Noam Chomsky: – USAs militære eskalering mot Russland ville ikke ha noen seierherre

0

«Russlands invasjon av Ukraina overrasket store deler av verden. Det er et uprovosert og uberettiget angrep som vil gå inn i historien som en av de største krigsforbrytelsene i det 21. århundre», sier Noam Chomsky i et eksklusiv intervju med Truthout. «Politiske betraktninger, som de som er sitert av Russlands president Vladimir Putin, kan ikke brukes som argumenter for å rettferdiggjøre en invasjon mot en suveren nasjon. I møte med denne invasjonen, må USA imidlertid velge diplomati framfor militær eskalering, da det sistnevnte kan bety en «dødsordre for menneskeheten, uten seierherrer,» sier Chomsky.

Samtidig som han fordømmer invasjonen i klare ordelag avviser Chomsky ideer om at «Putin er gal» eller opptrer slik fordi «han er omgitt av nikkedukker».

«Flommen av invektiver kan være riktig eller feil, men kanskje andre muligheter kan vurderes. Kanskje Putin mente det han og hans medarbeidere har sagt høyt og tydelig i årevis. Det kan være, for eksempel at:

«Siden Putins sentrale krav er en forsikring om at NATO ikke vil ta opp flere medlemmer, og spesifikt ikke Ukraina eller Georgia, ville det åpenbart ikke vært grunnlag for den nåværende krisa hvis det ikke hadde vært noen utvidelse av alliansen etter slutten av den kalde krigen, eller hvis utvidelsen hadde skjedd i harmoni med å bygge en sikkerhetsstruktur i Europa som inkluderte Russland.» 

Forfatteren av disse ordene er tidligere amerikansk ambassadør i Russland, Jack Matlock, en av de få seriøse Russland-spesialistene i det amerikanske diplomatkorpset, som skrev dette kort før invasjonen. 

Han fortsetter med å konkludere med at krisen «lett kan løses ved bruk av sunn fornuft …. Ut fra en hvilken som helst sunn fornuft er det i USAs interesse å fremme fred, ikke konflikt. Å prøve å løsrive Ukraina fra russisk innflytelse – det erklærte målet til de som agiterte for ‘fargerevolusjonene’ – var et dåres ærend og farlig. Har vi så snart glemt lærdommen om Cubakrisa?»

Matlock er neppe alene, sier Chomsky. Omtrent de samme konklusjonene om de underliggende problemene er uttrykt i memoarene til CIA-sjef William Burns, en annen av de få autentiske Russland-spesialistene vi har igjen.

Chomsky viser også til den svært anerkjente eksperten på utenrikspolitikk, John J. Mearsheimer, som vi har publisert et intervju med:

John J. Mearsheimer: – Ukraina burde bli en nøytral stat

Les: Jack F. Matlock, Jr.: Today’s Crisis Over Ukraine

Matlock skriver blant annet:

«Kanskje jeg tar feil – tragisk feil – men jeg kan ikke fri meg fra mistanken om at vi er vitne til en forseggjort narrespill, grovt forstørret av fremtredende elementer fra amerikanske medier, for å tjene et innenrikspolitisk mål. Overfor økende inflasjon, Omicrons herjinger, skylden (for det meste urettferdig) for tilbaketrekninga fra Afghanistan, pluss unnlatelsen av å få full støtte fra sitt eget parti for Build Back Better-lovgivningen, raver Biden-administrasjonen under synkende oppslutning akkurat når det gir seg opp til årets kongressvalg. Siden klare «seirer» på hjemlige lidelser virker stadig mer usannsynlige, hvorfor ikke lage en ved å framstille det som om han forhindret invasjonen av Ukraina ved å «stå opp mot Vladimir Putin»? 

Faktisk, det virker mest sannsynlig at president Putins mål er det han sier de er – og som han har sagt siden talen hans i München i 2007. For å forenkle og omskrive, vil jeg oppsummere dem som: «Behandle oss med minst et minimum av respekt. Vi truer ikke deg eller dine allierte, hvorfor nekter du oss den sikkerheten du insisterer på for deg selv?»»

– Tragedien kunne ha vært unngått

«Det er god grunn til å tro at denne tragedien kunne vært unngått, helt til siste øyeblikk. Vi har diskutert det før, gjentatte ganger. Om hvorfor Putin lanserte den kriminelle aggresjonen akkurat nå, kan vi spekulere som vi vil. Men den umiddelbare bakgrunnen er ikke uklar – unngått, men ikke bestridt.

Det er lett å forstå hvorfor de som lider av forbrytelsen kan betrakte det som en uakseptabel overbærenhet å spørre om hvorfor det skjedde og om det kunne vært unngått. Forståelig, men feil. Hvis vi ønsker å reagere på tragedien på måter som vil hjelpe ofrene, og avverge enda verre katastrofer som venter, er det klokt og nødvendig å lære så mye vi kan om hva som gikk galt og hvordan kurset kunne ha vært. rettet opp. Heroiske gester kan være tilfredsstillende. Men de er ikke nyttige.»

Alternativene som gjenstår

«Alternativene som gjenstår etter invasjonen er dystre. Det minst dårlige er støtte for de diplomatiske alternativene som fortsatt eksisterer, i håp om å nå et resultat ikke så langt fra det som var svært sannsynlig oppnåelig for noen dager siden: østerriksk nøytralisering av Ukraina, en eller annen versjon av Minsk II-føderalismen innenlands. Mye vanskeligere å oppnå nå. Og – nødvendigvis – med en åpen bakdør for Putin, ellers vil utfallet bli enda mer alvorlig for Ukraina og alle andre, kanskje nesten utenkelig.

Veldig fjernt fra rettferdighet kan man si. Men når har rettferdigheten seiret i internasjonale anliggender? Er det nødvendig å gjennomgå den forferdelige lista en gang til?

Lik det eller ikke, valgene er nå redusert til et stygt resultat som belønner snarere enn straffer Putin for aggresjonshandlingen – eller den sterke muligheten for terminal krig. Det kan føles tilfredsstillende å drive bjørnen inn i et hjørne som den vil rase ut i desperasjon – som den kan. Neppe klokt.»

Kommentar

Som man ser kan man ikke kalle Noam Chomsky noen apologet for Vladimir Putin, men han ender altså opp på den samme konklusjonen som mange analytikere har kommet til før ham. Den løsninga han og mange eksperter med ham skisserer er altså:

  • Et nøytralt Ukraina
  • Autonomi for Donbass
  • Sikkerhetsgarantier for Russland

Og hvis ledelsen i USA hadde villet, kunne en slik løsning ha vært oppnådd for en måned siden – og det hadde ikke vært noen krig.

Eller som vi skrev 13. februar:

USA ønsker tydeligvis å trekke Russland inn i en krig i Ukraina

Der er vi tydeligvis på samme linje som tidligere amerikansk ambassadør i Russland, Jack Matlock.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.