Uholdbart og inkompetent fra fagdirektør i FHI, Frode Forland

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

I en artikkel på NRKs internettside datert 9.3.2022 og med overskrift «– Det er fint å slippe å bli syk av influensa, men det er en liten hake», uttaler, eller kanskje mer presist: ‘gjentar’ fagdirektør Frode Forland hos Folkehelseinstituttet (FHI) hva en rekke toppersoner i Helse-Norge til stadighet har messet, nemlig at årsaken til at det ikke er påvist noen influensasesong i denne sesongen, så skyldes det «mest sannsynlig på grunn av effekten av smitteverntiltakene mot korona.» [min utheving].

Finurlig presiserer fagdirektøren ikke hvilke ‘smitteverntiltak’ han sikter til, men fra og med den første vaksineinjiseringen (27.12.2020) mot corona/covid-19 (cc19), må dette tiltaket i alle fall regnes med.

En annen sak er at alle de mange og ad hoc-iverksatte smitteverntiltakene vi ble tredd ned over hodene våre FØR første vaksineringsdato, heller ikke synes å ha hatt noen særlig effekt.

Jeg har lagd en illustrasjon. Den består av 3 grafer:

1. Graf A. Den viser antall cc-19-assosiert døde siden uke 11/2020 ( fra 9.3.2020)

2. Graf B. Den viser antall med cc-19-som hoveddiagnose innlagte på sykehus siden 8.3.2020 (uke 10/2020)

3. Graf C. Den viser prosentandelen av tilfeller testet positive for cc19 siden 27.2.2020 (uke 9/2020)

A1, B1 og C1 markerer omtrent datoen for første cc19-vaksine i Norge, nemlig 27.12.2020. Etter denne datoen var den mulige vaksineeffekten stadig stigende. Dessuten var det klart at myndighetene hadde lært fra erfaringene med de øvrige smitteverntiltakene og i stadig stigende grad og antatt mer effektivt burde kunne fremvise vellykkede resultater. Men som man kan se av de grønne feltene i grafene A, B og C, stiger og faller døds-, innleggelses- og spredningstallene som aldri før, og til høyeste verdier (som altså er uttrykk for mislykkede resultater av smitteverntiltakene) noen gang.

Jeg kan ikke med min beste vilje begripe at smitteverntiltakene som er iverksatt og gjennomført, og som helt synes å ha vært mislykket i cc19-sammenheng, skal ha virket nærmest hundre prosent effektivt på den vanlige influensaen??

Jeg vet dette har vært – og er – et gnål fra min side, og jeg har gitt uttrykk for min holdning i mange, mange måneder, nemlig at cc19 ganske enkelt har «overtatt», eller «er» den vanlige, årlige influensasesongen!!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.