Venstresidas koronakollaps

0
Fra demonstrasjonen på Sergels torg i Stockholm

Av Jan-Erik Gustafsson.

I ett ledarstick nr 4 Internationalen kallar Per Leander alla de ca 10 000 som fyllde upp Sergels Torg 22 januari och demonstrerade mot covid-pass för ”förvirrade och uttråkade tokstollar” som vägrar ta vaccin och inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer på allvar.

Vad den breda vänsterns ideologiska dumskallar medvetet eller omedvetet inte tycks förstå är att de inom EU och USA i all hast av forskare i de korrupta läkemedelsföretagen framtagna nödgodkända vaccinerna är inga traditionella vacciner som producerats från avdödat material av virus. Alla fyra EU-nödgodkända vacciner är genetiskt modifierande  mRNA- eller DNA-vacciner, vars innehållsförteckning är en företagshemlighet, som får celler att tillverka det virusliknade spikproteinet, som skall få kroppen att bilda antikroppar.

Allt fler seriösa vetenskapliga studier har visat att spikproteinet i sig är toxiskt och leder till en mängd biverkningar bl.a. myokardit och dödsfall. Enligt officiell rapportering till USAs, EUs, Storbritanniens läkemedelsmyndigheter har snart 60 000 dödsfall inträffat efter vaccinering, varav Läkemedelsverkets hemsida strax för jul rapporterade 354 dödsfall i Sverige.

Att medborgare inte vill utsätta sig för genetiskt medicinska experiment med nödgodkända vacciner som inte genomgått traditionella testprocedurer är ett giltigt och tillräckligt skäl för att inte vaccinera sig och säga nej till odemokratiska och påtingande covid-pass.

Den materialistiska vänsterns ideologer tycks leva i en föreställningsvärld av oblyg teknikoptimism, där vaccinkritik betecknas som misstro mot läkevetenskapen och generellt mot vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att samhällets intresse skall vara överordnat individens.

Redan 2019 fattade EU-kommissionen och Europeiska rådet beslutet att vaccinationsbevis skulle vara infört i medlemsländerna 2022. Införandet av vaccinationsbevis och tvångsvaccinering av ovaccinerade som nu införts i Österrike för att hålla befolkningar i schack kan ses som ett uttryck för att säkerställa läkemedelsbolagens fortsatta vinster och också som ett led i den stora återhämtningen (The Great Reset) som följt på den s.k. pandemin.

Att injicera vaccin utan individens informerade samtycke strider mot Nurnbergskonventionen, som slogs fast efter de dåvarande läkemedelsföretagens medicinska experiment i de nazistiska utrotningslägren, mot den svenska regeringsformen och mot EUs rättighetsstadga och flera andra internationella konventioner.

Leanders ”tokstolleargument” reser frågan om åsikts- och yttrandefrihet och vänsterns demokratisyn. När nu omikronmutationen inte var så livsfarlig som först målades upp har vaccinförespråkarna och tongivande media något börjat retirera.  Dessutom får alltfler som tagit t.o.m. tre sprutor covid. Bara den senaste veckan har ett antal händelser uppmärksammats i alternativa media och till viss del i tongivande media. Vilken är vänsterns uppfattning om följande händelser?

Folkets Radio Per Shapiro kritiserar i en presskonferens Folkhälsomyndigheten för manipulerad covid-statistik. FHM räknar en person som ovaccinerad tills 14 dagar efter att ha tagit två sprutor! Så om man råkar dö inom två veckor efter spruta så räknas dödsfallet som ovaccinerad.  Är Shapiro också en tokstolle?

Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket stoppar ett projektförslag från Uppsala Clinical Research Center för att studera effektivitet och säkerhet av använda covidvacciner med motiveringen att det kan ”minska vaccinationsviljan”! Beslutsfattare på Läkemedelsverket var en enhetschef med mångårig anställning hos Astra Zeneca. Vem är det som är tokstolle här?

I Kanada pågår nu en jättestor lastbilskonvoysdemonstration mot covid-pass med växande stöd från allmänheten. Är alla dessa lastbilschaufförer också tokstollar?

Poddaren Alexander Pärleros har i ett nyligt avsnitt av ”Framgångspodden” dristat sig att intervjua forskaren och vaccinkritikern Katarina Gospic om hur information om covid och vaccin censureras och samtidigt kritiseras Pfizers. Det får man inte göra. Vaccinförespråkare som mediaikonen Agnes Wold, vaccinlobbyisten Mattias Sällberg och SvDs Essy Klingberg rycker ut till det korrupta Pfizers förvar. Vem är tokstolle här?

Efter demonstrationen mot covid pass i Stockholm oroar sig Expo’s  VD Daniel Pohl i Bonniertidningen Expressen över att motståndare till vacciner (s.k. anti-vaxare, foliehattar, konspirationsteoretiker m.fl. okvädingsord) visar på en utbredd misstro mot myndigheter, media och det politiska systemet.  Pohl medger att ”pandemirestriktionerna har givit upphov till en global protestvåg” och säger att dessa protester i många fall styrts av konspirationsteoretiska grupper som ser vaccin och restriktioner som en del av en större komplott. Är Pohl en konspirationsteoretiker som företräder makten, tokstolle eller kanske bara en dumskalle?

I andra sammanhang hävdar den breda vänstern helt riktigt att i dagens krissamhälle gäller det att stärka de demokratiska styrelse- och arbetsformerna underifrån. Men i coronapolitiken bejakar vänstern en teknikoptimistisk och toppstyrd styrelseform och sväljer okritiskt utsagor och propaganda från myndigheter, media, politiker och den privata läkemedelsindustrin.  I Expressenartikeln kräver t.o.m. Expos Daniel Pohl att nu behöver vi, vänstern tillsammans med regeringen och myndigheterna, ”agera mot infodemin för att värna demokratin, den mellanmänskliga tilliten och säkerheten”.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.