– Russland og Kina i et strategisk partnerskap

0

Russlands president Vladimir Putin drar til OL i Beijing for å snakke med sin kollega Xi Jinping, og i forkant av besøket har Putin publisert en artikkel som trekker opp hovedlinjene i det strategiske samarbeidet mellom de to landene.

Her er noen hovedpunkter:

Vi setter stor pris på at russisk-kinesiske relasjoner med omfattende partnerskap og strategisk samarbeid, går inn i en ny æra, har nådd et enestående nivå og har blitt en modell for effektivitet, ansvar og aspirasjon for fremtiden.

Handel

Ved utgangen av 2021 økte volumet av gjensidig handel med mer enn en tredjedel, og oversteg rekordnivået på 140 milliarder amerikanske dollar. Vi er godt på vei mot målet vårt om å øke handelsvolumet til 200 milliarder amerikanske dollar i året. En rekke viktige initiativer blir implementert i investerings-, produksjons- og agroindustrisektoren. Spesielt inkluderer porteføljen til Intergovernmental Commission on Investment Cooperation 65 prosjekter verdt over 120 milliarder amerikanske dollar. Dette handler om samarbeid innen næringer som gruvedrift og mineralforedling, infrastrukturbygging og landbruk.

Valutaer

Vi utvider konsekvent praksisen med oppgjør i nasjonale valutaer og skaper mekanismer for å oppveie den negative effekten av ensidige sanksjoner. En viktig milepæl i dette arbeidet var signeringen av avtalen mellom regjeringen i Russland og regjeringen i Kina om betalinger og oppgjør i 2019.

Energiallianse

En gjensidig fordelaktig energiallianse blir dannet mellom våre land. Sammen med langsiktige leveranser av russiske hydrokarboner til Kina har vi planer om å gjennomføre en rekke storskala fellesprosjekter. Byggingen av fire nye kraftenheter ved kinesiske atomkraftverk med deltagelse av Rosatom State Corporation lansert i fjor er en av dem. Alt dette styrker energisikkerheten til Kina og Asia-regionen som helhet betydelig.

Industrielt og teknologisk samarbeid

Vi ser en rekke muligheter i utviklingen av partnerskap innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, medisin, romutforskning, inkludert bruk av nasjonale navigasjonssystemer og prosjektet International Lunar Research Station. En seriøs impuls til å styrke de bilaterale båndene ble gitt av de kryssende årene med russisk-kinesisk vitenskapelig, teknisk og innovativt samarbeid i 2020–2021.

Jernbane og transport

Et av Russlands strategiske mål er å fremskynde den sosiale og økonomiske oppløftingen av Sibir og det russiske Fjernøsten. Disse territoriene er umiddelbare naboer til Kina. Vi har også til hensikt å aktivt utvikle interregionale bånd. Dermed er moderniseringen av Baikal-Amur Mainline og den transsibirske jernbanen startet. Innen 2024 må kapasiteten deres økes en og en halv ganger gjennom høyere volumer av transittgods og redusert transporttid. Havneinfrastrukturen i det russiske fjerne østen vokser også. Alt dette bør ytterligere styrke tilpasninga mellom den russiske og kinesiske økonomien.

Internasjonal handel

Vi har også konvergerende posisjoner i internasjonale handelsspørsmål. Vi går inn for å opprettholde et åpent, transparent og ikke-diskriminerende multilateralt handelssystem basert på reglene til Verdens handelsorganisasjon. Vi støtter relansering av globale forsyningskjeder. I mars 2020 foreslo Russland et initiativ om «grønne handelskorridorer» som utelukker eventuelle sanksjoner, politiske og administrative barrierer. Gjennomføringen er et nyttig hjelpemiddel for å overvinne de økonomiske konsekvensene av pandemien.

Sier ikke noe om det militære samarbeidet

Det meste opplagte hullet i Putins artikkel er at det som de facto er en millitær allianse mellom de to landene overhodet ikke nevnes. Men det er opplagt at når Putin og Xi setter seg ned ved bordet i Beijing, kommer et av de sentrale punktene i samtalene til å være nettopp det militære samarbeidet stilt overfor faren for en storkrig.

Forrige artikkelTyskland struper nyheter fra RT og Russland kommer til å svare
Neste artikkelProtestene i Canada fortsetter