– Uetisk å presse mennesker til å ta en vaksine de selv ikke ønsker gjennom utestenging

0

Nå må medier og myndigheter bidra til en vitenskapsbasert og etisk forsvarlig vaksinetilnærming, skriver seks eksperter i en kronikk i tidsskriftet Subjekt.

Forfatterne bak artikkelen er

Arild Nørstebø, overlege og kognitiv terapeut

Dag Bratlid, Professor emeritus og barnelege

Birger Sørensen, Adm. Dir., Bionor Holding AS

Erlend Hodneland, PhD, forsker i medisinsk dataanalyse

Jørgen Heier, advokat

Stig R. Wigestrand, ph.d., Førsteamanuensis i pedagogikk

Her er noen hovedpunkter i deres argumentasjon:

Argumentet er at selv om vaksinen kan gi alvorlige skader hos noen, må den positive virkningen veie tyngre enn hensynet til bivirkninger hos noen få uheldige. Dette er en helt ny tankegang i Norge. Skal myndighetene bestemme over kroppen vår?

I lys av forskningen er det oppsiktsvekkende at myndigheter og media indirekte gir uvaksinerte helsearbeidere skylden for Covid-19 dødsfall, når vaksinerte kan ha svært høye virusnivåer. Fullvaksinerte har like høye eller enda høyere virusmengder enn uvaksinerte, spesielt når man sammenligner asymptomatiske personer. En svensk studie finner ingen beskyttelse mot smitte 7 måneder etter andre dose. Vi gjør leseren oppmerksom på at disse studiene på nåværende tidspunkt ikke er fagfellevurdert.

Vaksinerte helsearbeidere kan smitte hverandre like mye som uvaksinerte. 

Konsekvensene av at også fullvaksinerte smitter er sammenfattet i et nylig publisert brev til The Lancet Regional Health Europe, der forfatteren konkluderer med at man ikke kan ignorere den vaksinerte delen av befolkningen i utformingen av smitteverntiltak.

Et nylig publisert brev i The Lancet understreker også at det er ingen rimelig grunn til å stigmatisere de uvaksinerte. Professor Elling Ulvestad på Pandemisenteret hevder at kritikken mot helsepersonell som ikke har vaksinert seg, mangler empirisk grunnlag. Det samme skriver lege Solveig Thorp Holmsen ved Diakonhjemmet sykehus.

Press og diskriminering er både uønsket og primitivt

Forskjellsbehandling er ulovlig, ifølge arbeidsmiljøloven – med mindre den har et saklig formål, er nødvendig for formålet, og ikke er uforholdsmessig inngripende mot den som forskjellsbehandles. Diskriminering av uvaksinerte er neppe lovlig med dagens kunnskap om smittespredning blant vaksinerte.

Å legge press på folk til å vaksinere seg med en vaksine vi foreløpig ikke kjenner langtidsvirkningene av, er også et grovt brudd med informert samtykke, beskrevet i Lov om pasient- og brukerrettigheter. 

Hele kronikken i Subjekt kan leses her.

Se også relevante kilder for det kronikken behandler:

The epidemiological relevance of the COVID-19-vaccinated population is
increasing

The Lancet: COVID-19: stigmatising the unvaccinated is not justified

Professor Elling Ulvestad: Tar uvaksinert helsepersonell i forsvar: – Vaksinen er ikke egnet til å hindre smitte

Solveig Thorp Holmsen: Ikke skyld på uvaksinerte pleiere

Forrige artikkel«Grønt skifte» dreper industrien
Neste artikkelPutin spiller sjakk på et høyere nivå enn vestlige medier begriper