller kommentere den russisk-amerikansk-fransk-jødiske journalisten Vladimir Pozner og hans detaljgjennomgang av utviklingen mellom Russland og Vesten siden Sovjetunionens fall. Han plasserer skylden for den truende utviklingen entydig på Vesten. Du kan merke mannens fortvilelse over det livsfarlige spillet mellom atommakter styrt av autoritære systemer på begge sider. Hent også frem Tormod Heiers, Glenn Diesens og Sverre Lodgaards advarende innlegg fra opptakten til krigen og lever argumenter mot dem! Det er pinlig å se en mann som ellers skriver viktige og fornuftige ting bli offer for en slags massepsykose rettet mot Steigan og Andresen.

Å si at Steigan/Andresen-plattformene er «tribuner for russisk propaganda» er det rene vrøvl. I hele den tiden jeg har fulgt med har det på plattformene selv vært levert motargumenter mot hovedtendensene på disse to plattformene. Braanen har selv deltatt hos Andresen i flere år og er ikke blitt sensurert. I dag er det flere innvendinger mot Andresens oppfatninger om krigen enn på lenge – på den plattformen han selv har jobbet frem over mange år. Hvor ofte Steigan har invitert meningsmotstandere til å bruke den plassen de trenger på hans plattform behøver jeg ikke nevne. Dette er dialogfora, ikke tribuner for propaganda. Reelle propagandatribuner slipper ikke de som er uenige frem. De indignerte reaksjonene dreier seg i praksis om ikke å tåle at avvikende meninger formuleres i offentligheten.

Det er selvsagt viktig å drøfte Mearsheimers «amoralske» syn på interessesfærer og sikkerhetsinteresser. Problemet er når dette møtes med et verdenssyn som primært er tuftet på moralsk indignasjon over grusomme handlinger som publiseres mer om Ukraina enn om Jemen. Og når moralistene konfronteres med påstander om faktiske mekanismer som høyst sannsynlig vil føre til slike handlinger (NATOs utvidelse mot øst og bevæpningen av Ukraina) svarer man med enda mer indignasjon og gjentakelse av de moralske maksimene.

Hvis manglende forståelse av konfliktskapende mekanismer fører til at man hemningsløst heier på en av to store atommakter, er det på tide å minne om faktorer som styrker eller svekker global sikkerhet. Massepsykose er farlig. Og det som poserer som moral kan da i praksis være kjepphester man burde kvitte seg med om man virkelig ønsker å sikre overlevelse for alle, i seg selv en ganske moralsk målsetting.

Les også Aslak Storaker: Kommunistenes motstandskamp i Norge under andre verdenskrig

Forrige artikkelChilensk-amerikansk YouTuber og borgerjournalist meldt savnet i Ukraina
Neste artikkelDavos Man – eller hvordan milliardærene sluker planeten