Militærøvelse eller provokasjon

0
Cold Response 2022, foto: Forsvaret

Av Frode Bygdnes.

Media forteller oss om fare for krig i Europa fordi Russland har samlet store styrker ved grensa til Ukraina. Media formidler ukritisk USA sitt verdensbilde selv om Ukrainas president prøver å dempe faren for invasjon. Hvorfor ikke stille spørsmål med USA sine hensikter og ønske om en krigsøkonomi?

Dobbeltmoralen kommer tydelig fram når media heller ikke stiller spørsmål med den militære oppbygginga her i vårt eget land. Nå for tiden, fram til 31. mars, er Norge vertskap for allierte styrker på vintertrening i Nord-Norge. Øvelsene skal også være i Finnmark som grenset til Russland. Øvingsområdet strekker seg så langt øst som Porsanger, Lebesby, Karasjok og Tana.  Det vil også være maritim øvelse med bruk av strandsonen for landsetting av styrker, kjøretøy og materiell. Så langt øst for Lyngengrensa har vi tidligere ikke invitert allierte fordi vi ikke ønsket å provosere Russland. Vår forsvarsstrategi har hittil vært forsvar. Dermed har vi kunnet forsikre Russland om at vi ikke vil angripe dem. Nå er strategien å skremme Russland. Det er krigshissing.

Det er en vesentlig forskjell med alliert øvelse og det Russland gjør. De stiller opp egne styrker på egen jord. Vi stiller vårt land til disposisjon for allierte der vi ikke kan gi noen garantier om hvilke hensikter og våpen de vil stille med.

Vinterøvelsen som nå flyttes østover til Finnmark, er ikke det eneste signalet vi sender til Russland. Forsvaret vårt ønsker skytefelt for alliert flåte- og fly-øvelser utafor kysten av Finnmark, til og med utafor territorialgrensen vår. Vi har inngått en baseavtale med USA for flyplassene Sola, Rygge og Evenes, samt Ramsund orlogsstasjon. Her kan, om Stortinget godkjenner avtalen, amerikanerne få full jurisdiksjon og vi vil ikke engang vite hvilke våpen de har med seg hit. Ubåten som har fått base i nord, med Tromsø by som skjold når de er i overflatestilling, veit vi har atomvåpen. Og norske myndigheter eller media har ikke turt å spørre om det. Med amerikanske soldater fast stasjonert på norsk jord, har vi også vært med på å skape engstelse hos vår nabo i øst. Og det er en nabo vi aldri har vært i krig med.

Norsk forsvarspolitikk er ikke lenger et forsvar. Vi har latt oss trekke inn i en rivalisering mellom stormaktene USA og Russland.

Amerikanske krigshissere og NATOs ekspansjonstrang er mer fredstruende enn russisk maktdemonstrasjon. Det er på tide å erstatte denne angrepslystne forsvarsalliansen med samarbeidsavtaler mellom de europeiske landene som garanterer menneskerettigheter framfor sabelrasling og skremselspropaganda.

Media kan starte med å stille kritiske spørsmål framfor å være mikrofonstativ for USA og Stoltenberg i NATO. Vi trenger bakgrunnsstoff for konfliktene og vi trenger faktaopplysninger som at Ukraina ikke ligger ved Atlanteren. Det aner oss at det er motsetninger mellom de større europeiske landene med å følge USA slik Norge gjør. Hva om media kunne skrive om uenigheter i NATO? Og hvor er det blitt av motstanden mot atomvåpen? Den er der, men i media er det taust. Vi har et ensidig medie-bilde og det medfører at krig blir overlatt til generalene på folk sin bekostning. Det passer også de politikerne som ønsker å løse egne problemer med å skaffe seg en ytre fiende.

USA sin krigshissing og offensiv i nord må sees i lys av egne problemer med krise, arbeidsløshet, inflasjon og fattigdom. USA er i ferd med å miste grepet om Europa, både økonomisk og politisk. De er redd for forsoning og økonomisk samarbeid mellom Europa og Russland.

Frode Bygdnes

Forrige artikkelLeiesoldatfirmaet Blackwater ruster opp nazibrigaden Azov i Ukraina
Neste artikkelTidligere manager i Blackrock: – Den globale gjeldsbobla har nådd toppen, vi er ved enden