Hvor lenge skal forbrukerne la seg lure mens kjedeeiere tjener enda flere milliarder?

0
Fra Urnes

Forbrukere… Våkn opp!!!

Stein Brubæk, som er fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde- og småbrukarlag skriver i et debattinnlegg i Aura avis:

Matvarekjedene varsler opp til 10 % økning av matpriser fra 1. februar 22 med begrunnelse i at priser på kunstgjødsel, energi etc har økt så mye. Jeg oppfordrer alle forbrukere å gå i butikken og spørre kjøpmannen hvor stort kunstgjødselsforbruk han/hun har!!!

Det er bonden som opplever stor økning i kostnader til både kunstgjødsel, kraftfor og energi. Så langt har ikke kjøpmannen merket noe av dette siden prisene på mat er styrt av jordbruksforhandlingene som ble avslutta i juni 21. De landbruksprodukta som styres av en målpris endres ikke før det skjer nye forhandlinger. Andre varer styres av langsiktige avtaler. Så vidt jeg vet har verken meieri eller slakteri gått ut med noen økning på pris til butikk, foredling eller annen industri. Bonden har så langt ikke fått ett øre i økte inntekter for å kompensere sine økte kostnader. Derimot har bonden fått nedgang i melkeprisen fordi transportkostnadene til Tine har økt.

Hvor lenge skal forbrukere lures og bidra til at eierne av kjedene skal legge på sine formuer enda flere milliarder? I årevis har kjedemakta svekket norsk matproduksjon og matsikkerhet.

Det vi ser nå er konsekvensene av en lenge feilslått politikk hvor norsk landbruk bygges ned og vi gjør oss avhengig av internasjonale forhold og fri handel. Fri handel med mat fungerer bare inntil de store aktørene opplever svikt i matproduksjonen innenlands. Ingen regimer kan stå imot en sulten befolkning. Dette er bare begynnelsen…

Nå må den norske forbrukeren slå ring om den norske bonden som produserer mat på norske ressurser. Velg kun norske matvarer eller kjøp direkte fra bonden… og la grådige matkjeder få oppleve forbrukermakt!!

Forrige artikkelPCR-testane har gjort det dei skulle i COVID-«krisa». No blir dei kansellerte – overalt
Neste artikkelAustralian Open or Australian Closed…