Krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge

0
VGs oppslag fra 2012

Ei gruppe foreldre med Line Karlsen i spissen har gått til søksmål mot staten for å få stanset vaksineringa av barn og unge. De representeres juridisk av advokat Erlend Ringnes Efskind som har sendt begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete. I innledninga til sitt prosessvarsel skriver foreldrene:

Vi foreldre krever umiddelbar stopp i vaksineringen av våre barn med covid-19-vaksinene.

Det er vår oppfatning at vaksinene representerer et overgrep mot våre barn og en potensiell forbrytelse mot menneskeheten.

Barna har ikke selv noe behov for denne eksperimentelle vaksinen, hvor risikoen for bivirkninger klart overstiger gevinsten. Koronavaksinasjonsprogrammet oppfyller ikke grunnkravet i smittevernloven om at tiltaket må være forholdsmessig. Det bygger heller ikke på en klar medisinskfaglig begrunnelse eller er nødvendig av hensyn til smittevernet.  

Det er for oss helt uforståelig at myndighetene i Norge aksepterer at barn og unge, landets fremtid, skal være forsøkskaniner der man ikke kjenner langtidseffekten til en vaksine som er utviklet og godkjent for bruk i en nødsituasjon som ikke lenger er aktuell.

Det anmodes på det sterkeste at regjeringen stopper vaksinering av barn og unge med umiddelbar virkning.

Dersom myndighetene ikke umiddelbart stopper vaksineringen av alle barn under 18 år innen syv – 7 – dager etter å ha mottatt dette påkravet, vil rettslige skritt bli iverksatt mot Regjeringen for å få slutt på vaksineringen av barn og unge, jfr. tvisteloven § 5-2. 

Vi gjengir både begjæringa om midlertidig forføyning og prosessvarselet nedenfor:

Les: Begjæring om midlertidig forføyning.

Prosessvarsel: Stopp vaksinering av barn og unge.

Forrige artikkelBidrar Faktisk.no til å bagatellisere alvorlige bivirkninger av covidvaksinene?
Neste artikkelEnergikrise – Espen Barth Eide skylder på Russland