PCR-testane har gjort det dei skulle i COVID-«krisa». No blir dei kansellerte – overalt

0

Av Rhoda Wilson, The Exposé.

Den 7. juli, 2021 oppdaterte USAs smittevernetat CDC sine «Instruksjonar for bruk» av RT-PCR-testane for Covid. Dette var datoen då CDC kunngjorde for alle kliniske laboratorium og Covid-teststasjonar at naudbruksautoriseringa (Emergency Use Authorisation, EUA) for testen ville trekkast tilbake den 31. desember 2021, og at dei skulle starte på overgangen til ein annan FDA-autorisert Covid-test.

Side 40 i handboka Instructions for Use for PCR-testen slår fast (våre uthevingar):

«Sidan det ikkje fanst tilgjengeleg noko kvantifisert virusisolat av 2019-nCoV som CDC kunne bruke på det tidspunktet testen vart utvikla og denne studien gjennomført, så vart prøvene som vart designa for deteksjon av 2019nCoV-RNA testa med karakteristiske stammar av in vitro-transkribert, full-lengds RNA (N-gen;

GenBank accession: MN908947.2)1 av kjend konsentrasjon (titer) (RNA-kopiar per mikroliter) skote inn i ei fortynning av ein suspensjon av humane A549-celler og eit viralt transportmedium (VTM) for å etterlikne kliniske eksemplar.»

[Oms.: dette vart særs krøkkete. Originalen lyder: «Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full-length RNA (N gene; GenBank accession: MN908947.2) of known titer (RNA copies/µL) spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen.»]

Click here to watch the video.

Etter nesten to år med ukorrekt og bedragersk bruk av PCR-testen, ser det no ut til å føregå ein kampanje frå verdas styresmakter om å stoppe bruken av den. Her er nokre døme:

  • «Kanadarar som dei siste dagane har ønska PCR-teste seg for COVID-19, kan ha møtt lange køer ved testsentra sidan etterspurnaden har auka etter spreiinga av Omikron-varianten.» – CTV News, 26. desember 2021
  • «Endringar gjort i vegleiinga til PCR-testinga midt i rekordstor auke i etterspurnaden [i Nord-Irland]. Public Health Agency seier dei har kome med nye protokollar til å hjelpe til med å sikre eit framhald av målretta levering av tenesta.» – Belfast Telegraph, 29. desember 2021
  • «Ein stor mangel på PCR-testar i I-landa kom på grunn av ein administrativ feil, sa Skottlands førsteminister.» – Belfast Telegraph, 29. desember 2021
  • «Asymptomatiske folk som testar positivt i Wales treng ikkje lenger ta PCR-test.» – ITV, 5. januar 2022
  • «Frå og med i dag bør folk i NI som testar positivt på lateral flow-testen gå utifrå at dei har Covid-19, og at dei er smitteberande – ein PCR-test vil ikkje lenger krevast for å stadfeste resultatet.» – 4NI, 5. januar 2022
  • «Boris skrotar reglar for ekstra Covid-testing for å hindre at Omikron skal stenge ned økonomien … Og folk som testar positivt etter ein lateral flow-test treng ikkje ei PCR-stadfesting.» – Daily Express, 6. januar 2022
  • «Behovet for PCR-testar har no endra seg [i Skotttland] i eit ønske om å lette trykket på testsentra og laboratoria.» – Daily Record, 6. januar 2022
  • «Australarar treng ikkje lenger ta ein PCR-test for å stadfeste sine COVID.positive resultat.» – ABC Net, 6. januar 2022

Eit 20 år langt spor av patentsøknadar som handlar om viruset som har ansvaret for Covid-19, beviser at viruset verken er nytt eller resultat av eit hopp frå dyr til menneske. I juli 2021 vart ei mappe med bevis som støtta desse påstandane lagt fram av dr. David Martin for den internasjonale Koronagranskingskomiteen. Det første SARS-utbrotet i siste halvdel av 2001 medførte ein «svært problematisk patentsøknad april 2003 av US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Den galdt heile SARS-gensekvensen og for ein serie derivative patentar som dekka deteksjonsmetodar, inkludert PCR-testen [vidt brukt i dag for å angiveleg diagnostisere tilfelle av SARS-CoV-2-infeksjon], skreiv  The Conservative Woman.

«Folk bør hugse at alle «covid-tilfelle»-dataa er baserte på PCR- og antigen-testar som er meiningslause. Dei gir positive resultat for dei med normal influensa, som har eksakt same symptomologi som det dei kallar Covid-19. Denne samansmeltinga er klar som dagen og må understrekast for alle, og vi lyt stille verdas regjeringer for retten for at dei ikkje har gjennomført nokon risk/nytte-analyse og for det uavbrotne bedraget dei har halde gåande mot folk og innskrenka grunnleggande menneskerettar på lik linje med Nazi- og Sovjet-æraen,» posta Robin Monotti på  Telegram den 31. desember 2021.

Dr. Mike Yeadon: Covid-19 Lies – The PCR Test, The Highwire, 14. juni 2021 (10 minutt). Klikk her for å sjå videoen.

*

Originalkjelda for denne artikkelen er The Expose

Copyright © Rhoda WilsonThe Expose, 2022

Omsett av Monica Sortland for Derimot.no.

Forrige artikkelPrinsen tidligere kjent som Andrew
Neste artikkelHvor lenge skal forbrukerne la seg lure mens kjedeeiere tjener enda flere milliarder?
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.